URIFX

@NZD Index #Sai lầm khi forecast tăng.

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Trong những ngày trước mình đã vẽ sai structure ở đoạn này.
Giờ thay đổi quan điểm. Có thể NZD rớt tiếp.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.