ngobao1975

Xu hướng lúa mỳ 9/2022

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Lúa mỳ kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn CBOT, ngày thứ tư 29/6 buổi sáng và chiều giá tăng lên mức cao nhất 956, đến buổi tối thì giảm lại lấy đi tất cả nổ lực đẩy giá lên đầu ngày. Giá đóng cửa 930 cents/ giạ, giảm 6 cents (0.64%). Nến ngày có hình thái bearish inverted hammer, có phần bóng trên dài gần gấp đôi thân nến và gần như không có bóng dưới. Giá đã kiểm tra vùng 950 nhưng không vượt qua được, và giảm lại nhưng lực giảm yếu dần vào gần cuối phiên. Giá đóng cửa vẫn cao hơn giá mở cửa của ngày hôm qua. Khả năng giá sẽ tích lực tại vùng 920-930 để tiếp tục đẩy giá lên vùng 950 và cao hơn là 970.


Chờ giá giảm về vùng 920-930 xuất hiện tín hiệu tăng thì mở vị thế mua
BUY ZWAU22 920-930
STP: 910
TP1: 950
TP2: 970
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.