Đào tạo và nghiên cứu

Hàng hoá

Hàng hoá là các loại vật liệu thiết yếu thường có chất lượng tương đồng, không có sự khác biệt về tính chất thị trường, là nền tảng của nền kinh tế và được giao dịch với số lượng lớn thông qua các thị trường khác nhau với một mức giá sàn. Hàng hoá là một loại tài sản có ít sự tương quan với cổ phiếu và trái phiếu, thường có nhiều dạng khác nhau. Có các loại hàng hoá từ trồng trọt, có thể sinh trưởng như Cà phê, Bông, ĐườngLúa mì.

Có các loại hàng hoá từ khai thác, được khai thác hoặc chiết xuất, như Dầu mỏ, Khí đốt, ĐồngVàng. Giá cả của các loại hàng hoá này chịu ảnh hưởng đi lên hoặc đi xuống của nền kinh tế toàn cầu, tiến bộ công nghệ và các yếu tố tự nhiên không lường trước được. Cách thức lâu đời nhất để đầu tư vào những hàng hoá này là thông qua hợp đồng tương lai quy định rõ giá cả khi giao hàng tại một thời điểm được định sẵn trừ trường hợp bị bán đi trước khi hết hạn. Hợp đồng tương lai có thể được dùng để đầu cơ với mục đích thu lợi từ biến động giá. Hợp đồng tương lai dành cho tiền tệ cũng hoạt động với cách thức tương tự và được dùng để đầu cơ dựa trên biến động tỉ giá hối đoái.
Hiển thị thêm
1
23
1
23