Dự đoán và phân tích

Kim loại

Kim loại là các loại hàng hoá được khai thác hoặc chiết xuất từ quặng. Có thể chia thành các kim loại dựa trên độ quý hiếm như Vàng, Bạc hay Bạch Kim hoặc theo nhu cầu cao như Đồng, Nhôm và Kẽm. Giá của các kim loại quý thường chuyển động cùng xu hướng với nhau, được quy ước sử dụng đơn vị tính là ounce. Vàng có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, đóng vai trò như tài sản an toàn đối với các nhà đầu cơ tiền tệ trong các giai đoạn biến động và có thể được dùng như một loại tài sản phòng hộ chống lạm phát.

Các kim loại cơ bản rất cần thiết trong xử lý công nghiệp và được giao dịch theo đơn vị tấn. Đây cũng là một loại chỉ báo quan trọng cho biết nền kinh tế đang tăng trưởng hay yếu đi. Nguồn cầu mạnh từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xây dựng ở Trung Quốc là yếu tố chính điều hướng mức tiêu thụ kim loại toàn cầu. Cắt giảm cũng như gia tăng sản lượng, đi kèm với những biến động từ các nguồn cung trên toàn cầu cũng ảnh hưởng đến giá. Các kim loại thường được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai nhằm đầu cơ dựa theo chuyển động của giá. Phòng thảo luận sôi nổi nhất về lĩnh vực này là phòng Vàng nơi các nhà giao dịch thảo luận với nhau trực tiếp về các khả năng biến động giá Vàng.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
396
1
2
...
396