ngobao1975

Chiến lược sell lúc mỳ 9/2022

Giá xuống
CBOT:ZWU2022   WHEAT FUTURES (SEP 2022)
*****Lúa mỳ kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn CBOT, ngày thứ năm 23/6 là một phiên giảm điểm. Giá đóng cửa 949’2 cents/ giạ, giảm 39’4 cents (3.99%). Nến ngày có hình thái marubozu giảm gần như không có bóng nến dưới, giá đã phá qua vùng hỗ trợ 958-970 cho thấy lực giảm vẫn đang được duy trì. Khả năng giá vẫn tiếp đà giảm về vùng hỗ trợ 895-905
*****Chờ giá tăng điều chỉnh về vùng 960-970 mở vị thế bán
SELL ZWAU22 960-970
STP: 981
TP1: 930
TP2: 900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.