TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường Nông sản ngày 29/12/2021

CBOT:ZSH2022   SOYBEAN FUTURES (MAR 2022)
Đậu tương - ZSEH22
Trên khung H4, trong phiên 28/12, giá sau khi tiến tới vùng giá mang lực cung thì đã có phản ứng và điều chỉnh nhẹ, hiện tại động lượng đã yếu hơn nhà đầu tư cần theo dõi hành động giá tại vùng 1365-1370 hiện tại để mở vị thế giao dịch phù hợp.

- Full bài nhận định:
hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-29122021
- Mở tài khoản App Hitrade: /tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.