Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.0317.29%0.010.06-0.08Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020220722.00-0.05-9.94%-0.00-0.03-0.10Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520230722.00-0.04-20.12%-0.01-0.01-0.08Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.6220250607.00-0.02-157.63%-0.010.01-0.05Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520270722.000.03-10.95%-0.000.04-0.02Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.170.75%0.000.190.13Sức bán mạnh
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.370.62%0.000.390.33Bán
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.000.532.14%0.010.540.48Sức bán mạnh
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.000.602.18%0.010.610.55Bán
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.000.465.07%0.020.470.40Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.58-1.47%-0.01-0.55-0.66Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.681.08%0.01-0.67-0.72Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.700.99%0.01-0.70-0.73Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.681.17%0.01-0.67-0.70Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.641.14%0.01-0.63-0.67Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300215.00-0.491.38%0.01-0.48-0.52Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.353.89%0.01-0.33-0.42Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.225.71%0.01-0.20-0.28Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.158.16%0.01-0.13-0.20Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.00-0.0524.93%0.02-0.04-0.10Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.501.25%0.01-0.45-0.58Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.492.57%0.01-0.49-0.59Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.522.90%0.02-0.51-0.57Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.403.61%0.01-0.39-0.44Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.266.39%0.02-0.25-0.30Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20291125.00-0.0432.44%0.02-0.03-0.10Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.257.79%0.020.290.18Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.455.27%0.020.470.38Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.613.79%0.020.620.54Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.703.23%0.020.720.64Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.793.22%0.020.810.71Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.3820220430.00-0.274.14%0.01-0.04-0.39Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820230430.00-0.14-6.72%-0.01-0.10-0.22Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250131.000.06-10.87%-0.010.12-0.01Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270730.000.37-2.93%-0.010.450.28Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020300430.000.63-1.96%-0.010.690.56Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.001.05-0.37%-0.001.081.00Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.0020501031.001.500.35%0.011.521.45Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.000.1734.18%0.040.28-0.08Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.000.53-0.64%-0.000.610.42Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.74-1.35%-0.010.840.63Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.001.06-2.58%-0.031.150.98Bán
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.33-1.97%-0.031.401.27Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
1.2520300401.001.59-1.55%-0.031.651.56Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.98-1.88%-0.042.071.93Sức bán mạnh
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.26-2.43%-0.062.352.22Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.44-2.29%-0.062.532.41Sức bán mạnh
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.49-2.47%-0.062.582.47Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.45-0.61%-0.00-0.22-0.81Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.491.60%0.01-0.47-0.57Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.552.85%0.02-0.54-0.60Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.382.71%0.01-0.37-0.43Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.169.18%0.02-0.15-0.22Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.04163.24%0.020.04-0.02Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.288.45%0.020.280.22Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.494.33%0.020.510.42Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.733.26%0.020.750.67Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.501.58%0.01-0.50-0.55Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.48-4.46%-0.02-0.46-0.58Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.441.55%0.01-0.44-0.52Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.292.08%0.01-0.29-0.33Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.01-77.27%-0.00-0.00-0.05Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.07-1.50%-0.021.091.01Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.72-2.13%-0.041.761.66Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.81-1.97%-0.041.841.70Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.90-2.34%-0.051.951.82Sức bán mạnh
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.01-2.98%-0.062.071.95Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.41-7.45%-0.03-0.34-0.61Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.386.30%0.03-0.38-0.48Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.333.66%0.01-0.33-0.41Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.198.26%0.02-0.18-0.25Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.1220.91%0.020.120.07Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.483.81%0.020.480.43Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.530.34%0.00-0.53-0.60Mua
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.561.43%0.01-0.56-0.61Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.601.51%0.01-0.60-0.64Mua
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.552.51%0.01-0.55-0.60Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.412.15%0.01-0.41-0.47Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.248.48%0.02-0.24-0.29Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.187.78%0.01-0.17-0.22Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.0327.63%0.01-0.01-0.10Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.02-49.46%-0.028.50-0.40Sức bán mạnh
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.0823.10%0.020.08-0.04Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.1813.63%0.020.180.07Bán
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.3110.32%0.030.310.24Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.512.94%0.010.520.46Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.503.08%0.010.540.39Bán
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.000.820.86%0.010.840.73Mua
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.402.21%0.031.401.30Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.33-1.05%-0.00-0.32-0.38Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.16-8.02%-0.01-0.15-0.20Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.000.19-6.49%-0.010.210.15Bán
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.39-2.30%-0.010.410.36Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.3820301018.000.74-2.86%-0.020.770.71Bán
PT20Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370415.001.17-0.95%-0.011.201.14Bán
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020220601.00-0.310.62%0.00-0.31-0.34Bán
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020250512.00-0.26-5.00%-0.01-0.24-0.30Mua
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020261112.00-0.20-8.08%-0.01-0.18-0.23Mua
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.06-22.83%-0.01-0.05-0.09Mua
SE20Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020390330.000.37-3.98%-0.020.380.34Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất