Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.55-1.93%-0.031.581.53Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.50-1.79%-0.031.531.48Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.44-1.74%-0.031.471.41Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.51-2.09%-0.031.531.48Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
3.2520290421.001.84-2.41%-0.051.891.82Sức bán mạnh
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.99-2.41%-0.052.031.97Sức bán mạnh
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.48-2.26%-0.062.532.46Sức bán mạnh
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.54-2.49%-0.01-0.52-0.57Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.49-3.06%-0.01-0.46-0.51Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.41-5.93%-0.02-0.38-0.43Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.13-33.58%-0.03-0.08-0.14Sức bán mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.43-9.26%-0.040.490.42Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.81-7.37%-0.060.890.78Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.09-5.95%-0.071.171.04Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.44-4.99%-0.081.541.40Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.66Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.66-0.60%-0.011.671.66Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.65-1.20%-0.021.671.65Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.53-4.36%-0.071.581.53Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.53-4.49%-0.071.581.53Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.48-4.93%-0.081.521.48Sức bán mạnh
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.60-4.26%-0.071.631.59Sức bán mạnh
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.89-3.86%-0.081.941.89Sức bán mạnh
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.40-0.27%-0.012.412.33Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.75-1.85%-0.052.802.71Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220211011.002.71-0.96%-0.032.742.66Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520231018.003.01-1.00%-0.033.032.93Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520281122.003.16-0.44%-0.013.173.10Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.56-0.03%-0.003.563.52Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220391015.003.75-0.10%-0.003.753.69Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.73-0.40%-0.013.753.66Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.58-5.99%-0.03-0.55-0.61Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.44-14.00%-0.05-0.38-0.47Sức bán mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.40-15.24%-0.05-0.34-0.42Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.000.06-57.67%-0.080.140.04Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.38-19.54%-0.090.480.37Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.55-1.30%-0.01-0.53-0.58Sức bán mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.51-3.50%-0.02-0.48-0.53Sức bán mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.42-7.31%-0.03-0.38-0.43Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.22-15.46%-0.03-0.18-0.23Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.000.35-13.97%-0.060.410.33Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.73-8.70%-0.070.820.71Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.90-7.71%-0.081.000.88Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.01-7.14%-0.081.100.98Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.29-6.06%-0.081.391.26Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.54-4.97%-0.081.661.49Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.58-1.73%-0.01-0.56-0.60Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.57-3.18%-0.02-0.55-0.58Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.55-4.47%-0.02-0.52-0.56Sức bán mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.40-10.78%-0.04-0.35-0.41Sức bán mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.00-0.02-151.89%-0.060.06-0.03Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.21-25.99%-0.070.290.19Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.39-16.71%-0.080.480.37Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.52-13.81%-0.080.620.51Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.59-12.65%-0.090.700.58Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.7335.70%0.451.83-1.62Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.61-2.46%-0.072.802.06Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.611.08%0.032.612.53Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.760.71%0.033.773.69Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.140.88%0.044.144.06Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.451.00%0.044.454.37Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.600.71%0.034.604.53Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200521.001.570.53%0.011.581.46Mua
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.560.00%0.001.561.46Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.52-1.16%-0.021.551.42Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.56-0.04%-0.001.561.46Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.67-0.04%-0.001.671.57Sức bán mạnh
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.71-0.02%-0.001.711.61Sức bán mạnh
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.590.72%0.056.696.46Bán
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.60-0.40%-0.036.736.54Bán
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.93-0.60%-0.046.996.92Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.8820260906.007.38-0.24%-0.027.397.24Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.770.00%0.007.777.75Bán
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.74-0.83%-0.077.807.64Sức bán mạnh
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.68-2.62%-0.186.866.46Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.91-0.70%-0.056.966.70Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.070.16%0.017.077.04Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.570.12%0.017.577.49Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.890.46%0.047.897.80Bán
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.020.01%0.008.027.97Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.400.00%0.008.408.31Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.40-0.31%-0.038.688.30Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.50-2.87%-0.01-0.49-0.55Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.47-5.16%-0.02-0.45-0.52Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.22-10.61%-0.02-0.19-0.24Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.07-92.96%-0.03-0.03-0.09Sức bán mạnh
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.59-7.61%-0.050.640.57Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.96-6.52%-0.071.040.94Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520200301.000.0236.36%0.0024.49-0.09Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.4611.34%0.050.510.35Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.000.787.04%0.050.850.69Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.472.37%0.031.531.41Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.002.44-0.16%-0.002.542.42Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.07-1.05%-0.033.153.02Sức bán mạnh
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.23-1.26%-0.043.333.21Sức bán mạnh
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.48-1.09%-0.043.563.45Sức bán mạnh
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.46-1.26%-0.043.563.43Sức bán mạnh
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200315.00-0.18-10.28%-0.02-0.17-0.19Sức bán mạnh
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210301.00-0.18-11.74%-0.02-0.16-0.19Sức bán mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211220.00-0.18-10.87%-0.02-0.16-0.19Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231220.00-0.19-15.82%-0.03-0.17-0.20Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20281220.00-0.07-108.19%-0.04-0.04-0.08Sức bán mạnh
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020331220.000.15-20.48%-0.040.190.14Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020381220.000.36-9.93%-0.040.400.34Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220481220.000.53-7.76%-0.040.580.52Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.61-6.69%-0.040.650.60Bán
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.830.23%0.001.841.79Sức mua mạnh
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.840.17%0.001.851.80Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.820.38%0.011.821.77Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.85-0.11%-0.001.851.81Sức bán mạnh
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.3820281210.001.95-0.20%-0.001.961.91Sức bán mạnh
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.96-1.23%-0.021.981.92Sức bán mạnh
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.95-1.51%-0.031.981.91Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.430.17%0.013.433.40Bán
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.570.00%0.003.573.54Sức bán mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.820.79%0.033.823.79Bán
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.17-0.11%-0.004.184.15Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.37-0.11%-0.004.374.34Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.620.11%0.014.624.60Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.58-0.73%-0.00-0.55-0.62Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.56-1.64%-0.01-0.55-0.59Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.56-3.04%-0.02-0.54-0.59Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.39-10.36%-0.04-0.34-0.39Sức bán mạnh
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.07-47.29%-0.060.150.06Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.33-17.04%-0.070.410.31Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.44-15.15%-0.080.530.42Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.64-12.12%-0.090.740.62Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.560.00%0.001.561.54Sức bán mạnh
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.001.580.00%0.001.581.56Sức bán mạnh
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.99-1.00%-0.021.991.97Sức bán mạnh
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.260.48%0.011.271.21Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.33-2.18%-0.031.361.30Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.68-0.31%-0.011.691.59Sức bán mạnh
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.63-0.93%-0.021.750.82Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.002.29-0.00%-0.002.292.25Mua
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
5.7520290425.002.71-2.68%-0.072.892.67Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.245.76%0.01-0.24-0.31Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.09-1.59%-0.00-0.09-0.14Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.21-5.25%-0.010.230.18Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.001.27-1.43%-0.021.291.24Bán
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.91-2.79%-0.051.961.87Bán
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.93-2.28%-0.051.981.88Bán
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.04-3.30%-0.072.112.01Bán
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.30-1.71%-0.042.342.26Sức bán mạnh
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.37-1.46%-0.042.412.33Bán
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.51-2.33%-0.062.572.47Sức bán mạnh
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.596.29%0.457.596.58Mua
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.800.41%0.048.888.64Mua
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.300.17%0.029.309.16Mua
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.720.17%0.029.739.59Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất