Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520191021.001.961.19%0.021.971.93Sức mua mạnh
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201121.002.091.21%0.032.102.04Sức mua mạnh
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520210515.002.121.43%0.032.132.07Sức mua mạnh
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230421.002.311.20%0.032.312.26Sức mua mạnh
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.7520281121.002.730.80%0.022.732.69Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.900.79%0.022.902.85Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.003.240.64%0.023.243.19Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.62-5.67%-0.03-0.62-0.65Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.53-3.46%-0.02-0.53-0.55Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.38-3.30%-0.01-0.38-0.40Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.000.05-0.42%-0.000.050.04Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.830.06%0.000.830.83Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.32-0.05%-0.001.321.31Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.54-0.01%-0.001.541.52Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.790.01%0.001.791.78Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.730.58%0.011.741.73Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.912.14%0.041.911.91Sức mua mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.162.37%0.052.162.16Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.33-0.56%-0.012.352.33Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.36-0.46%-0.012.382.36Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.41-0.91%-0.022.452.41Sức mua mạnh
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.48-0.48%-0.012.522.47Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.52-0.47%-0.012.562.51Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520190816.002.79-0.31%-0.012.792.75Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020210125.002.97-0.65%-0.022.972.93Sức bán mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220210705.003.051.67%0.053.053.01Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520230712.003.17-0.08%-0.003.193.13Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.5020280816.003.45-1.22%-0.043.453.41Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520330812.003.83-0.05%-0.003.833.79Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.8820381023.004.020.00%0.004.023.98Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.8820480723.003.99-1.19%-0.054.043.93Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.60-2.62%-0.02-0.60-0.62Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.46-1.99%-0.01-0.46-0.48Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.15-1.71%-0.00-0.15-0.16Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.36-0.03%-0.000.360.35Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.83-0.11%-0.000.830.81Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.59-3.64%-0.02-0.57-0.61Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.41-0.35%-0.00-0.41-0.43Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.25-2.87%-0.01-0.25-0.26Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.000.11-2.31%-0.000.110.10Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.7520281125.000.780.03%0.000.780.78Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.200.00%0.001.201.19Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.33-0.06%-0.001.331.32Sức mua mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.43-0.08%-0.001.431.42Sức mua mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.690.00%0.001.691.68Sức mua mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.890.02%0.001.891.88Sức mua mạnh
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190913.00-0.65-1.01%-0.01-0.65-0.69Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200911.00-0.61-0.46%-0.00-0.61-0.61Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.50-0.30%-0.00-0.50-0.51Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.19-0.15%-0.00-0.19-0.20Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520280815.000.400.13%0.000.400.40Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.68-0.24%-0.000.680.67Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.84-0.11%-0.000.840.84Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.99-0.03%-0.000.990.98Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.001.05-0.01%-0.001.051.05Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.08-7.47%-0.091.150.60Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.004.03-0.00%-0.004.033.52Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.470.00%0.003.473.43Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.500.01%0.004.504.46Mua
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.005.00-0.00%-0.005.004.96Mua
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.280.01%0.005.285.26Mua
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.340.01%0.005.345.31Sức mua mạnh
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.0020191119.001.85-1.09%-0.021.871.75Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520200820.001.99-2.58%-0.052.021.89Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220211206.002.12-3.47%-0.082.192.02Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020230605.002.24-1.68%-0.042.262.14Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820280822.002.34-1.92%-0.052.362.24Bán
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.002.38-2.41%-0.062.412.28Bán
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
6.8820190713.007.230.02%0.007.237.19Bán
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520200503.007.57-0.01%-0.007.577.50Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.007.59-0.07%-0.017.597.57Sức bán mạnh
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.8820260906.007.740.00%0.007.747.60Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.008.150.00%0.008.158.13Bán
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.008.100.00%0.008.107.99Bán
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.5020190915.007.120.14%0.017.126.50Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.7520210615.007.720.48%0.047.727.45Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220230515.008.060.56%0.058.067.91Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
6.1220280515.008.230.01%0.008.238.09Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.6220330515.008.470.00%0.008.478.40Bán
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020380515.008.590.00%0.008.598.52Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
6.3820420415.008.970.00%0.008.978.72Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520440215.009.100.01%0.009.109.00Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.59-12.82%-0.07-0.59-0.71Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.53-5.43%-0.03-0.53-0.58Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.51-4.49%-0.02-0.51-0.55Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.00-0.020.00%0.00-0.02-0.03Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.000.980.00%0.000.980.97Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.460.01%0.001.461.45Mua
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.620.84%0.010.620.56Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520200615.001.080.20%0.001.081.03Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210415.001.670.33%0.011.671.64Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820230315.002.510.12%0.002.512.48Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.003.47-0.01%-0.003.473.46Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.650.03%0.003.653.63Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.890.02%0.003.893.87Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.004.07-0.00%-0.004.074.05Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.990.00%0.003.993.98Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191115.00-0.164.35%0.01-0.15-0.17Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20201101.00-0.144.70%0.01-0.13-0.15Bán
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210920.00-0.12-1.74%-0.00-0.12-0.13Sức bán mạnh
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20230920.00-0.082.66%0.00-0.08-0.10Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20280920.000.110.28%0.000.110.10Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.6220330920.000.38-0.21%-0.000.380.37Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220380920.000.64-0.64%-0.000.640.63Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.8820480920.000.87-0.14%-0.000.880.86Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.99-0.11%-0.001.000.98Bán
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520191210.001.810.04%0.001.811.77Bán
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201210.001.93-0.06%-0.001.931.89Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.3820210910.001.96-0.13%-0.001.961.92Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520230910.002.06-0.05%-0.002.062.02Bán
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.6220280610.002.210.04%0.002.212.17Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.002.170.73%0.022.172.11Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220480310.002.100.63%0.012.102.05Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.5020211130.003.710.00%0.003.713.69Sức mua mạnh
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.850.26%0.013.853.83Sức mua mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.6220280615.004.170.12%0.014.174.15Sức mua mạnh
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.600.11%0.004.604.58Mua
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.79-0.31%-0.014.794.78Mua
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.95-0.20%-0.014.954.93Sức mua mạnh
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020190715.00-0.68-8.97%-0.06-0.68-0.73Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.67-3.02%-0.02-0.67-0.69Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.52-2.26%-0.01-0.51-0.53Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.17-1.71%-0.00-0.16-0.17Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.530.00%0.000.530.53Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.80-0.11%-0.000.800.79Mua
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.89-0.16%-0.000.890.88Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.001.10-0.05%-0.001.101.10Mua
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020200415.001.850.00%0.001.851.83Sức mua mạnh
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.002.190.00%0.002.192.17Mua
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.76-0.90%-0.032.762.74Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.28-0.59%-0.011.281.24Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.57-0.05%-0.001.571.55Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.98-0.01%-0.001.981.94Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.172.42%0.031.171.04Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.002.11-0.01%-0.002.112.02Bán
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.003.160.02%0.003.163.15Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.000.00-98.40%-0.010.00-0.03Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.76-0.79%-0.010.770.73Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
2.1220281017.001.97-0.08%-0.001.971.95Sức mua mạnh
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.002.06-0.98%-0.022.072.02Mua
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520230701.002.27-1.31%-0.032.272.23Bán
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.47-1.20%-0.032.472.43Bán
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.75-0.90%-0.032.752.71Bán
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.77-0.72%-0.022.772.73Bán
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.85-1.38%-0.042.852.83Bán
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.65-0.02%-0.007.657.47Bán
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.7520230228.008.49-0.01%-0.008.498.48Bán
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.5020261221.009.220.00%0.009.229.19Bán
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.2520320331.009.97-0.00%-0.009.979.91Mua
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.5020370131.009.96-0.00%-0.009.969.92Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất