Ninh-Do

ZILBTC Ngắn hạn với sóng 10%

BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Buyzone: 549
Sellzone: 61x
Bình luận: Đạt target 2