TheCommoTrader

Đã đến lúc để giã nó xuống

Giá xuống
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Sau những phiên liên tục mở rộng biên độ thì sau ngày hôm qua chúng ta đã có thêm bằng chứng rõ ràng hơn là cần phẩn đánh short xuống khoảng 1460 nha các bác

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.