TheCommoTrader

Đến lúc mua lại ở vùng 421 !

CBOT:ZM1!   Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
Giá hình thành một vùng thanh khoản trong suốt mấy tuần giao dịch vừa rồi và chúng ta bắt đầu nhận thấy một cây nến engulfing ngay khi giá vượt qua vùng thanh khoản này.

Đây là một hành động lấy thanh khoản trên khung ngắn hạn và chúng ta có thể đặt lệnh mua lại khi giá chạm vào mức 420 - 421 với target trên giá 440 cắt lỗ ở 410.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuan Anh Commo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.