tradingcenter

Phổ biến hiện tại
Phổ biến hiện tại
Phổ biến mọi lúc
Mới nhất
Biểu đồ và Video
Biểu đồ và Video
Biểu đồ
Video
GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá xuống ,
408 0 8
EURUSD, 30 Giá xuống
EURUSD - 27/07/2018

Điểm xoay: 1,1670 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1647 với mục tiêu 1,1625 & 1,1600. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1670, có thể tới 1,1705 & 1,1730. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1670 khả năng quay về 1,1625 là rất lớn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
414 0 7
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 27/07/2018

Điểm xoay: 1,3135 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3135 với mục tiêu 1,3095 & 1,3070. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3135, có thể tới 1,3175 & 1,3210. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
401 0 7
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 27/07/2018

Điểm xoay: 110,90 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,90 với mục tiêu 111,25 & 111,55. Phương án phụ: nếu thủng qua 110,90, có thể tới 110,55 & 110,35. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
404 0 7
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 27/07/2018

Điểm xoay: 1227,50 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1227,50 với mục tiêu 1221,00 & 1218,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1227,50, có thể tới 1230,50 & 1235,00. Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1227,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1221,00.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá lên ,
395 0 7
WTICOUSD, 30 Giá lên
WTIU8 - 27/07/2018

Điểm xoay: 68,95 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 68,95 với mục tiêu 70,15 & 70,60. Phương án phụ: nếu thủng qua 68,95, có thể tới 68,70 & 68,35. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
546 0 7
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WITQ8 - 18/07/2018

Điểm xoay: 68,45 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,45 với mục tiêu 67,05 & 66,40. Phương án phụ: nếu vượt qua 68,45, có thể tới 69,25 & 69,95. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 68,45 khả năng quay về 67,05 là rất lớn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
411 0 7
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 17/07/2018

Điểm xoay: 1243,50 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1243,50 với mục tiêu 1238,00 & 1236,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1243,50, có thể tới 1246,00 & 1248,50. Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1243,50 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
505 0 8
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 17/07/2018

Điểm xoay: 112,20 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,20 với mục tiêu 112,55 & 112,80. Phương án phụ: nếu thủng qua 112,20, có thể tới 111,90 & 111,60. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
478 0 7
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 17/07/2018

Điểm xoay: 1,3215 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3215 với mục tiêu 1,3290 & 1,3325. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3215, có thể tới 1,3190 & 1,3165. Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,3215 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá lên ,
84 0 7
EURUSD, 30 Giá lên
EURUSD - 17/07/2018

Điểm xoay: 1,1690 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1690 với mục tiêu 1,1725 & 1,1740. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1690, có thể tới 1,1675 & 1,1655. Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN EURUSD, 30, Giá xuống ,
55 1 8
EURUSD, 30 Giá xuống
EURUSD - 13/07/2018

Điểm xoay: 1,1680 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1680 với mục tiêu 1,1640 & 1,1625. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1680, có thể tới 1,1695 & 1,1725. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
16 0 8
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 13/07/2018

Điểm xoay: 1,3205 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3205 với mục tiêu 1,3150 & 1,3120. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3205, có thể tới 1,3225 & 1,3255. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
14 0 8
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 13/07/2018

Điểm xoay: 112,35 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,35 với mục tiêu 113,00 & 113,35. Phương án phụ: nếu thủng qua 112,35, có thể tới 112,00 & 111,65. Tư vấn kĩ thuật: điểm kháng cự tiếp theo là 113,00 và sau là 113,35.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
30 0 8
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 13/07/2018

Điểm xoay: 1248,00 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1248,00 với mục tiêu 1241,00 & 1239,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1248,00, có thể tới 1250,00 & 1253,00. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế giảm giá.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
5 0 8
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 13/07/2018

Điểm xoay: 70,75 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 70,75 với mục tiêu 69,85 & 69,20. Phương án phụ: nếu vượt qua 70,75, có thể tới 71,20 & 71,80. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 70,75 khả năng quay về 69,85 là rất lớn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN WTICOUSD, 30, Giá xuống ,
514 0 9
WTICOUSD, 30 Giá xuống
WTIQ8 - 12/07/2018

Điểm xoay: 71,20 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 71,20 với mục tiêu 70,00 & 69,40. Phương án phụ: nếu vượt qua 71,20, có thể tới 72,10 & 72,70. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN XAUUSD, 30, Giá xuống ,
538 0 9
XAUUSD, 30 Giá xuống
XAUUSD - 12/07/2018

Điểm xoay: 1245,50 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1245,50 với mục tiêu 1241,00 & 1239,00. Phương án phụ: nếu vượt qua 1245,50, có thể tới 1249,00 & 1253,00. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN USDJPY, 30, Giá lên ,
545 0 9
USDJPY, 30 Giá lên
USDJPY - 12/07/2018

Điểm xoay: 111,90 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,90 với mục tiêu 112,40 & 112,60. Phương án phụ: nếu thủng qua 111,90, có thể tới 111,65 & 111,35. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Hiển thị thêm Ý tưởng 12345678
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất
Trình duyệt
Video