Dự đoán và phân tích

EUR (Euro)

Tên Euro chính thức được thông qua vào tháng 12 năm 1995 và thay thế cho Đơn vị Tiền tệ Châu Âu (ECU) trước đây là đồng tiền kế toán chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 1999. Đây là đồng tiền chính thức của khu vực đồng euro, bao gồm 19 trong số 28 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. Đây là loại tiền tệ giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau đồng Đô la Mỹ và là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai.
Cặp EUR:
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
15
1
2
...
15