NgocHaiPearlie

Lúa mì kỳ hạn tháng 7 - Phá vỡ đáy cũ?

Giá xuống
CBOT:ZWN2023   WHEAT FUTURES (JUL 2023)
Đồ thị Lúa mì giao tháng 7 hiện tiếp tục xu hướng giảm và đã đạt mức mục tiêu kỳ vọng của chiến lược bán tuần trước ở vùng đáy cũ 671 cent/giạ

Hiện theo quan sát giá đang chững lại với áp lực đóng vị thế bán do đó có thể điều chỉnh tăng nhẹ nhưng xu hướng chính vẫn đang cho thấy sẽ tiếp tục áp lực giảm mạnh và có thể phá vỡ đáy cũ hướng về vùng 654 cent/giạ hoặc thấp hơn nếu như các tin tức về thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen thông qua và các quốc gia hạ nhiệt trong các căng thẳng hiện tại.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.