BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
18 lượt xem
0
Buyzone: 108
Sellzone: 132-139
Bình luận: Stoploss dưới 100

Bình luận