minhhuy39

Phân tích xu hướng đồng ZEN - Easytrading

Giá lên
BINANCE:ZENUSDT   Horizen / TetherUS
- trên khung D ta thấy ZEN đang trong xu hướng tăng

- đỉnh cao dần nhưng đỉnh RSI có xu hướng thấp dần, tạo ra sự mâu thuẫn nên ta kỳ vọng ZEN sẽ điều chỉnh về fibo 0.382-0.618 ở nhịp sóng này

Entry: 99.48
TP: 151.5
SL: 76.62

R:R là 1 : 2.25


Mong cô cho em thêm góc nhìn

Cảm ơn cô và team Easy Trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.