LeTrongHoaiNam

ZIL cần sự điều chỉnh

Giá lên
BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Thằng này mình k hiểu nó lắm nhưng mình thấy giống thổi giá, anh em cẩn thận nhé