duytruonglstpro

Lúa mì thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư

Giá lên
CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Hiện tại chiến tranh địa chính trị Nga và Ukraine
Tình trang thiếu lương thực ở các nơi trên thế giới
Nga đang bế quan tỏa cảng
Nhu cầu sử dụng lương thực từ giờ tới cuối năm rất lớn nên mã lúa mì được hỗ trợ và phát triển rất tốt
Với xu hướng của thị trường thì mã lúa mì này biến động khá là mạnh khuyến nghị nhà đầu tư chú ý trước khi giao dịch
Hiện tại nếu như các nhà đầu tư nắm bắt thì có thể hướng tới vùng chốt lợi nhuận 1
Nếu đầu tư dài hạn có thể hướng tới vùng lợi nhuận 2
Trong quá trình đầu tư mã lúa mì này còn tác động thêm từ thông tin thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.