Thị trường Hợp đồng chênh lệch

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR 102.07-0.02%-0.02102.10102.07Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.00-0.81%-0.022.021.98Mua
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.140.03%0.03104.15104.14Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.04-1.23%-0.032.062.02Sức mua mạnh
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 109.890.07%0.07109.91109.87Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.10-1.49%-0.032.122.08Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 114.410.14%0.16114.42114.34Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.28-1.55%-0.042.302.26Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 96.730.34%0.3396.7796.66Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 2.63-1.44%-0.042.642.60Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR 120.650.45%0.54120.73120.51Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.78-1.45%-0.042.802.76Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 98.160.76%0.7498.2598.02Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.10-1.27%-0.043.113.07Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR 103.11-0.01%-0.01103.12103.11Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.560.58%0.00-0.53-0.66Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.18-0.02%-0.02104.21104.18Sức bán mạnh
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.522.09%0.01-0.50-0.59Sức mua mạnh
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 109.33-0.06%-0.06109.39109.33Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.494.31%0.02-0.48-0.54Mua
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.16-0.18%-0.19101.60101.16Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.0261.77%0.03-0.02-0.11Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 101.01-0.46%-0.47101.53101.01Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.697.58%0.050.700.63Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR 126.63-0.57%-0.72127.40126.63Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.163.86%0.041.181.09Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR 108.86-0.72%-0.80109.71108.86Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.393.24%0.041.411.32Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.26-0.95%-0.95100.3899.26Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.632.60%0.041.651.57Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR 98.35-0.01%-0.0198.3698.35Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.790.56%0.011.791.78Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.56-0.08%-0.0899.6499.55Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.972.07%0.041.981.94Sức mua mạnh
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 96.85-0.11%-0.1196.9696.83Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO 99.650.00%0.0099.6599.65Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD 1.420.00%0.001.421.42Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.002.31%0.042.001.95Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.55-0.26%-0.2698.7998.50Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.082.97%0.062.092.03Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO 99.330.00%0.0099.3399.33Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD 1.550.00%0.001.551.55Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR 98.44-0.60%-0.5998.9398.36Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.183.18%0.072.192.12Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 111.66-1.19%-1.34112.83111.50Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.222.64%0.062.232.17Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR 99.960.00%0.0099.9699.96Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 3.05-0.02%-0.003.063.01Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.91-0.02%-0.0299.9199.91Sức mua mạnh
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.110.43%0.013.113.07Sức bán mạnh
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.42-0.05%-0.05100.45100.41Sức mua mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.250.61%0.023.263.20Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.540.05%0.0499.5599.50Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.27-0.31%-0.013.283.23Bán
CN10 Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 101.39-0.33%-0.34101.98101.39Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 3.521.15%0.043.523.41Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR 105.15-0.00%-0.00105.15105.15Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.870.00%0.003.873.83Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR 106.99-0.02%-0.02107.00106.99Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 3.990.03%0.003.993.94Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR 104.710.20%0.20105.14104.15Sức mua mạnh
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.95-0.29%-0.014.043.87Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR 100.60-0.00%-0.01100.62100.60Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.670.46%0.00-0.64-0.72Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.18-0.02%-0.02101.23101.18Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.621.77%0.01-0.62-0.65Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.54-0.04%-0.04101.61101.54Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.562.70%0.02-0.56-0.60Mua
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.32-0.13%-0.13101.51101.32Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.288.81%0.03-0.27-0.32Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 98.83-3.28%-3.35102.2598.81Sức bán mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 0.3737.17%0.100.370.26Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR 161.850.24%0.39162.84161.46Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 0.6554.42%0.230.660.40Mua
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR 166.065.98%9.37167.30156.70Sức mua mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.8113.82%0.100.820.70Mua
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR 135.29-10.84%-16.44151.80135.29Sức bán mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 0.9612.29%0.100.970.84Mua
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 105.36-0.90%-0.96106.61105.36Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.043.57%0.041.050.98Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.81-0.03%-0.03101.86101.81Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.522.13%0.01-0.52-0.61Mua
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR 111.46-0.07%-0.07111.60111.46Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.433.92%0.02-0.42-0.48Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR 108.74-0.14%-0.16108.98108.25Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.1416.42%0.03-0.05-0.21Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR 101.46-0.36%-0.36101.90101.46Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.3412.98%0.040.340.28Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR 172.58-0.50%-0.86174.01172.58Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.794.11%0.030.790.72Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.88-0.02%-0.03102.90102.88Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.273.69%0.01-0.22-0.36Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 102.600.01%0.01102.61102.59Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.11-3.39%-0.00-0.01-0.23Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.94-0.09%-0.09100.0499.94Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.365.52%0.020.360.33Mua
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 100.77-0.29%-0.29101.37100.77Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 1.322.50%0.031.331.26Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR 134.33-0.36%-0.48135.21134.33Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.971.33%0.031.991.90Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 104.49-0.46%-0.48105.13104.49Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.490.90%0.022.512.42Bán
EUBUND Euro Bund 162.46-0.42%-0.68163.39162.44Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR 100.84-0.02%-0.02100.88100.84Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.522.11%0.01-0.51-0.58Sức mua mạnh
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.12-0.05%-0.05101.18101.11Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.434.26%0.02-0.40-0.48Sức mua mạnh
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.08-0.09%-0.09101.22101.04Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.287.70%0.02-0.26-0.32Sức mua mạnh
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.78-0.19%-0.19100.0199.78Sức bán mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.04674.00%0.030.04-0.01Sức mua mạnh
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 100.72-0.51%-0.51101.2782.19Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 0.688.14%0.052.760.59Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR 102.58-0.68%-0.70104.64102.58Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.074.66%0.051.090.91Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR 100.97-0.76%-0.77102.22100.97Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.194.18%0.051.211.09Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR 162.12-0.78%-1.27163.45162.12Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 1.323.74%0.051.331.26Mua
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.24-1.00%-1.12113.47110.24Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.572.90%0.041.581.42Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR 100.24-1.44%-1.47101.77100.24Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.742.66%0.051.781.66Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR 101.02-0.02%-0.02101.04101.02Sức bán mạnh
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 0.721.31%0.010.730.68Sức mua mạnh
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.50-0.03%-0.03102.54102.50Sức bán mạnh
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.741.39%0.010.750.70Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.82-0.05%-0.06101.90101.82Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.762.70%0.020.770.72Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.82-0.14%-0.1499.0198.82Sức mua mạnh
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.993.01%0.031.000.95Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 126.63-0.39%-0.50127.28126.61Sức mua mạnh
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 1.233.99%0.051.241.16Sức bán mạnh
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR 134.21-0.39%-0.52134.96134.20Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.512.29%0.031.511.45Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR 101.36-0.54%-0.55102.17101.36Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.672.04%0.031.671.61Bán
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR 155.98-0.54%-0.84157.23155.95Mua
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 1.691.89%0.031.691.64Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 95.63-0.73%-0.7196.6695.60Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.691.90%0.031.701.64Bán
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR 167.52-0.82%-1.39169.66167.42Sức mua mạnh
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.551.82%0.031.561.51Sức bán mạnh
GR02 GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.750.05%0.05102.75102.69Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.95-8.02%-0.081.080.63Bán
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.33-0.02%-0.02100.44100.33Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.600.13%0.003.643.10Bán
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR 102.25-0.04%-0.04102.30102.25Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.960.32%0.012.982.84Bán
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.08-0.14%-0.1499.2399.08Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất