xuanhaimmoer

ZIL/BTC - Cú tăng tiếp theo

BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Phân tích ở trên biểu đồ

Vùng accumulation zone 1 và 2 ( vùng tích lũy 1 và 2 ) đã tích lũy một thời gian với lượng volume khá đẹp

Chúng ta có thể long entry và chốt lời cắt lỗ như trên

Good luck !