ngocvinh23

ý tưởng lúa mì theo sóng elliot hd tương lai tháng 12/2020

Giá xuống
CBOT:ZWZ2020   WHEAT FUTURES (DEC 2020)
62 lượt xem
0
Sóng elliott mở rộng sóng V ,bắt đầu chu kì tăng từ đáy chạm mức fibo mở rộng 1.0 hình thành đỉnh và kết thúc 5 sóng đẩy , bắt đầu chu kì sóng hiệu chỉnh abc , dự đoán hiệu chỉnh theo các mức ...

Bình luận