TungNguyenHiTrade

Đậu tương hợp đồng kì hạn T3/2022 ngày 23/12/2021

CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Trên khung H4, trong phiên 22/12, giá có một phiên tăng mạnh, hiện tại giá đang được giữ tại vùng giá trên của kênh giá, và giá vẫn đang trong một cấu trúc tăng, nhà đầu tư có thể chờ nhịp điều chỉnh để giao dịch thuận xu hướng