CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Hiện tại đầu tương đang trong trendline tăng anh em Mua ở vùng giá 1403, SL 1390 , TP 1442. Tỉ lệ Lỗ/Lãi : 1/4 . Anh em đang cần đầu tư mảng hàng hóa phái sinh cần người hỗ trợ Liên hệ : 0906.503.379 , Mr.Hùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.