TungNguyenHiTrade

Lúa mì hợp đồng kì hạn T3/2022 ngày 22/12/2021

CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
Trên khung H4, trong phiên 21/12, giá đã có một phiên tăng mạnh, quay trở lại kênh giá tăng của khung ngày. Nhà đầu tư cân nhắc mở vị thế thuận theo kênh giá tăng hiện tại về vùng giá 808-811.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.