URIFX

ZXY: NZD phản ứng trong channel

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
10 lượt xem
0
NZD vượt qua trendline lớn ở D1.
Sau khi đạt tỷ lệ 1:1 tương ứng về Time&Price, giá có phản ứng reaction.
Giá có thể hồi lại 50% Fibo.

Bình luận