Tran_Hieu

ĐẬU TƯƠNG HỒI ĐIỀU CHỈNH SAU 5 PHIÊN TĂNG LIÊN TIẾP

Giá xuống
CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Reuters đưa tin thu hoạch đậu tương đã bắt đầu ở Mato Grosso, khu vực sản suất đậu tương hàng đầu của Brazil, trước khoảng 20 ngày so với năm ngoái, Mặc dù 1 tuần nữa sản lượng mới có tiến triển đáng kể, tập đoàn trang trại nhà nước Apososja dự kiến răng thu hoạch sẽ kết thúc vào ngày 20/02. vào thời điểm đó brazil trở thành nguồn cung đậu tương chính, thay thế cho nguồn cung tại mĩ hiện tại trên thị trường. Mato grosso dự kiến sẽ sản xuất khoảng 27% tổng sản lượng đậu tương Brazil năm nay. USDA dự báo vụ đậu tương brazil năm2021- 2022. ở mức kỉ lục 5,29 tỉ giạ.
Tuy nhiên việc hạn hán ở các khu vực phía nam như bang pazana có thể ảnh hưởng đến sản lượng dự kiến
Canh Sell mục tiêu 1325
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.