phongson

Lúa downtrend được củng cố

Giá xuống
CBOT:ZWK2021   WHEAT FUTURES (MAY 2021)
Lúa sau một ngày điều chỉnh tăng khá mạnh vượt kháng cự 645 lên vùng 650 thì giá đã quay đầu về trend giảm, đỉnh mới 650 được test và giữ. Vùng chờ bán quanh 545, dừng lỗ khi giá vượt đỉnh 650