thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 03/2022 Ngày: 18/11/21

Giá lên
CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
1.Tình hình thị trường:
•Trước báo cáo Doanh số xuất khẩu, ước tính sẽ có từ 250,000 tấn đến 500,000 tấn Lúa mỳ được bán trong tuần tính đến ngày 11/11.
•IHS Markit ước tính diện tích trồng Lúa mỳ niên vụ 2022/23 là 49.37 triệu mẫu Anh, bao gồm 34.39 triệu mẫu Lúa mỳ vụ đông và 13.03 triệu tấn Lúa mỳ vụ xuân.
2. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 820.x - 821.x
Chốt lời: 835.x - 842.x
Cắt lỗ: 817.x
3. Khuyến nghị: MUA
Điểm vào: 812.x-815.x
Chốt lời: 822.x-827.x
Cắt lỗ: 805.x