Tran_Hieu

LÚA MÌ-ZWAH22: 16-12-21.

Giá xuống
CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
16-12-21. LÚA MÌ-ZWAH22: lúa mì giảm mạnh về bán thương mại và kỹ thuật, cùng với việc đồng đô la tăng cao hơn trong phiên. Tuy nhiên, trong khi USDA đã nâng ước tính nguồn cung cuối kỳ trong nước và toàn cầu vào tuần trước, chúng được dự báo ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm chỉ trong nửa điểm của năm tiếp thị 2021/22 PTKT: Lúa mì đã gãy trend tăng và đâm lủng vùng hỗ trợ 770-777. Dự kiến lúa mì hình thành xu hướng giảm điều chỉnh trong thời gian tới. CHIẾN LƯỢC: Canh BÁN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.