Miễn phí cho tới khi bạn sẵn sàng đi xa hơn

Trước tiên, hãy tìm hiểu cách hoạt động của tất cả các thị trường.
Sau đó, khám phá các công cụ giao dịch tiên tiến của chúng tôi để nắm bắt được khoảnh khắc.

$0mãi mãi

Không yêu cầu thẻ tín dụng

Gói dịch vụ cho các mong muốn ở mọi mức độ

Mỗi năm, bạn được giảm giá tới 16%, tức là 2 tháng miễn phí 😍
Hàng thángHàng năm
Essential

$155.40/năm

Bạn tiết kiệm $24.00 một năm
hoặc bỏ qua phần dùng thử và thanh toán ngay
 • bố cục 2-biểu đồ

 • 5 chỉ báo trên mỗi biểu đồ

 • 10N thanh lịch sử

 • 20 cảnh báo giá

 • 20 cảnh báo kỹ thuật

 • 10 kết nối biểu đồ song song

 • Không có quảng cáo
 • Hồ sơ Khối lượng giao dịch
 • Khung thời gian tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh thanh phạm vi
 • Nhiều danh sách theo dõi
 • Thanh phát lại
 • Chỉ báo trên chỉ báo
 • Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Mô hình Biểu đồ Tự động
 • Cảnh báo theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Xuất bản tập lệnh chỉ dành cho người nhận được lời mời
 • Cơ hội Giá Thời gian
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Xuất dữ liệu tài chính
 • Khả năng mua dữ liệu thị trường chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên đầu tiên
Plus

$299.40/năm

Bạn tiết kiệm $60.00 một năm
hoặc bỏ qua phần dùng thử và thanh toán ngay
 • bố cục 4-biểu đồ

 • 10 chỉ báo trên mỗi biểu đồ

 • 10N thanh lịch sử

 • 100 cảnh báo giá

 • 100 cảnh báo kỹ thuật

 • 20 kết nối biểu đồ song song

 • Không có quảng cáo
 • Hồ sơ Khối lượng giao dịch
 • Khung thời gian tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh thanh phạm vi
 • Nhiều danh sách theo dõi
 • Thanh phát lại
 • Chỉ báo trên chỉ báo
 • Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Mô hình Biểu đồ Tự động
 • Cảnh báo theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Xuất bản tập lệnh chỉ dành cho người nhận được lời mời
 • Cơ hội Giá Thời gian
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Xuất dữ liệu tài chính
 • Khả năng mua dữ liệu thị trường chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên đầu tiên
Premium

$599.40/năm

Bạn tiết kiệm $120.00 một năm
hoặc bỏ qua phần dùng thử và thanh toán ngay
 • bố cục 8-biểu đồ

 • 25 chỉ báo trên mỗi biểu đồ

 • 20N thanh lịch sử

 • 400 cảnh báo giá

 • 400 cảnh báo kỹ thuật

 • 50 kết nối biểu đồ song song

 • Không có quảng cáo
 • Hồ sơ Khối lượng giao dịch
 • Khung thời gian tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh thanh phạm vi
 • Nhiều danh sách theo dõi
 • Thanh phát lại
 • Chỉ báo trên chỉ báo
 • Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
 • Biểu đồ dựa trên công thức tùy biến
 • Trích xuất dữ liệu biểu đồ
 • Mô hình Biểu đồ Tự động
 • Cảnh báo theo giây
 • Cảnh báo không bị hết hạn
 • Xuất bản tập lệnh chỉ dành cho người nhận được lời mời
 • Cơ hội Giá Thời gian
 • Khoảng thời gian tính theo giây
 • Xuất dữ liệu tài chính
 • Khả năng mua dữ liệu thị trường chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ ưu tiên đầu tiên

TradingView, Inc. được đăng ký cho mục đích thuế bán hàng ở một số quốc gia. Do đó, tùy thuộc vào quốc gia của bạn, thuế bán hàng có thể được thêm vào hóa đơn cuối cùng của bạn.

Không quảng cáo
Biểu đồ
Mạng xã hội
Biểu đồ
Các biểu đồ trên mỗi tab
1
2
4
8
10
12
16
Số lượng bố cục biểu đồ đã lưu
1
5
10
Khoảng Thời gian tùy chỉnh
Khoảng thời gian tính theo giây
Biểu đồ Renko trong ngày, Kagi, Đường gãy, Điểm & Dữ liệu
Khoảng cách thanh Tùy chỉnh
Biểu đồ dữ liệu trong ngày dựa vào công thức tùy chỉnh (chênh lệch)
Xuất dữ liệu biểu đồ
Thanh phát lại
Chế độ Bar Replay trên các thanh trong ngày
Thêm 4 lần dữ liệu
Thêm gấp 6 lần dữ liệu
Thêm gấp 8 lần dữ liệu
Thêm gấp 10 lần dữ liệu
Hơn 15 loại biểu đồ có thể tùy chỉnh
So sánh các mã
Biểu đồ điều chỉnh cổ tức
Thu nhập, chia tách và cổ tức
Dữ liệu tài chính hàng năm trước đây trên biểu đồ
7 năm
20 năm
20 năm
20 năm
20 năm
20 năm
20 năm
Dữ liệu tài chính hàng quý trước đây trên biểu đồ
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
8 năm
Ngoài giờ giao dịch
Kết nối đồng thời với biểu đồ
2
10
20
50
80
120
200
Phân tích kỹ thuật và thuật toán
Hơn 400 chỉ báo tích hợp sẵn phổ biến nhất
Trên 100K chỉ báo hỗ trợ cộng đồng
Chỉ số trên chỉ báo
1
1
9
24
29
34
49
Chỉ báo trên mỗi biểu đồ
2
5
10
25
30
35
50
Mẫu chỉ báo tùy chỉnh
1
Hơn 110 công cụ vẽ thông minh
Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng giao dịch
Cơ hội Giá Thời gian
Tập lệnh Pine
Kiểm tra lại các chiến lược kinh doanh
Xuất dữ liệu chiến lược
Backtesting chuyên sâu
Nhận dạng mẫu nến
Auto Fib Thoái lui
Phân tích đa khung thời gian
Thời hạn thực hiện tính toán
20 giây
40 giây
40 giây
40 giây
60 giây
80 giây
100 giây
Kính lúp Bar Magnifier
Mô hình Biểu đồ Tự động
Cảnh báo
Cảnh báo giá đang hoạt động
5
20
100
400
600
800
1000
Cảnh báo kỹ thuật đang hoạt động với các chỉ báo, chiến lược hoặc hình vẽ
1
20
100
400
600
800
1000
Thời lượng cảnh báo
2 tháng.
2 tháng.
2 tháng.
Thông báo Webhook
Cảnh báo theo giây
Bộ lọc
Bộ lọc tự động làm mới
Xuất dữ liệu
Đa khung thời gian
D W M
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Tất cả
Hơn 150 sàn giao dịch từ hơn 50 quốc gia
Đa thị trường
Bộ lọc tiền điện tử
Hơn 100 lĩnh vực cơ bản và kỹ thuật
Gắn cờ màu các mã giao dịch
1
7
7
7
7
7
7
Dữ liệu
Luồng dữ liệu nhanh nhất
Khả năng mua thêm dữ liệu theo thời gian thực (hơn 70 sàn giao dịch trên thế giới)
Thanh lịch sử có sẵn
5K
10K
10K
20K
25K
30K
40K
Nguồn cấp dữ liệu dự phòng chuyên dụng
Tài chính (dữ liệu phân tích cơ bản cổ phiếu)
Dữ liệu kinh tế toàn cầu
Tin tức ngữ cảnh thời gian thực
Danh sách Nóng
Lịch kinh tế và thu nhập
Xuất báo cáo tài chính
Xã hội
Huy hiệu độc quyền sẽ gắn cạnh tên của bạn
Trường Chữ ký và Trang web
Xuất bản các chỉ báo chỉ dành cho người được mời
Xuất bản các tập lệnh được bảo vệ
Xuất bản các ý tưởng và tập lệnh công khai
Video Ý tưởng
Ý Kiến
Trò chuyện Công khai
Bình luận về các tập lệnh và ý kiến công khai
Giao dịch
Giao dịch thông qua các nhà môi giới được lựa chọn
Giao dịch mô phỏng (giấy)
Giao dịch trên biểu đồ
Giao dịch Độ sâu thị trường (Depth of Market - DOM)
Danh sách theo dõi
Số lượng danh sách theo dõi
1
Mã giao dịch trên mỗi danh sách theo dõi
30
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Gắn cờ màu các mã giao dịch
1
7
7
7
7
7
7
Nhập/Xuất
Cột tùy chỉnh và sắp xếp
Ứng dụng di động
Luôn trong tầm tay bạn
Đồng bộ hóa hoàn toàn - 100%
Thông báo cảnh báo đẩy tự nhiên
Widgets Android và iOS
Desktop App
Trải nghiệm máy tính
Hỗ trợ đa màn hình gốc
Liên kết tab bằng ký hiệu giữa các cửa sổ
Hỗ trợ
Hỗ trợ khách hàng
Thường
Ưu tiên
Ưu tiên
Ưu tiên hàng đầu
Ưu tiên hàng đầu
Ưu tiên hàng đầu

Thị trường toàn cầu trong tay bạn

Chúng tôi kết nối đáng tin cậy với hàng trăm nguồn cấp dữ liệu, có quyền truy cập trực tiếp vào 1,357,880 công cụ trên toàn thế giới, cung cấp thông tin chất lượng cao nhất được các chuyên gia sử dụng từ các đối tác dữ liệu cấp tổ chức.

Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi sử dụng PayPal để xử lý việc thanh toán. Phương thức thanh toán bao gồm tất cả các thẻ tín dụng chính và tài khoản PayPal. Chúng tôi đảm bảo cho bạn việc đặt lệnh trực tuyến và an toàn.

Bạn chỉ có thể thanh toán bằng tiền điện tử (BTC, ETH, BCH, LTC hoặc DOGE) cho các gói trả phí hàng năm. Coinbase xử lý quy trình thanh toán cho chúng tôi. Để thanh toán bằng tiền điện tử, bạn sẽ cần bật tab có tiêu đề "Tiền điện tử của Coinbase" nằm trên Trang đặt hàng và làm theo hướng dẫn.

Tất cả dữ liệu bổ sung trong thời gian thực và trong ngày dành cho các sàn giao dịch — NASDAQ, NYSE, NYSE ARCA, OTC, CME, v.v. — đều có sẵn để bổ sung riêng vào tài khoản của bạn. Để thêm sàn giao dịch, bạn cần phải là thành viên gói Essential, Plus, Premium hoặc thành viên gói dùng thử.

Không. Những giao dịch này chỉ thực hiện trên trang của TradingView và chỉ dành cho người dùng đã mua các giao dịch này.

Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào và nó sẽ không tự động gia hạn sau kỳ thanh toán hiện tại. Dịch vụ trả phí sẽ vẫn có hiệu lực trong suốt thời hạn của kỳ thanh toán. Gói dùng thử đã bị hủy và các dịch vụ liên quan sẽ dừng ngay lập tức sau khi hủy, ngoại trừ bất kỳ gói dữ liệu nào đã đặt mua.

Không hoàn lại tiền cho các đơn đặt hàng ban đầu (nghĩa là mua lần đầu) và không hoàn lại tiền cho các gói hàng tháng. Hoàn lại tiền chỉ khả dụng sau khi khấu trừ tự động cho các khoản thanh toán hàng năm (tức là sau khi dùng thử và sau khi gia hạn) trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi thực hiện thanh toán.

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất, mẹo nhanh và lời khuyên về cách sử dụng TradingView thông qua Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Mở khóa các ứng dụng hiệu quả của TradingView

Tạo tài khoản miễn phí và bắt đầu tận hưởng thêm nhiều tính năng!

Biểu đồ di chuyển thị trường

Thường bị bắt chước, không bao giờ trùng lặp, biểu đồ của chúng tôi là cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy biểu đồ

Tradingview dành cho sinh viên

Mang các công cụ nghiên cứu và dữ liệu thị trường nâng cao đến lớp học của bạn để học tập.

Tìm hiểu thêm