TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường Nông sản ngày 30/12/2021

CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Đậu tương - ZSEH22
Trên khung H4, trong phiên 29/12, giá sau khi có nhịp điều chỉnh nhẹ đã bật tăng, tuy nhiên biên độ và động lượng không quá cao, nhà đầu tư cần chờ đợi giá hình thành cấu trúc thị trường và chờ hành động giá tại vùng cung hiện tại để đưa ra quyết định giao dịch.

- Full bài nhận định:
hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-29122021
- Mở tài khoản App Hitrade: /tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.