TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường nông sản ngày 28/12/2021

CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Trên khung H4, trong phiên 27/12, giá đã có một phiên tăng mạnh lên vùng giá mang lực cung tiêm năng, động lượng tăng giá vẫn còn, tuy nhiên nhà đầu tư cần cân nhắc chờ đợi hành động giá xuất hiện tại những vùng giá này để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

- Full bài nhận định: hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-28122021
- Mở tài khoản App Hitrade: tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.