Giá CFD

Thuật ngữ CFD là viết tắt của hợp đồng chênh lệch, đó là chứng khoán phái sinh. Nó có thể được xem như là một hợp đồng riêng tư giữa hai bên (thường là nhà môi giới và một trader) cho phép họ trao đổi chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản cơ bản và giá trị của nó vào cuối hợp đồng. Cuộn xuống để xem tất cả các CFD có sẵn hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để nhập mã ưa thích của bạn.

       
AEX AEX
466.27-3.55%-17.17471.10465.38Bán
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.040.00%0.00101.04101.03Mua
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.11-5.45%-0.010.120.10Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
103.080.05%0.05103.08103.02Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.20-12.55%-0.030.230.19Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
105.350.10%0.11105.35105.27Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.21-15.59%-0.040.240.20Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
109.63-0.03%-0.03109.89109.63Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.29-15.23%-0.050.330.28Sức bán mạnh
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
122.740.30%0.36122.74122.39Sức mua mạnh
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.44-11.07%-0.050.490.43Sức bán mạnh
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
117.800.81%0.95117.80116.98Sức mua mạnh
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
0.68-11.60%-0.090.760.67Sức bán mạnh
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
124.341.88%2.29124.35122.73Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.02-12.49%-0.151.121.01Bán
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
132.631.97%2.56132.63130.52Mua
AU200AUD Australia 200
5191.60-0.24%-12.505314.105155.60Bán
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.32-8.95%-0.131.431.31Sức bán mạnh
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
133.313.08%3.98133.31130.04Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.49-9.33%-0.151.621.48Bán
AXY Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
61.48-0.32%-0.2061.5860.83Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.94-0.13%-0.13102.09101.94Sức bán mạnh
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.2252.54%0.24-0.21-0.81Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.08-0.02%-0.02107.12107.08Sức bán mạnh
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.49-1.89%-0.01-0.40-0.61Sức mua mạnh
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
111.920.00%0.01111.98111.91Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.51-3.11%-0.02-0.43-0.57Mua
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.580.05%0.05103.67103.53Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.29-6.60%-0.02-0.24-0.32Mua
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.560.12%0.12106.66106.44Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.11-23.86%-0.02-0.07-0.14Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
100.690.26%0.26100.83100.43Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.03-51.64%-0.030.070.01Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
137.970.39%0.54138.20137.43Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.27-12.80%-0.040.320.25Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
124.690.74%0.92124.87123.77Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.48-9.71%-0.050.550.45Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
124.840.99%1.22125.07123.62Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.77-5.52%-0.040.820.75Mua
BXY Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
124.290.20%0.25124.73123.35Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.720.00%0.0099.7399.71Sức mua mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.300.00%0.000.310.29Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.240.05%0.05102.26102.20Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.42-5.84%-0.030.430.41Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
103.610.07%0.07103.64103.56Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.940.00%0.0099.9499.94Sức mua mạnh
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.250.00%0.000.250.25Sức bán mạnh
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.50-4.76%-0.030.520.49Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.220.20%0.20103.35103.10Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.58-6.55%-0.040.610.56Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.890.00%0.0099.8999.89Sức mua mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.250.00%0.000.260.25Sức bán mạnh
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
113.770.57%0.65113.99113.43Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.70-9.02%-0.070.730.67Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
134.430.43%0.57135.09133.82Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.31-1.51%-0.021.331.28Bán
CAC40 Chỉ số CAC 40
4202.53-4.40%-193.594265.654191.41Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.710.12%0.12100.71100.56Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.62-7.70%-0.141.831.60Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.42-0.05%-0.05101.46101.42Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.931.36%0.031.931.90Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
103.190.00%0.00103.36103.19Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.08-0.01%-0.002.092.00Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
106.880.06%0.06106.88106.82Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.28-0.54%-0.012.292.25Bán
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
104.090.25%0.26104.09103.69Sức mua mạnh
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.53-1.75%-0.042.602.45Sức bán mạnh
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
105.330.16%0.17105.39105.16Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
2.63-0.75%-0.022.652.62Sức bán mạnh
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
113.510.01%0.01113.51113.50Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.97-0.03%-0.002.972.94Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
113.980.01%0.01113.98113.96Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.09-0.02%-0.003.103.06Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
111.770.41%0.46111.87111.32Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.23-0.69%-0.023.263.22Bán
CORNUSD CFDs Ngô
3.36-0.83%-0.033.403.36Sức bán mạnh
CXY Chỉ số đồng Đô la Canada
71.090.64%0.4571.3769.69Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.660.03%0.03100.67100.63Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.72-8.83%-0.06-0.66-0.78Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.370.01%0.01101.39101.36Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.72-3.23%-0.02-0.69-0.74Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.210.02%0.02102.25102.19Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.73-2.50%-0.02-0.71-0.76Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.460.11%0.11103.53103.35Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.68-4.35%-0.03-0.65-0.70Bán
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.310.23%0.24106.40106.07Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.65-6.21%-0.04-0.61-0.66Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
105.220.45%0.48105.35104.74Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.52-10.59%-0.05-0.47-0.53Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
175.520.58%1.02175.77174.50Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.40-16.87%-0.06-0.34-0.43Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
188.580.81%1.52189.00187.06Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.24-31.23%-0.06-0.19-0.26Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
164.471.06%1.72164.97162.75Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.12-83.89%-0.06-0.07-0.14Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
100.791.52%1.51101.2599.28Bán
DE30EUR Germany 30
9532.90-2.58%-252.609785.509496.80Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.03-230.25%-0.050.02-0.05Bán
DEU30 Chỉ số DAX
9557.46-3.81%-378.389648.529516.18Bán
DJI Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
21917.16-1.84%-410.3222480.3721852.08Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.00-0.01%-0.01102.00102.00Sức bán mạnh
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.510.24%0.00-0.51-0.55Sức mua mạnh
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
107.210.02%0.02107.29107.19Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.49-6.17%-0.03-0.46-0.59Sức mua mạnh
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
112.250.07%0.08112.31112.17Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.40-2.40%-0.01-0.39-0.49Sức mua mạnh
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
106.560.00%0.00106.56106.56Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.18-0.11%-0.00-0.18-0.25Mua
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
185.69-0.01%-0.02186.78185.69Sức bán mạnh
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.05-42.18%-0.040.090.04Mua
DXY Chỉ số đồng đô la Mỹ
99.410.47%0.4699.4698.91Mua
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.110.69%0.69101.15100.42Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.205.72%0.01-0.14-0.36Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.72-1.44%-1.45101.1799.72Sức bán mạnh
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.03115.26%0.190.07-0.29Sức mua mạnh
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.24-0.06%-0.06100.35100.24Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.15-18.60%-0.030.200.08Mua
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.170.06%0.07107.28107.10Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.45-6.02%-0.030.480.40Mua
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
98.610.35%0.3598.7698.26Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.63-7.82%-0.050.710.60Mua
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
148.630.33%0.48148.95148.15Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.01-4.43%-0.051.081.01Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
128.470.87%1.10128.88127.37Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.45-3.97%-0.061.521.45Mua
EUBUND Euro Bund
173.270.39%0.67173.48172.58Mua
EXY Chỉ số Tiền tệ Euro
110.24-0.15%-0.17110.38109.29Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.440.02%0.02100.45100.42Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.51-9.89%-0.05-0.34-0.68Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.140.23%0.24101.15100.90Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.60-26.80%-0.13-0.47-0.69Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.590.04%0.04101.62101.55Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.54-4.59%-0.02-0.48-0.59Mua
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.800.07%0.07101.90101.73Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.36-4.65%-0.02-0.34-0.39Mua
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.150.11%0.12103.25103.03Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.22-8.64%-0.02-0.19-0.25Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
100.350.25%0.25100.47100.10Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.04-270.37%-0.03-0.01-0.06Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
113.800.32%0.37114.02113.43Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.25-10.36%-0.030.310.21Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
163.740.51%0.83164.08162.91Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.42-8.36%-0.040.470.39Mua
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
160.470.65%1.03160.87159.44Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.64-5.46%-0.040.680.61Mua
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
120.200.92%1.09120.58119.11Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.74-5.17%-0.040.790.72Mua
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
134.921.37%1.82135.49133.11Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.83-5.49%-0.050.890.81Mua
FTMIB Chỉ số Milano Italia Borsa
16670.54-2.23%-380.4016791.5616589.00Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất