Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
104.610.00%0.00104.61104.61Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.250.00%0.000.250.25Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.510.00%0.00102.51102.51Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.260.00%0.000.260.26Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
114.440.00%0.00114.44114.44Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.270.00%0.000.270.27Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
113.500.00%0.00113.50113.50Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.390.00%0.000.390.39Bán
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
127.700.00%0.00127.70127.70Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.570.00%0.000.570.57Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
115.260.00%0.00115.26115.22Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
0.880.00%0.000.880.88Sức bán mạnh
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
121.180.00%0.00121.18121.11Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.200.00%0.001.201.20Sức bán mạnh
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
128.490.00%0.00128.49128.49Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.510.00%0.001.511.51Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
125.880.00%0.00125.88125.77Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.780.00%0.001.781.78Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.930.00%0.00100.93100.93Sức bán mạnh
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.480.00%0.00-0.48-0.48Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
105.890.00%0.00105.89105.89Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.560.00%0.00-0.56-0.56Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
110.880.00%0.00110.88110.88Sức bán mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.600.00%0.00-0.60-0.60Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.410.00%0.00104.41104.41Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.520.00%0.00-0.52-0.52Bán
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.990.00%0.00107.99107.99Mua
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.330.00%0.00-0.33-0.33Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
102.420.00%0.00102.42102.42Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.14-5.52%-0.01-0.14-0.14Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
140.530.00%0.00140.53140.53Sức mua mạnh
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.080.00%0.000.080.08Sức bán mạnh
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
128.250.00%0.00128.25128.25Sức mua mạnh
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.280.00%0.000.280.28Sức bán mạnh
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
130.500.00%0.00130.50130.50Sức mua mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.590.00%0.000.590.59Sức bán mạnh
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.730.00%0.0099.7399.73Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.280.00%0.000.280.28Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.91-0.04%-0.0499.9499.91Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.296.88%0.020.300.28Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
105.26-0.09%-0.09105.34105.26Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.950.01%0.0199.9599.95Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.20-4.76%-0.010.200.20Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.329.31%0.030.320.29Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.65-0.14%-0.14100.77100.64Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.377.80%0.030.370.35Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.900.00%0.0099.9099.89Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.230.00%0.000.240.23Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
106.49-0.59%-0.63107.03106.47Sức bán mạnh
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5712.33%0.060.580.52Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
123.97-2.56%-3.25126.95123.88Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.1010.82%0.111.101.00Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.570.00%0.00100.57100.57Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.16-0.47%-0.012.162.16Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.680.00%0.0099.6899.68Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.400.00%0.002.402.40Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.320.00%0.0099.3299.32Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.510.00%0.002.512.51Mua
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
96.440.00%0.0096.4496.44Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.800.00%0.002.802.76Mua
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.620.00%0.00100.62100.62Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.010.00%0.003.013.01Mua
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.080.00%0.00100.08100.08Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.120.00%0.003.123.12Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
102.660.00%0.00102.66102.66Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.510.00%0.003.513.51Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
106.630.00%0.00106.63106.63Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.560.00%0.003.563.56Mua
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
94.010.00%0.0094.0194.01Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.720.00%0.003.723.72Mua
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.440.00%0.00100.44100.44Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.58-0.48%-0.00-0.58-0.58Sức mua mạnh
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.300.00%0.00101.30101.30Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.670.00%0.00-0.67-0.67Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.970.00%0.00101.97101.97Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.700.00%0.00-0.70-0.70Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.230.00%0.00103.23103.23Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.670.00%0.00-0.67-0.67Bán
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
104.400.00%0.00104.40104.40Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.580.00%0.00-0.58-0.58Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
104.550.00%0.00104.55104.55Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.440.00%0.00-0.44-0.44Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
103.550.00%0.00103.55103.55Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.230.00%0.00-0.23-0.23Mua
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
200.730.00%0.00200.73200.73Sức mua mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.190.00%0.00-0.19-0.19Mua
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
163.310.00%0.00163.31163.31Sức mua mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.110.00%0.00-0.11-0.11Sức bán mạnh
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.920.00%0.00101.92101.92Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.560.00%0.00-0.56-0.56Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
106.950.00%0.00106.95106.95Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.550.00%0.00-0.55-0.55Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
112.170.00%0.00112.17112.17Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.490.00%0.00-0.49-0.49Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
107.810.00%0.00107.81107.81Sức mua mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.320.00%0.00-0.32-0.32Sức bán mạnh
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
187.750.00%0.00187.75187.75Mua
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.020.00%0.00-0.02-0.02Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.460.00%0.00101.46101.46Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.400.00%0.00-0.40-0.40Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.940.00%0.00100.94100.94Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.330.00%0.00-0.33-0.33Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.870.00%0.00100.87100.87Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.190.00%0.00-0.19-0.19Bán
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
104.940.00%0.00104.94104.94Mua
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.100.00%0.000.100.10Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
108.440.00%0.00108.44108.44Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.410.00%0.000.410.41Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
153.410.00%0.00153.41153.41Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.760.00%0.000.760.76Sức bán mạnh
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
94.700.00%0.0094.7094.70Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.210.00%0.001.211.21Bán
EUBUND Euro Bund
176.09-0.01%-0.02176.37176.02Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.340.00%0.00100.34100.34Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.530.00%0.00-0.53-0.53Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.970.00%0.00100.97100.97Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.590.00%0.00-0.59-0.59Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.610.00%0.00101.61101.61Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.590.00%0.00-0.59-0.59Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.380.00%0.00102.38102.38Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.500.00%0.00-0.50-0.50Bán
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
123.080.00%0.00123.08123.08Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.370.00%0.00-0.37-0.37Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
101.320.00%0.00101.32101.32Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.13-0.08%-0.00-0.13-0.13Sức bán mạnh
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
116.500.00%0.00116.50116.50Sức mua mạnh
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.060.00%0.000.060.06Sức bán mạnh
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
127.850.00%0.00127.85127.85Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.240.00%0.000.240.24Sức bán mạnh
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
166.460.00%0.00166.46166.46Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.430.00%0.000.430.43Sức bán mạnh
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
126.270.00%0.00126.27126.27Sức mua mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.540.00%0.000.540.54Sức bán mạnh
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
143.080.00%0.00143.08143.08Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.660.00%0.000.660.66Sức bán mạnh
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.80-0.01%-0.01100.81100.80Sức bán mạnh
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.01186.11%0.010.01-0.08Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
101.170.00%0.00101.17101.17Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.080.00%0.00-0.08-0.08Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.480.00%0.00102.48102.48Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.070.00%0.00-0.07-0.07Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.280.00%0.00103.28103.28Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.04-0.49%-0.00-0.04-0.04Bán
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
108.590.00%0.00108.59108.59Mua
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.030.00%0.000.030.03Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
147.10-0.03%-0.04147.47147.08Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.181.40%0.000.190.15Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
156.520.00%0.00156.52156.52Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.390.00%0.000.390.39Sức bán mạnh
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
166.990.00%0.00166.99166.99Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất