URIFX

@NZD Index #Sai lầm khi forecast tăng.

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Trong những ngày trước mình đã vẽ sai structure ở đoạn này.
Giờ thay đổi quan điểm. Có thể NZD rớt tiếp.

Ý tưởng liên quan