Giá CFD

Thuật ngữ CFD là viết tắt của hợp đồng chênh lệch, đó là chứng khoán phái sinh. Nó có thể được xem như là một hợp đồng riêng tư giữa hai bên (thường là nhà môi giới và một trader) cho phép họ trao đổi chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản cơ bản và giá trị của nó vào cuối hợp đồng. Cuộn xuống để xem tất cả các CFD có sẵn hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để nhập mã ưa thích của bạn.

       
AEX AEX
568.700.23%1.29570.78566.62Mua
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.58-0.00%-0.00102.58102.58Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.040.26%0.001.051.03Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.57-0.01%-0.01108.58108.57Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.010.77%0.011.020.99Mua
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.95-0.04%-0.04114.00113.95Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.011.30%0.011.020.98Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
107.73-0.07%-0.07107.81107.73Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.081.44%0.021.081.05Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
116.20-0.08%-0.09116.33116.20Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.460.65%0.011.471.44Mua
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
135.78-0.09%-0.12135.96135.78Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.590.52%0.011.601.57Mua
AU200AUD Australia 200
6654.70-0.06%-3.706664.706626.20Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
118.58-0.38%-0.45119.13118.58Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.110.92%0.022.122.08Mua
AXY Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
70.210.66%0.4670.2669.83Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
105.26-0.00%-0.00105.27104.63Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.61-1.75%-0.01-0.10-0.64Sức bán mạnh
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
110.880.01%0.01110.92110.86Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.64-1.04%-0.01-0.64-0.68Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
115.730.02%0.02115.75115.44Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.61-3.29%-0.02-0.52-0.68Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.630.09%0.09104.64104.40Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.37-5.08%-0.02-0.32-0.38Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
107.760.22%0.23107.80107.49Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.11-20.15%-0.030.140.11Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
136.330.23%0.32136.40135.92Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.47-5.05%-0.020.500.46Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
120.770.37%0.44120.84120.06Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.72-3.49%-0.030.760.70Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
115.020.53%0.60115.13113.93Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.12-2.36%-0.031.161.10Bán
BXY Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
125.720.34%0.43125.80125.28Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.390.00%0.0098.3998.39Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.710.00%0.001.711.71Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.300.04%0.04100.31100.25Sức bán mạnh
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.58-1.31%-0.021.611.58Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.320.06%0.0698.3498.25Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.560.01%0.0199.5699.56Sức bán mạnh
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.65Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.55-1.15%-0.021.571.54Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.780.11%0.1199.8299.62Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.54-1.47%-0.021.581.54Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.220.01%0.0199.2299.22Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.70-0.58%-0.011.711.70Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
105.840.16%0.17105.88105.57Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.61-1.11%-0.021.641.60Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
121.820.24%0.29121.86121.19Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.79-0.67%-0.011.821.79Bán
CAC40 Chỉ số CAC 40
5574.410.03%1.555606.485559.92Mua
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.49-0.04%-0.0499.5299.49Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.770.87%0.022.772.71Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.54-0.00%-0.0099.5699.53Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.870.03%0.002.872.82Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.73-0.00%-0.00100.91100.73Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.020.04%0.003.022.94Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.96-0.12%-0.12101.17100.96Sức mua mạnh
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.170.46%0.013.173.11Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
107.370.00%0.00107.37107.37Sức mua mạnh
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.480.00%0.003.483.44Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
107.03-0.03%-0.03107.06107.03Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.590.05%0.003.593.53Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.870.21%0.22105.19104.87Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.80-0.32%-0.013.813.73Bán
CORNUSD CFDs Ngô
4.500.36%0.024.534.48Mua
CXY Chỉ số đồng Đô la Canada
76.640.18%0.1476.7976.49Sức mua mạnh
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.620.00%0.00100.62100.61Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.68-0.59%-0.00-0.67-0.72Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.420.02%0.02101.42101.42Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.74-1.70%-0.01-0.73-0.75Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.370.02%0.02102.40102.33Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.73-2.37%-0.02-0.71-0.76Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.090.03%0.03103.09103.09Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.58-1.05%-0.01-0.58-0.58Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
102.35-2.39%-2.51104.89102.17Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.236.47%0.02-0.21-0.26Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
171.940.20%0.34172.08171.52Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.05-94.33%-0.02-0.02-0.06Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
180.850.31%0.56180.96180.19Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.14-15.42%-0.020.170.13Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
153.180.44%0.67153.30152.35Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.29-7.72%-0.020.320.28Mua
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
124.430.55%0.68124.53123.65Bán
DE30EUR Germany 30
12377.600.39%48.0012438.1012294.80Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.36-6.52%-0.030.390.36Mua
DEU30 Chỉ số DAX
12373.280.41%49.9612434.1412323.43Mua
DJI Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
27332.030.90%243.9527333.7927135.45Mua
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.810.02%0.02108.81108.79Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.73-1.64%-0.01-0.72-0.76Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.470.06%0.07109.48109.42Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.65-2.43%-0.02-0.63-0.67Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
141.180.06%0.08141.19141.11Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.60-2.49%-0.01-0.58-0.62Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
107.15-0.11%-0.12107.27107.10Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.185.68%0.01-0.17-0.21Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
188.070.29%0.54188.13187.49Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.12-13.86%-0.020.140.10Bán
DXY Chỉ số đồng đô la Mỹ
96.820.10%0.1096.8996.76Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.92-0.44%-0.45102.40101.92Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.43-7.05%-0.03-0.40-0.46Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.71-0.39%-0.40102.20101.71Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.39-10.41%-0.04-0.34-0.41Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.830.21%0.21101.83101.66Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.11-56.92%-0.04-0.07-0.13Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
100.540.25%0.25100.56100.13Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.52-8.68%-0.050.590.50Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
150.550.42%0.62150.74149.79Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.02-4.30%-0.051.071.00Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
126.550.40%0.50126.55125.28Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.56-1.37%-0.021.611.49Bán
EUBUND Euro Bund
171.980.15%0.26172.06171.49Mua
EXY Chỉ số Tiền tệ Euro
112.790.21%0.24112.81112.38Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.350.00%0.00100.36100.34Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.560.57%0.00-0.55-0.62Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.080.02%0.02101.09101.07Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.67-2.34%-0.02-0.65-0.69Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.870.04%0.04101.88101.78Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.65-2.31%-0.01-0.60-0.66Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.310.08%0.08102.32102.19Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.49-4.79%-0.02-0.46-0.50Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
104.550.23%0.24104.55104.28Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.04-34.10%-0.020.070.03Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
111.960.28%0.31111.96111.55Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.42-4.24%-0.020.450.41Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
162.380.31%0.50162.55161.59Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.57-4.08%-0.020.610.56Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
177.190.32%0.57177.40176.37Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.67-3.42%-0.020.710.66Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
112.140.15%0.16112.40111.44Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.04-0.39%-0.001.071.00Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
118.840.14%0.17119.32117.83Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.22-0.31%-0.001.251.17Bán
FTMIB Chỉ số Milano Italia Borsa
22225.740.19%43.0422330.3722176.77Mua
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.64-0.01%-0.01102.65102.64Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.63-0.50%-0.000.630.59Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
101.390.02%0.02101.39101.37Sức bán mạnh
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.63-3.35%-0.020.650.59Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.400.02%0.02101.41101.38Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.57-3.06%-0.020.600.54Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.660.08%0.08100.67100.58Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.58-3.30%-0.020.610.57Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
107.230.16%0.17107.29107.06Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.81-2.28%-0.020.830.80Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
146.480.19%0.28146.60146.15Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.15-1.43%-0.021.171.14Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
107.120.31%0.33107.24106.79Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.31-1.49%-0.021.331.30Bán
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
137.990.30%0.42138.15137.56Bán
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.41-1.18%-0.021.431.40Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất