gkfxprime

Phổ biến Hôm nay
Phổ biến Hôm nay
Phổ biến toàn thời gian
Mới nhất
Biểu đồ và Video
Biểu đồ và Video
Biểu đồ
Videos
GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá xuống ,
570 0 3
EURUSD, 30 Giá xuống
EURUSD - 12/07/2018

Điểm xoay: 1,1695 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1695 với mục tiêu 1,1655 & 1,1625. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1695, có thể tới 1,1725 & 1,1760. Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1695 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,1655.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
558 0 3
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 12/07/2018

Điểm xoay: 1,3230 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3230 với mục tiêu 1,3170 & 1,3135. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3230, có thể tới 1,3255 & 1,3285. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá xuống ,
48 1 2
EURUSD, 30 Giá xuống
EURUSD - 13/07/2018

Điểm xoay: 1,1680 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1680 với mục tiêu 1,1640 & 1,1625. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1680, có thể tới 1,1695 & 1,1725. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
538 0 2
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 12/07/2018

Điểm xoay: 1245,50 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1245,50 với mục tiêu 1241,00 & 1239,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1245,50, có thể tới 1249,00 & 1253,00. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
26 0 2
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 13/07/2018

Điểm xoay: 1248,00 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1248,00 với mục tiêu 1241,00 & 1239,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1248,00, có thể tới 1250,00 & 1253,00. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế giảm giá.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá xuống ,
111 0 3
EURUSD, 30 Giá xuống
EURUSD - 10/07/2018

Điểm xoay: 1,1770 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1770 với mục tiêu 1,1730 & 1,1710. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1770, có thể tới 1,1790 & 1,1805. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
443 0 4
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 10/07/2018

Điểm xoay: 1262,00 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1262,00 với mục tiêu 1255,50 & 1253,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1262,00, có thể tới 1266,00 & 1270,00. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá lên ,
480 2 7
EURUSD, 30 Giá lên
EURUSD - 09/07/2018

Điểm xoay: 1,1720 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1720 với mục tiêu 1,1790 & 1,1825. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1720, có thể tới 1,1700 & 1,1675. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
14 0 2
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 13/07/2018

Điểm xoay: 1,3205 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3205 với mục tiêu 1,3150 & 1,3120. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3205, có thể tới 1,3225 & 1,3255. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
14 0 2
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 13/07/2018

Điểm xoay: 112,35 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,35 với mục tiêu 113,00 & 113,35. Phương án phụ: nếu thủng qua 112,35, có thể tới 112,00 & 111,65. Tư vấn kĩ thuật: điểm kháng cự tiếp theo là 113,00 và sau là 113,35.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
5 0 2
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 13/07/2018

Điểm xoay: 70,75 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 70,75 với mục tiêu 69,85 & 69,20. Phương án phụ: nếu vượt qua 70,75, có thể tới 71,20 & 71,80. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 70,75 khả năng quay về 69,85 là rất lớn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
514 0 2
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 12/07/2018

Điểm xoay: 71,20 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 71,20 với mục tiêu 70,00 & 69,40. Phương án phụ: nếu vượt qua 71,20, có thể tới 72,10 & 72,70. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
545 0 2
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 12/07/2018

Điểm xoay: 111,90 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,90 với mục tiêu 112,40 & 112,60. Phương án phụ: nếu thủng qua 111,90, có thể tới 111,65 & 111,35. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
4 0 3
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 11/07/2018

Điểm xoay: 74,00 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 74,00 với mục tiêu 73,20 & 72,90. Phương án phụ: nếu vượt qua 74,00, có thể tới 74,40 & 74,80. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
12 0 3
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 11/07/2018

Điểm xoay: 1253,50 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1253,50 với mục tiêu 1247,00 & 1245,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1253,50, có thể tới 1257,00 & 1260,25. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
65 0 3
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 11/07/2018

Điểm xoay: 110,90 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,90 với mục tiêu 111,20 & 111,35. Phương án phụ: nếu thủng qua 110,90, có thể tới 110,80 & 110,65. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
19 0 3
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 11/07/2018

Điểm xoay: 1,3230 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3230 với mục tiêu 1,3300 & 1,3325. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3230, có thể tới 1,3190 & 1,3150. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá xuống ,
26 0 3
EURUSD, 30 Giá xuống
EURUSD - 11/07/2018

Điểm xoay: 1,1750 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1750 với mục tiêu 1,1705 & 1,1690. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1750, có thể tới 1,1770 & 1,1790. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Hiển thị thêm Ý tưởng 123456...11
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất
Trình duyệt
Video