hastag_provincialist

[Xu hướng tăng] Lúa mỳ có thể sẽ thay đổi xu hướng dài hạn

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Theo 1 số tin tức chính thống từ investing thì chủng Omicron đang lây lan mạnh mẽ tại Mỹ và khiến cho lượng hàng hóa dần cạn kiệt.
Đây là 1 dấu hiệu tích cực ở PTCB
Kèm theo đó là PTKT có mô hình 2 đáy là mô hình phổ biến trong việc có thể đảo chiều xu hướng tăng mạnh mẽ
NĐT nên cẩn trọng!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.