Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.11-4.07%-0.000.120.10Bán
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.22-3.03%-0.010.230.21Bán
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.23-9.07%-0.020.240.22Bán
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.31-8.99%-0.030.330.30Sức bán mạnh
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.46-6.67%-0.030.490.45Sức bán mạnh
AU Flag
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.5020300521.000.71-7.17%-0.060.760.70Sức bán mạnh
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.08-7.46%-0.091.121.07Bán
AU Flag
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.38-4.87%-0.071.431.37Sức bán mạnh
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.56-5.19%-0.091.621.55Bán
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.460.00%0.00-0.46-0.56Sức mua mạnh
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.490.00%0.00-0.49-0.51Sức mua mạnh
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.490.00%0.00-0.49-0.52Mua
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.270.00%0.00-0.27-0.29Mua
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.09-1.14%-0.00-0.09-0.10Mua
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.06-1.38%-0.000.060.05Mua
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.310.00%0.000.310.29Mua
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.530.00%0.000.530.51Mua
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.810.00%0.000.810.80Mua
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.250.00%0.000.250.25Sức bán mạnh
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.250.00%0.000.260.25Sức bán mạnh
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.300.00%0.000.310.29Bán
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.42-5.84%-0.030.430.41Bán
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.50-4.76%-0.030.520.49Bán
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.58-6.55%-0.040.610.56Bán
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.70-9.02%-0.070.730.67Bán
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.31-1.51%-0.021.331.28Bán
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.001.760.00%0.001.761.73Bán
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.001.910.00%0.001.911.90Sức bán mạnh
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220230419.002.080.00%0.002.082.05Sức bán mạnh
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.7520250308.002.290.00%0.002.292.27Bán
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.002.570.00%0.002.572.57Bán
CN Flag
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520290523.002.63-0.57%-0.022.652.63Sức bán mạnh
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.002.97-0.00%-0.002.972.94Bán
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.100.00%0.003.103.07Bán
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.260.00%0.003.263.25Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.510.00%0.00-0.51-0.55Mua
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.460.00%0.00-0.46-0.57Sức mua mạnh
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.390.00%0.00-0.39-0.48Sức mua mạnh
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.180.00%0.00-0.18-0.25Mua
DK Flag
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.090.00%0.000.090.08Sức mua mạnh
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.460.00%0.00-0.46-0.57Sức mua mạnh
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.470.00%0.00-0.47-0.55Mua
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.520.00%0.00-0.52-0.54Mua
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.340.00%0.00-0.34-0.36Mua
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.200.00%0.00-0.20-0.22Mua
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020291125.00-0.010.00%0.00-0.01-0.02Mua
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.280.00%0.000.280.27Mua
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.460.00%0.000.460.44Mua
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.670.00%0.000.670.67Sức mua mạnh
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.790.00%0.000.790.77Mua
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.87-0.08%-0.000.870.87Mua
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210312.00-0.660.00%0.00-0.66-0.76Sức mua mạnh
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.690.00%0.00-0.69-0.72Mua
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.710.00%0.00-0.71-0.73Mua
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.650.00%0.00-0.65-0.66Bán
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.610.00%0.00-0.61-0.62Bán
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300215.00-0.470.00%0.00-0.47-0.48Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.340.00%0.00-0.34-0.36Mua
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.190.00%0.00-0.19-0.20Mua
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.070.00%0.00-0.07-0.07Mua
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.000.020.00%0.000.020.02Mua
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.360.00%0.001.361.21Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.700.00%0.001.701.59Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.760.00%0.001.761.57Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.80-0.01%-0.001.801.74Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.010.00%0.002.011.95Bán
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.6220210524.000.660.00%0.000.660.54Bán
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020220221.000.600.00%0.000.600.48Bán
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.640.00%0.000.640.54Bán
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.000.600.00%0.000.600.50Bán
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.000.650.00%0.000.650.55Bán
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.690.00%0.000.690.59Bán
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020210121.005.69-0.15%-0.015.704.67Mua
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.1220220215.004.94-0.88%-0.044.944.82Bán
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.006.160.18%0.016.166.07Bán
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.51-0.27%-0.026.516.41Bán
IN Flag
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.3820291007.006.130.16%0.016.136.03Bán
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.790.00%0.006.796.69Bán
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.780.00%0.006.786.67Bán
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.560.00%0.005.565.28Mua
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.730.00%0.006.736.64Sức mua mạnh
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.007.220.00%0.007.227.13Mua
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.007.930.00%0.007.937.85Mua
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.008.240.00%0.008.248.17Mua
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.008.260.00%0.008.268.19Mua
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.770.00%0.008.778.70Mua
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.350.00%0.008.358.25Mua
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.140.00%0.00-0.14-0.41Sức mua mạnh
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.420.00%0.00-0.42-0.53Mua
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.320.00%0.00-0.32-0.43Mua
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.130.00%0.00-0.13-0.21Mua
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.100.00%0.000.100.02Mua
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.460.00%0.000.460.41Mua
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.000.200.00%0.000.200.10Mua
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.000.470.00%0.000.470.40Mua
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.560.00%0.000.560.52Mua
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.930.00%0.000.930.87Mua
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.160.00%0.001.161.12Mua
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
1.2520300401.001.520.01%0.001.521.49Mua
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.930.00%0.001.931.89Bán
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.23-0.02%-0.002.232.19Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.370.00%0.002.372.34Bán
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.440.00%0.002.442.41Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210301.00-0.18-10.19%-0.02-0.16-0.19Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220301.00-0.160.00%0.00-0.16-0.17Sức mua mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221220.00-0.17-15.73%-0.02-0.14-0.18Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241220.00-0.14-18.33%-0.02-0.12-0.15Mua
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270320.00-0.16-20.95%-0.03-0.13-0.17Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20291220.00-0.00-100.56%-0.020.02-0.01Mua
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220341220.000.25-5.42%-0.010.270.24Mua
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520391220.000.30-2.78%-0.010.310.29Sức mua mạnh
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820491220.000.421.15%0.000.420.41Sức mua mạnh
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.441.31%0.010.440.43Mua
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020210310.000.950.00%0.000.950.91Bán
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.8820220310.001.110.00%0.001.111.07Bán
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820230310.001.140.00%0.001.141.10Bán
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020250310.001.310.00%0.001.311.27Bán
KR Flag
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.3820291210.001.570.00%0.001.571.53Mua
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.690.00%0.001.691.65Mua
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.700.00%0.001.701.66Sức mua mạnh
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.840.00%0.002.842.82Bán
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.003.150.00%0.003.153.13Mua
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.003.280.00%0.003.283.26Mua
MY Flag
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.37-0.01%-0.003.373.35Mua
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.710.00%0.003.713.69Mua
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.004.060.00%0.004.064.04Mua
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.140.00%0.004.144.12Mua
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.650.00%0.00-0.65-0.70Bán
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.640.00%0.00-0.64-0.70Mua
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.670.00%0.00-0.67-0.69Bán
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.590.00%0.00-0.59-0.60Bán
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.390.00%0.00-0.39-0.39Mua
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.230.00%0.00-0.23-0.24Mua
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.160.00%0.00-0.16-0.17Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.070.00%0.000.070.05Mua
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.15-0.21%-0.000.150.14Mua
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.26-0.23%-0.000.260.23Bán
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.767.22%0.050.790.74Bán
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.165.73%0.061.171.14Bán
NZ Flag
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.001.537.44%0.111.541.51Bán
NZ Flag
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.795.55%0.091.801.76Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.310.00%0.000.310.23Bán
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.600.00%0.000.600.44Bán
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.740.00%0.000.740.62Bán
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.880.00%0.000.880.86Bán
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.862.44%0.020.860.75Bán
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.100.00%0.001.100.94Bán
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.70-0.13%-0.001.701.59Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.040.00%0.00-0.04-0.08Mua
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.000.11-99.00%-10.560.110.03Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất