Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

Dự đoán và phân tích