Giá CFD

Thuật ngữ CFD là viết tắt của hợp đồng chênh lệch, đó là chứng khoán phái sinh. Nó có thể được xem như là một hợp đồng riêng tư giữa hai bên (thường là nhà môi giới và một trader) cho phép họ trao đổi chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản cơ bản và giá trị của nó vào cuối hợp đồng. Cuộn xuống để xem tất cả các CFD có sẵn hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để nhập mã ưa thích của bạn.

       
AEX AEX
529.41-0.36%-1.89533.40528.35Mua
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
105.27-0.01%-0.01105.28105.27Mua
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.275.97%0.010.270.24Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.690.00%0.00102.70102.69Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.27-0.62%-0.000.270.26Mua
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
115.06-0.01%-0.01115.07115.06Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.280.92%0.000.280.26Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
113.820.02%0.03113.83113.79Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.40-1.32%-0.010.400.38Bán
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
128.010.04%0.05128.01127.96Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.60-1.11%-0.010.610.59Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
115.340.05%0.05115.34115.27Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
0.89-0.57%-0.010.910.88Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
121.030.09%0.10121.03120.91Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.22-0.56%-0.011.241.21Bán
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
128.940.11%0.14128.94128.80Mua
AU200AUD Australia 200
5824.101.43%82.305837.605709.60Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.50-0.49%-0.011.511.49Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
128.270.04%0.05128.27128.16Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.69-0.11%-0.001.701.68Bán
AXY Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
66.14-0.54%-0.3666.5466.03Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.32-0.08%-0.08101.41101.32Sức bán mạnh
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.2149.89%0.21-0.19-0.78Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
106.34-0.00%-0.00106.36106.34Sức bán mạnh
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.50-5.69%-0.03-0.45-0.55Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
111.260.02%0.02111.30111.24Sức bán mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.54-5.05%-0.03-0.51-0.57Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.880.05%0.05103.95103.83Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.38-5.37%-0.02-0.36-0.41Bán
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.660.05%0.06106.81106.60Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.14-11.20%-0.01-0.12-0.18Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
100.360.08%0.08100.62100.27Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.06-12.62%-0.010.080.03Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
137.240.22%0.30137.60136.94Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.29-6.79%-0.020.320.26Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
123.980.30%0.37124.41123.61Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.51-4.12%-0.020.550.46Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
124.980.37%0.46125.73124.52Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.76-2.28%-0.020.800.73Mua
BXY Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
122.74-0.48%-0.59123.15122.58Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.700.00%0.0099.7099.70Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.300.00%0.000.300.30Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.28-0.00%-0.01102.29102.28Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.310.33%0.000.310.30Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
103.98-0.01%-0.01103.99103.97Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.940.00%0.0099.9499.94Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.254.17%0.010.250.24Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.300.33%0.000.300.30Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.93-0.04%-0.04103.98103.87Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.411.97%0.010.430.40Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.860.00%0.0099.8799.86Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.280.00%0.000.280.27Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
106.72-0.05%-0.06106.82106.60Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.561.08%0.010.570.55Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
123.79-0.20%-0.24124.18123.66Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.100.73%0.011.111.09Bán
CAC40 Chỉ số CAC 40
4710.882.27%104.644711.994614.41Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.41-0.02%-0.02101.44101.41Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.461.47%0.021.461.41Mua
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.960.18%0.18100.96100.78Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.62-6.10%-0.111.741.58Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.90-0.48%-0.48101.39100.38Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.9010.38%0.182.121.70Mua
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.73-0.31%-0.3199.0598.68Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.273.08%0.072.292.17Bán
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
102.74-0.27%-0.28103.27102.74Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.661.75%0.052.662.56Mua
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
103.43-0.06%-0.06103.62103.43Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
2.720.27%0.012.732.67Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
107.11-3.73%-4.15107.18107.07Sức bán mạnh
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.150.34%0.013.153.11Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
109.80-0.29%-0.32110.12109.80Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.350.61%0.023.353.30Mua
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
97.25-0.18%-0.1797.6197.25Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.540.27%0.013.543.50Mua
CORNUSD CFDs Ngô
3.160.25%0.013.163.15Mua
CXY Chỉ số đồng Đô la Canada
72.660.10%0.0772.8072.55Mua
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.46-0.02%-0.02100.50100.46Sức bán mạnh
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.56-1.66%-0.01-0.52-0.64Mua
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.15-0.02%-0.02101.20101.14Sức bán mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.640.94%0.01-0.62-0.68Sức mua mạnh
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.86-0.05%-0.05101.96101.84Sức bán mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.641.92%0.01-0.63-0.69Sức mua mạnh
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.98-0.11%-0.11103.22102.94Sức bán mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.603.31%0.02-0.59-0.65Sức mua mạnh
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
105.53-0.18%-0.19105.90105.49Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.554.96%0.03-0.54-0.61Sức mua mạnh
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
103.93-0.33%-0.34104.51103.88Sức bán mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.407.10%0.03-0.39-0.46Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
172.00-0.43%-0.73173.17171.97Sức bán mạnh
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.2610.61%0.03-0.23-0.35Mua
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
184.65-0.55%-1.02186.29184.56Sức bán mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.1320.47%0.03-0.11-0.20Mua
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
161.85-0.72%-1.18163.76161.64Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.0538.87%0.03-0.03-0.12Mua
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
99.90-1.62%-1.64101.5599.90Sức bán mạnh
DE30EUR Germany 30
11698.252.14%245.3511746.8011431.50Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.78-1441.50%-0.730.01-0.78Sức bán mạnh
DEU30 Chỉ số DAX
11701.271.71%196.6211747.2011519.77Mua
DJI Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
24995.112.17%529.9525176.4224781.84Mua
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.800.03%0.03101.84101.77Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.48-2.78%-0.01-0.46-0.53Sức mua mạnh
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
106.41-0.41%-0.44107.00106.41Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.61-33.72%-0.15-0.44-0.61Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
111.50-0.48%-0.54112.18111.50Sức bán mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.50-18.55%-0.08-0.39-0.50Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
106.72-0.25%-0.27107.27106.72Sức bán mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.23-1.46%-0.00-0.20-0.28Mua
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
185.75-0.47%-0.88187.42185.75Sức bán mạnh
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.046.97%0.000.07-0.01Mua
DXY Chỉ số đồng đô la Mỹ
98.97-0.05%-0.0599.3498.72Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.26-0.06%-0.07101.36101.26Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.33-13.64%-0.04-0.23-0.41Sức bán mạnh
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.470.01%0.01100.57100.46Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.23-45.15%-0.07-0.13-0.27Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.910.12%0.12100.0899.79Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.02-152.75%-0.070.09-0.08Bán
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.090.03%0.03103.50103.06Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.36-1.88%-0.010.430.22Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
99.100.33%0.3299.3398.78Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.58-8.02%-0.050.710.50Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
148.630.50%0.74149.16147.89Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.99-5.73%-0.061.070.94Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
88.971.14%1.0089.7587.97Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.43-4.41%-0.071.511.38Bán
EUBUND Euro Bund
171.66-0.37%-0.63172.53171.50Bán
EXY Chỉ số Tiền tệ Euro
110.070.24%0.26110.22109.79Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.360.00%0.00100.38100.36Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.49-3.09%-0.01-0.43-0.57Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.900.07%0.07100.92100.83Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.51-8.12%-0.04-0.47-0.56Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.440.04%0.04101.46101.40Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.50-1.87%-0.01-0.48-0.53Sức mua mạnh
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.840.07%0.07101.90101.77Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.38-4.91%-0.02-0.36-0.40Mua
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.130.07%0.07103.26103.06Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.23-5.75%-0.01-0.21-0.25Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
99.970.04%0.04100.2399.90Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.00-85.92%-0.010.01-0.05Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
113.520.19%0.22113.83113.30Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.26-5.80%-0.020.320.21Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
123.440.23%0.28123.88123.16Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.46-3.16%-0.020.500.42Mua
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
160.320.25%0.40161.06159.92Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.63-2.46%-0.020.660.60Mua
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
120.550.26%0.31121.28120.24Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.73-1.69%-0.010.760.70Mua
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
135.740.42%0.56136.83135.18Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.81-2.21%-0.020.850.77Mua
FTMIB Chỉ số Milano Italia Borsa
18091.311.29%230.8518227.9917736.86Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất