TheCommoTrader

Đến lúc mua lại ở vùng 421 !

CBOT:ZM1!   Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
Giá hình thành một vùng thanh khoản trong suốt mấy tuần giao dịch vừa rồi và chúng ta bắt đầu nhận thấy một cây nến engulfing ngay khi giá vượt qua vùng thanh khoản này.

Đây là một hành động lấy thanh khoản trên khung ngắn hạn và chúng ta có thể đặt lệnh mua lại khi giá chạm vào mức 420 - 421 với target trên giá 440 cắt lỗ ở 410.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuan Anh Commo