TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường Nông sản ngày 30/12/2021

CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
Lúa mì - ZWAH22
Trên khung H4, trong phiên ngày 29/12, ở đầu phiên giá sau có nhịp điều chỉnh giảm về vùng 769-774 là vùng mang lực cầu tiềm năng thì giá đã phản ứng và bật tăng trở lại trendline ngày. Nhà đầu tư nên chờ hành động giá khi cấu trúc thị trường rõ ràng để giao dịch.

- Full bài nhận định:
hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-29122021
- Mở tài khoản App Hitrade: /tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.