hastag_provincialist

Lúa mỳ đã đi theo kịch bản được dự báo ngày hôm qua 12/1/2022

CBOT:ZW1!   Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
Hôm nay có đến 3 báo cáo cung cầu trên thế giới ra lúc 12h ngày 13/1/2022 khiến giá nông sản giảm mạnh và quét râu
Số liệu Báo cáo Cung - Cầu Thế giới tháng 1 :

- Tại Mỹ :
+ Tồn kho Ngô, Lúa mỳ tăng mạnh hơn so với dự báo
+ Trái lại Tồn kho Đậu tương cho số liệu khá giống với dự báo

Ngược lại,
- Trên thế giới :
+ Tồn kho Ngô và Đậu tương cho số liệu giảm mạnh, đặc biệt là Đậu tương giảm khá nhiều so với mức dự báo của Reuters
+ Tồn kho Lúa mỳ có dấu hiệu tặng nhẹ trở lại.
Số liệu 2 báo cáo cho kết quả khá trái chiều nhau khiến giá tăng giảm quét bóng nến 2 đầu.
- Nhìn chung đang nghiêng về hướng tiêu cực cho giá Lúa mỳ trong trung và dài hạn hơn khi lượng tồn kho đã bắt đầu tăng trở lại sau thời gian giảm
- Với Đậu tương và Ngô đang có sự cân bằng nhẹ và nghiêng về hướng tích cự hơn khi lượng tồn kho có dấu hiệu giảm.
- Báo cáo Tồn kho Ngũ cốc Quý cho số liệu không chênh nhiều so với dự đoán
- Tồn kho Lúa mỳ giảm trong khi đó tồn kho Ngô, Đậu tương tăng nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.