TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường nông sản ngày 28/12/2021

CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
Trên khung H4, kết thúc phiên 27/12, giá có nhịp điều chỉnh sau khi có những phiên tăng tục và đã qua khỏi vùng giá 808-811, nhà đầu tư chờ đợi giá tại những vùng hỗ trợ tiềm năng. Hiện tại vùng hỗ trợ tiềm năng sắp tới là vùng 790-793 là vùng hợp lưu của trenline ngày, mức fibonacci 61.8% và cũng là vùng kháng cự trước đó bị phá qua. Nhà đầu tư cân nhắc chờ đợi hành động giá xuất hiện tại những vùng này để cân nhắc mở vị thế giao dịch.

- Full bài nhận định: hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-28122021
- Mở tài khoản App Hitrade: tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455