ZIL/ BTC -Binance
Buy: 0.00000549 - 0.00000552
Sell: 0.00000581 - 0.00000585
P/s: Buy trong ngày chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo