Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.70-0.00%-0.00100.71100.70Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.780.53%0.000.780.76Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.400.00%0.00102.43102.40Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.67-0.08%-0.000.670.64Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
104.370.01%0.01104.43104.37Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.63-0.51%-0.000.630.60Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.56-0.11%-0.12108.61108.56Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.65-1.48%-0.010.650.63Bán
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
121.010.01%0.01121.13121.01Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.75-0.26%-0.000.750.72Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
116.86-0.50%-0.59117.20116.86Sức mua mạnh
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
0.931.00%0.010.930.89Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
122.51-0.12%-0.14123.01122.51Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.140.80%0.011.141.10Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
132.76-0.10%-0.13133.61132.76Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.520.33%0.001.521.48Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.530.00%0.00102.53102.53Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.57-3.50%-0.02-0.55-0.62Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.800.00%0.00107.80107.80Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.64-1.26%-0.01-0.63-0.66Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
112.810.00%0.00112.81112.81Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.65-0.74%-0.00-0.65-0.67Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.880.00%0.00104.88104.88Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.53-0.11%-0.00-0.53-0.54Bán
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
109.150.00%0.00109.15109.15Mua
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.43-0.14%-0.00-0.43-0.44Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
110.900.00%0.00110.90110.90Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.25-0.13%-0.00-0.25-0.26Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
143.120.00%0.00143.12143.12Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.0198.95%0.96-0.01-0.02Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
130.570.00%0.00130.57130.57Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.20-0.11%-0.000.200.19Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
133.660.00%0.00133.66133.66Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.50-0.02%-0.000.500.49Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.590.02%0.0298.6098.57Sức mua mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.51-1.31%-0.021.531.50Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.300.01%0.01100.35100.28Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.34-0.45%-0.011.351.31Sức bán mạnh
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.220.02%0.0299.3099.19Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.590.00%0.0099.5999.59Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.610.00%0.001.611.61Sức bán mạnh
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.31-0.45%-0.011.331.29Sức bán mạnh
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.17-0.00%-0.00100.32100.10Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.220.00%0.001.231.19Sức bán mạnh
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.300.01%0.0199.3099.29Sức mua mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.59-0.62%-0.011.601.59Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
109.05-0.13%-0.14109.43109.01Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.211.25%0.011.221.17Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
133.59-0.53%-0.71134.74133.57Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.341.90%0.031.341.30Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.390.01%0.01100.39100.38Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.04-0.52%-0.012.052.01Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.670.07%0.07100.67100.61Sức mua mạnh
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.34-1.45%-0.032.382.32Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.061.42%1.43102.06102.06Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.48-0.03%-0.002.482.45Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
105.37-0.12%-0.12105.49105.37Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.621.00%0.032.622.57Bán
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
102.430.08%0.08102.49102.35Mua
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.82-0.50%-0.012.832.80Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
103.570.24%0.24103.59103.33Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
2.85-1.03%-0.032.882.84Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
111.40-0.00%-0.00111.40111.40Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.140.00%0.003.143.11Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
112.810.04%0.05112.81112.76Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.17-0.10%-0.003.173.14Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
107.970.49%0.52107.97107.45Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.43-0.78%-0.033.453.42Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.700.00%0.00100.70100.70Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.67-0.26%-0.00-0.67-0.69Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.42-0.01%-0.01101.42101.42Sức mua mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.691.12%0.01-0.69-0.70Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.250.00%0.00102.25102.25Sức mua mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.71-0.09%-0.00-0.71-0.72Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
106.100.00%0.00106.10106.10Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.70-0.09%-0.00-0.70-0.71Bán
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.450.00%0.00106.45106.45Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.65-0.05%-0.00-0.65-0.66Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
105.280.00%0.00105.28105.28Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.52-0.03%-0.00-0.51-0.52Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
176.250.00%0.00176.25176.25Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.40-0.18%-0.00-0.40-0.41Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
189.480.00%0.00189.48189.48Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.26-0.17%-0.00-0.26-0.26Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
165.400.00%0.00165.40165.40Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.14-0.20%-0.00-0.14-0.14Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
101.150.00%0.00101.15101.15Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.04-0.01%-0.00-0.04-0.04Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.64-0.00%-0.00102.64102.64Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.710.04%0.00-0.71-0.75Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
108.280.00%0.00108.28108.28Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.69-0.22%-0.00-0.69-0.73Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
114.030.00%0.00114.03114.03Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.65-0.17%-0.00-0.65-0.67Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
109.900.01%0.01109.90109.90Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.49-0.23%-0.00-0.49-0.50Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.850.00%0.00100.85100.85Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.45-0.18%-0.00-0.45-0.48Sức bán mạnh
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.880.00%0.00101.88101.88Sức mua mạnh
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.46-0.23%-0.00-0.46-0.48Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.320.00%0.00102.32102.32Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.27-0.12%-0.00-0.27-0.28Bán
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
110.860.00%0.00110.86110.86Mua
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.01-4.05%-0.00-0.01-0.02Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
102.880.00%0.00102.88102.88Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.21-0.04%-0.000.210.20Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
158.520.00%0.00158.52158.52Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.56-0.08%-0.000.560.55Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
142.170.00%0.00142.17142.17Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.00-0.01%-0.001.000.99Bán
EUBUND Euro Bund
175.71-0.18%-0.31176.08175.67Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.610.00%0.00100.61100.61Sức bán mạnh
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.61-0.27%-0.00-0.61-0.64Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.240.00%0.00101.24101.24Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.62-0.47%-0.00-0.61-0.70Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.980.00%0.00101.98101.98Sức mua mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.64-0.09%-0.00-0.63-0.65Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.750.00%0.00102.75102.75Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.53-0.05%-0.00-0.53-0.54Bán
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
104.680.00%0.00104.68104.68Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.43-0.06%-0.00-0.43-0.44Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
102.440.00%0.00102.44102.44Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.25-0.03%-0.00-0.25-0.25Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
118.060.00%0.00118.06118.06Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.02-1.31%-0.00-0.02-0.02Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
171.110.00%0.00171.11171.11Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.14-0.30%-0.000.140.13Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
169.860.00%0.00169.86169.86Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.35-0.06%-0.000.350.35Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
128.630.00%0.00128.63128.63Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.48-0.02%-0.000.480.47Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
145.29-0.00%-0.00145.29145.29Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.62-0.00%-0.000.620.61Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.830.00%0.00100.83100.83Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.57-0.49%-0.000.570.53Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
105.010.00%0.00105.01105.01Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.45-1.26%-0.010.460.42Sức bán mạnh
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.280.00%0.00100.28100.28Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.38-0.03%-0.000.380.37Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.510.00%0.00102.51102.51Sức mua mạnh
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.39-0.10%-0.000.390.38Sức bán mạnh
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.180.00%0.00107.18107.18Sức mua mạnh
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.36-0.13%-0.000.360.36Sức bán mạnh
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
144.35-0.00%-0.00144.35144.35Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.51-0.16%-0.000.510.51Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
152.180.00%0.00152.18152.18Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.71-0.07%-0.000.710.71Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
160.680.00%0.00160.68160.68Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.87-0.04%-0.000.870.86Bán
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
148.840.00%0.00148.84148.84Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất