Phổ biến Hôm nay
Phổ biến Hôm nay
Phổ biến toàn thời gian
Mới nhất
Biểu đồ và Video
Biểu đồ và Video
Biểu đồ
Videos

Hồ sơ

Dầu thô là nhiên liệu hóa thạch lỏng tự nhiên hình thành từ thực vật và động vật được chôn dưới đất và tiếp xúc với nhiệt độ và áp suất cực đoan. Dầu thô là một trong những hàng hóa được yêu cầu nhiều nhất và giá đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Hai tiêu chuẩn chính cho giá dầu thô là WTI của Hoa Kỳ (Dầu thô West Texas Intermediate) và Brent của Vương quốc Anh. Sự khác biệt giữa WTI và Brent không chỉ bao gồm giá cả mà còn cả loại dầu, với dầu thô sản xuất WTI với mật độ khác nhau và hàm lượng lưu huỳnh khác nhau. Nhu cầu dầu thô phụ thuộc vào điều kiện kinh tế toàn cầu cũng như sự đầu cơ của thị trường. Giá dầu thô thường được tính bằng USD. Mặc dù đã có các thảo luận về việc thay thế đồng USD bằng một đồng tiền thương mại khác cho dầu thô, nhưng không có hành động dứt khoát nào được đưa ra.
GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
316 0 1
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTICOUSD - 20/07/2018

Điểm xoay: 67,50 Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,20 với mục tiêu 68,80 & 69,15. Phương án phụ: nếu thủng qua 67,50, có thể tới 66,90 & 66,60. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
551 0 2
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ18 - 19/07/2018

Điểm xoay: 67,95 Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,76 với mục tiêu 69,25 & 69,95. Phương án phụ: nếu thủng qua 67,95, có thể tới 67,05 & 66,40. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

DatTong DatTong USOIL, 60, Giá lên ,
15 0 1
USOIL, 60 Giá lên
USOIL, Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ--> Mua lướt

USOIL, Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ--> Mua lướt

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
546 0 3
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WITQ8 - 18/07/2018

Điểm xoay: 68,45 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,45 với mục tiêu 67,05 & 66,40. Phương án phụ: nếu vượt qua 68,45, có thể tới 69,25 & 69,95. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 68,45 khả năng quay về 67,05 là rất lớn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
514 0 6
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 12/07/2018

Điểm xoay: 71,20 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 71,20 với mục tiêu 70,00 & 69,40. Phương án phụ: nếu vượt qua 71,20, có thể tới 72,10 & 72,70. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
4 0 6
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 11/07/2018

Điểm xoay: 74,00 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 74,00 với mục tiêu 73,20 & 72,90. Phương án phụ: nếu vượt qua 74,00, có thể tới 74,40 & 74,80. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
3 0 6
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 10/07/2018

Điểm xoay: 73,60 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,60 với mục tiêu 74,46 & 74,80. Phương án phụ: nếu thủng qua 73,60, có thể tới 73,30 & 72,80. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
358 0 8
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 09/07/2018

Điểm xoay: 73,31 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,31 với mục tiêu 74,46 & 74,80. Phương án phụ: nếu thủng qua 73,31, có thể tới 72,80 & 72,20. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
398 0 9
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 06/07/2018

Điểm xoay: 73,45 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 73,45 với mục tiêu 72,62 & 72,15. Phương án phụ: nếu vượt qua 73,45, có thể tới 74,30 & 74,80. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
384 0 9
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 05/07/2018

Điểm xoay: 74,45 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 74,45 với mục tiêu 73,50 & 73,10. Phương án phụ: nếu vượt qua 74,45, có thể tới 74,75 & 75,25. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
348 0 8
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 04/07/2018

Điểm xoay: 73,75 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,75 với mục tiêu 75,25 & 76,00. Phương án phụ: nếu thủng qua 73,75, có thể tới 72,70 & 72,20. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
3 0 9
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 03/07/2018

Điểm xoay: 73,75 Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 74,68 với mục tiêu 75,20 & 76,00. Phương án phụ: nếu thủng qua 73,75, có thể tới 73,00 & 72,60. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
11 0 10
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 02/07/2018

Điểm xoay: 74,00 Khuyến nghị giao dịch: mUA 73,24 với mục tiêu 72,20 & 71,70. Phương án phụ: nếu vượt qua 74,00, có thể tới 74,50 & 75,20. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
7 0 10
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 29/06/2018

Điểm xoay: 72,20 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 72,20 với mục tiêu 74,05 & 74,62. Phương án phụ: nếu thủng qua 72,20, có thể tới 71,20 & 70,00. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
3 0 10
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 28/06/2018

Điểm xoay: 71,20 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 71,20 với mục tiêu 73,60 & 74,60. Phương án phụ: nếu thủng qua 71,20, có thể tới 69,40 & 68,20. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
5 0 10
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIQ8 - 27/06/2018

Điểm xoay: 69,40 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 69,40 với mục tiêu 71,45 & 72,10. Phương án phụ: nếu thủng qua 69,40, có thể tới 68,25 & 67,15. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

AndyCharlotte AndyCharlotte USDCAD, 1W, Giá lên ,
15 0 0
USDCAD, 1W Giá lên
UCAD: sức mạnh của USD

USD/CAD vẫn tăng đều nhớ sức mạnh của USD.Thậm chí phá trend kháng cự rất quan trọng trên khung tháng, bất chấp dầu tăng hãy chú ý đến vùng giá 1.35-1.36. giá có thể đạt được Tuy nhiên, cặp này đã tăng gần như chưa có tín hiệu nghỉ rõ rệt, cho nên cần thận trọng với những đợt giảm hồi phục. hãy mua lên khi có sóng hồi

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
4 0 9
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 26/06/2018

Điểm xoay: 68,95 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,95 với mục tiêu 67,76 & 67,15. Phương án phụ: nếu vượt qua 68,95, có thể tới 69,45 & 70,05. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

Hiển thị thêm Ý tưởng 12
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất
Trình duyệt
Video