NgocHaiPearlie

Đậu tương kỳ hạn tháng 5 - Đã xác nhận giảm

Giá xuống
CBOT:ZSK2023   SOYBEAN FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị giá Đậu tương giao tháng 5 đã giảm từ vùng kháng cự 1520 cent/giạ hôm qua, hiện tại xu hướng đang có thể sẽ tiếp diễn giảm trong hôm nay xuống vùng thấp hơn, hoặc có thể sẽ phá vỡ đường hỗ trợ ở vùng 1495 cent/giạ hiện tại.

Theo đánh giá trên đồ thị phân tích kỹ thuật thì giá đang có nhiều khả năng sẽ bước vào xu hướng giảm dài hạn hơn với những tin tức đã nêu ở trên hỗ trợ cho giá giảm.

Dự báo đồ thị phân tích kỹ thuật sẽ tiếp tục cho thấy giá giảm về lại vùng 1469 cent/giạ

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.