Ly_Hoang_Official

ZOOM - Chờ Buy tại support 263$

Giá xuống
NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc
Tặng anh chị em kèo buy Zoom
Trong lúc này Ad được trả tiền để phân tích cho các bạn nước ngoài thì Ad chia sẻ sơ cho anh chị em vùng giá vào lệnh là 263$ và take profit là 369$ nha

Bình luận