ngobao1975

Xu hướng đậu tương từ 29/12/2020

Giá xuống
CBOT:ZSH2021   SOYBEAN FUTURES (MAR 2021)
Đậu tương đang di chuyển trong 1 kênh giá tăng dài hạn của D1, giá đã chạm biên trên của kênh giá và có một phiên điều chỉnh giảm 28/12. Ta chờ giá điều chỉnh về vùng 1262.75 có tín hiệu giảm thì vào sell và TP vùng 1198-1181, SL 1285
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.