Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.84-0.04%-0.04100.88100.84Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.844.15%0.030.840.80Mua
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
106.93-0.10%-0.11107.05106.93Sức bán mạnh
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.815.86%0.040.810.75Mua
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
104.43-0.10%-0.10104.51104.43Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.724.28%0.030.720.69Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.44-0.12%-0.13108.55108.44Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.773.48%0.030.780.74Bán
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
120.32-0.27%-0.32120.49120.32Bán
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.944.85%0.040.950.91Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
114.81-0.44%-0.51115.05114.81Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.174.37%0.051.171.14Mua
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
139.58-0.51%-0.72139.89139.58Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.273.84%0.051.271.24Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
126.65-0.97%-1.25127.23126.65Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.762.87%0.051.761.73Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.47-0.01%-0.01103.47103.47Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.60-1.20%-0.01-0.58-0.65Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.84-0.00%-0.00108.85108.84Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.64-1.06%-0.01-0.63-0.67Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.690.01%0.01113.69113.68Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.60-1.22%-0.01-0.59-0.61Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.430.08%0.08104.44104.35Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.40-4.29%-0.02-0.38-0.42Bán
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
108.400.12%0.13108.43108.27Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.27-7.67%-0.02-0.25-0.29Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
108.860.21%0.23108.90108.63Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.03-458.82%-0.02-0.01-0.04Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
138.950.26%0.37138.99138.58Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.26-7.62%-0.020.290.24Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
124.840.29%0.36124.92124.48Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.49-3.50%-0.020.520.47Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
123.790.45%0.55123.96123.24Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.82-2.17%-0.020.850.79Mua
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.430.01%0.0198.4498.43Sức mua mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.720.58%0.011.721.71Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.22-0.00%-0.0099.2499.22Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.670.06%0.001.671.66Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.270.00%0.0098.2998.26Bán
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.610.01%0.0199.6199.61Sức mua mạnh
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.650.00%0.001.661.65Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.49-0.01%-0.0199.5699.45Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.610.12%0.001.621.60Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.280.01%0.0199.2899.28Sức mua mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.690.00%0.001.691.69Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
105.700.00%0.00105.81105.62Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.60-0.06%-0.001.611.59Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
124.100.17%0.21124.16123.64Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.69-0.47%-0.011.711.69Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.70-0.08%-0.0899.7799.69Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.702.60%0.072.732.61Mua
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.820.03%0.0399.8699.79Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.77-0.50%-0.012.792.73Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.880.03%0.0399.9899.86Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.79-0.36%-0.012.802.75Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.870.06%0.06100.89100.81Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.97-0.52%-0.022.992.96Bán
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.640.06%0.06100.64100.57Mua
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.14-0.36%-0.013.153.13Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.65-0.11%-0.11100.88100.65Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.210.42%0.013.213.18Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
106.62-0.09%-0.10106.80106.62Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.530.23%0.013.533.48Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
105.37-0.04%-0.04105.45105.37Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.660.08%0.003.663.62Mua
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
101.12-0.24%-0.25101.55101.12Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.800.37%0.013.803.77Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.660.01%0.01100.66100.65Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.66-1.70%-0.01-0.65-0.68Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.290.00%0.00101.30101.28Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.64-0.47%-0.00-0.64-0.66Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.880.02%0.02101.89101.86Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.66-1.21%-0.01-0.65-0.67Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.830.07%0.07102.85102.76Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.57-2.68%-0.01-0.56-0.59Bán
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.450.13%0.13103.48103.32Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.51-3.89%-0.02-0.49-0.52Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
103.160.24%0.25103.18102.91Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.32-8.44%-0.03-0.30-0.33Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
172.460.27%0.47172.46171.99Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.16-16.79%-0.02-0.14-0.18Mua
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
183.700.36%0.67183.74183.03Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.02-708.82%-0.020.00-0.03Mua
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
158.170.50%0.78158.17157.39Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.10-19.82%-0.020.130.09Mua
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
130.070.64%0.83130.07129.25Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.17-12.93%-0.030.200.17Mua
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.22-0.01%-0.01107.23107.22Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.71-0.07%-0.00-0.71-0.76Mua
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
108.440.05%0.06108.46108.38Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.62-2.56%-0.02-0.60-0.65Mua
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
113.650.10%0.12113.69113.53Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.51-3.80%-0.02-0.49-0.54Mua
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
107.880.21%0.23107.88107.65Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.28-8.46%-0.02-0.26-0.30Mua
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
191.340.26%0.49191.44190.85Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.06-41.83%-0.02-0.04-0.07Mua
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.820.02%0.02100.83100.80Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.38-3.22%-0.01-0.37-0.42Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.800.03%0.03101.80101.77Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.35-3.67%-0.01-0.33-0.39Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.650.18%0.18101.66101.47Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.11-57.49%-0.04-0.06-0.13Bán
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.970.31%0.34107.99107.63Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.14-25.79%-0.050.180.12Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
101.760.42%0.42101.77101.34Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.42-9.44%-0.040.480.38Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
153.400.58%0.88153.40152.52Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.84-4.91%-0.040.890.82Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
133.561.01%1.34133.56132.22Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.30-3.51%-0.051.371.26Bán
EUBUND Euro Bund
172.670.26%0.44172.74172.17Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.68-0.01%-0.01102.69102.68Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.580.53%0.00-0.57-0.63Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.240.01%0.01101.38101.23Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.56-0.98%-0.01-0.55-0.64Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.980.03%0.03101.98101.95Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.60-1.55%-0.01-0.59-0.61Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.070.10%0.10102.08101.97Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.39-4.96%-0.02-0.37-0.40Mua
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.550.15%0.16103.56103.39Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.26-9.38%-0.02-0.23-0.27Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
100.080.24%0.24100.1199.84Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.01-152.53%-0.020.02-0.02Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
113.940.30%0.34113.97113.60Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.27-7.82%-0.020.290.25Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
164.790.30%0.49164.84164.31Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.42-4.63%-0.020.450.40Mua
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
160.850.37%0.59160.97160.26Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.65-2.89%-0.020.670.63Mua
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
119.180.44%0.52119.35118.66Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.79-2.17%-0.020.820.76Mua
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
130.220.64%0.83130.39129.39Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.94-1.96%-0.020.980.91Mua
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.900.01%0.01100.92100.90Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.68-1.03%-0.010.700.63Mua
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
105.470.02%0.02105.50105.45Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.58-3.00%-0.020.600.54Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.880.03%0.0399.9499.85Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.55-1.85%-0.010.560.51Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.780.08%0.08101.84101.71Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.58-3.05%-0.020.600.56Mua
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
105.930.12%0.13106.02105.80Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.58-3.23%-0.020.600.57Mua
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
108.060.22%0.23108.14107.83Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.69-3.68%-0.030.710.67Mua
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
147.490.23%0.34147.70147.15Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.02-1.98%-0.021.041.00Mua
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
153.840.28%0.42154.14153.41Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất