Thị trường Hợp đồng chênh lệch

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.10-0.01%-0.01105.13105.10Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.970.00%0.001.971.94Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 99.27-0.01%-0.0199.2999.27Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.030.24%0.002.032.00Mức giá thấp
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.78-0.01%-0.0199.8399.78Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.300.13%0.002.302.27Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 96.020.14%0.1396.0995.94Mức giá thấp
AU10Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.70-0.57%-0.022.712.67Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 94.580.22%0.2194.8194.50Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.29-0.36%-0.013.303.26Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.460.01%0.01105.47105.43Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.55-2.16%-0.01-0.51-0.58Mức giá thấp
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.590.01%0.01110.60110.20Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.41-1.93%-0.01-0.26-0.43Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.180.05%0.05100.2599.94Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.17-4.76%-0.010.220.15Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.450.03%0.0399.5699.42Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.86-0.37%-0.000.860.84Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.430.17%0.1799.5699.26Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.62-0.45%-0.011.661.60Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.06-0.01%-0.0199.0799.05Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.760.34%0.011.771.76Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 96.78-0.01%-0.0196.8096.76Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.880.32%0.011.891.87Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.91-0.01%-0.0198.9498.86Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.980.05%0.001.991.98Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR 90.530.03%0.0290.5890.42Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.14-0.23%-0.012.152.13Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.090.11%0.13110.14109.76Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.29-0.35%-0.012.302.29Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.48-0.02%-0.0299.5499.48Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.490.25%0.013.493.42Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.00-0.03%-0.03100.05100.00Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.560.30%0.013.563.50Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.34-0.28%-0.28100.62100.34Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.731.74%0.063.733.63Mua
CN10 Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 100.020.08%0.08100.0899.94Mua
CN10Y CHINA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.85-0.25%-0.013.863.80Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR 100.500.42%0.42100.50100.08Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.25-0.58%-0.034.284.19Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.190.02%0.02101.20101.17Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.60-2.14%-0.01-0.58-0.61Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.270.03%0.03101.28101.24Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.41-2.61%-0.01-0.40-0.42Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.190.04%0.04100.21100.14Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.04-23.68%-0.01-0.02-0.04Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 99.330.03%0.0399.4399.24Mua
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.57-0.56%-0.000.580.56Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 100.760.21%0.21100.91100.54Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.22-0.69%-0.011.241.20Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 103.120.00%0.00103.13103.11Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.26-1.63%-0.00-0.23-0.30Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.320.02%0.02100.34100.30Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.06-11.43%-0.01-0.05-0.09Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.650.02%0.02100.69100.63Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.31-1.57%-0.000.320.28Bán
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 100.270.06%0.06100.51100.21Mua
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.37-0.46%-0.011.381.33Mức giá thấp
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.480.52%0.57110.78102.26Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.39-1.08%-0.032.842.34Bán
EUBUND Euro Bund 158.180.04%0.06158.35157.98Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.950.00%0.00100.98100.95Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.49-0.55%-0.00-0.47-0.51Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.830.03%0.03100.85100.80Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.26-3.32%-0.01-0.25-0.27Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.610.06%0.0699.6399.54Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.08-14.18%-0.010.090.07Bán
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 99.350.04%0.0499.4699.29Mua
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.82-0.50%-0.000.830.80Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 108.090.18%0.19108.26107.90Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.66-0.46%-0.011.671.64Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.76-0.02%-0.02102.80102.76Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.810.43%0.000.820.78Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.78-0.03%-0.03101.85101.78Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.860.86%0.010.880.83Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.01-0.03%-0.0398.1298.00Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.130.60%0.011.151.10Mua
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 125.480.00%0.01125.67125.28Mua
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.43-0.17%-0.001.461.41Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 93.240.25%0.2493.4692.99Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.80-0.59%-0.011.811.78Bán
HK02 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.930.01%0.0199.9699.92Mua
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.35-0.39%-0.011.351.23Mua
HK03 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR 102.250.02%0.02102.31102.23Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.60-0.42%-0.011.601.48Mua
HK05 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR 94.650.11%0.1094.7094.55Mua
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.74-1.26%-0.021.761.63Bán
HK10 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR 96.200.21%0.2096.3096.00Mức giá cao
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.91-1.16%-0.021.931.76Bán
ID03 Trái phiếu chính phủ Indonesia 3 Năm 112.94-0.01%-0.01112.95112.63Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 5.67-0.01%-0.005.795.67Mức giá thấp
ID05 INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 97.850.26%0.2597.8597.60Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 6.12-0.94%-0.066.176.04Mua
ID10 Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 Năm 95.70-0.05%-0.0596.0095.65Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 6.720.11%0.016.786.62Mua
ID30 INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 116.120.12%0.14116.14115.98Mua
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 7.35-0.15%-0.017.367.27Bán
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 110.37-0.02%-0.03110.39110.37Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.451.16%0.01-0.45-0.53Bán
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 114.04-0.00%-0.00114.05114.04Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.40-0.98%-0.00-0.40-0.44Bán
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.590.03%0.0399.6099.56Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.09-6.93%-0.010.100.06Bán
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.060.08%0.0899.1098.98Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.00-0.81%-0.011.010.98Bán
IN02 INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.780.11%0.11102.79102.69Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 6.88-0.83%-0.066.976.83Bán
IN05 INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.700.16%0.1598.8698.51Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.46-0.49%-0.047.517.41Mua
IN10 Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm 94.450.06%0.0694.7694.38Bán
IN10Y INDIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 7.88-0.13%-0.017.907.69Mua
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.480.01%0.01100.48100.47Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.25-2.97%-0.01-0.22-0.29Bán
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.620.03%0.03110.65110.59Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.14-7.91%-0.010.160.11Mức giá cao
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.060.05%0.05101.14101.00Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.65-1.91%-0.010.680.62Bán
IT10 Trái phiếu chính phủ Italia 10 năm 100.280.03%0.04100.66100.24Mức giá thấp
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.97-0.20%-0.001.991.92Bán
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 109.190.39%0.43109.81107.12Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.98-0.68%-0.023.162.94Bán
JP02 JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.490.01%0.01100.49100.48Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.15-4.73%-0.01-0.14-0.16Mua
JP03 JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.610.01%0.01100.63100.60Bán
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.12-4.74%-0.01-0.12-0.14Bán
JP05 JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.070.05%0.05101.07101.02Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.11-10.04%-0.01-0.10-0.12Bán
JP10 Trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm 100.650.10%0.10100.65100.55Mức giá cao
JP10Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.04-22.00%-0.010.040.03Mức giá thấp
JP30 JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 100.980.00%0.00101.02100.98Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.760.00%0.000.770.75Bán
KR02 KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.630.01%0.0199.6499.62Mua
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.19-0.10%-0.002.202.15Mức giá cao
KR03 KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR 98.62-0.01%-0.0198.6498.62Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.270.22%0.012.282.23Mua
KR05 KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.41-0.06%-0.0699.4799.41Mua
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.500.49%0.012.502.45Bán
KR10 Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm 97.16-0.07%-0.0797.2497.16Mua
KR10Y KOREA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.710.30%0.012.712.66Bán
KR30 KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.36-0.35%-0.3599.7199.36Mua
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.660.64%0.022.662.60Mua
MY03 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.040.00%0.00100.07100.04Mức giá thấp
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.420.00%0.003.423.39Mức giá cao
MY05 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.180.05%0.05101.18101.13Mức giá cao
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.56-0.41%-0.013.573.54Mức giá thấp
MY10 Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm 99.59-0.04%-0.0499.6399.59Mua
MY10Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.950.13%0.013.963.93Bán
MY30 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.02-0.08%-0.0899.1099.02Mua
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.800.10%0.014.804.78Bán
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 106.20-0.00%-0.00106.21106.20Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Tính phí Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất