TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường nông sản ngày 27/12/2021

CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
Lúa mì - ZWAH22
Trên khung H4, mở phiên ngày 27/12, giá đi ngang trong biên độ và đang được giữ trên vùng giá 808-811, hiện tại nhà đầu cần chờ đợi cấu trúc thị trường hình thành trong kênh giá tăng và khi giá về test lại những vùng hỗ trợ tiềm năng để mở vị thế giao dịch.

- Full bài nhận định: hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-27122021
- Mở tài khoản App Hitrade: tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.