Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.85-0.01%-0.01102.86102.85Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.320.63%0.011.321.29Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.74-0.09%-0.09108.84108.74Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.273.71%0.051.271.20Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.86-0.14%-0.16114.02113.86Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.254.09%0.051.261.18Sức bán mạnh
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
106.76-0.22%-0.23106.99106.76Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.333.67%0.051.331.26Sức bán mạnh
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
114.23-0.29%-0.33114.56114.23Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.692.03%0.031.701.63Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
132.46-0.38%-0.51132.97132.46Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.841.93%0.031.861.79Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
113.86-0.62%-0.71114.57113.86Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.321.39%0.032.332.27Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
105.83-0.01%-0.01105.86105.83Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.530.67%0.00-0.53-0.56Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
111.35-0.01%-0.01111.36111.34Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.53-0.36%-0.00-0.52-0.55Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
115.96-0.01%-0.01115.96115.94Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.46-0.65%-0.00-0.45-0.47Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.65-0.04%-0.04103.68103.60Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.171.53%0.00-0.15-0.18Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
104.99-0.09%-0.10105.09104.85Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.391.35%0.010.410.38Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
131.12-0.18%-0.23131.27130.98Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.801.55%0.010.820.78Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
114.01-0.36%-0.41114.38114.01Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.081.77%0.021.101.04Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
105.75-0.65%-0.69106.36105.75Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.471.98%0.031.481.42Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.370.01%0.0198.3898.37Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.730.58%0.011.731.72Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.28-0.03%-0.03100.36100.27Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.601.07%0.021.611.56Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
97.05-0.05%-0.0497.1797.04Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.56-0.05%-0.0499.5699.56Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.680.00%0.001.681.68Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.591.15%0.021.591.54Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.09-0.06%-0.07103.32103.07Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.570.90%0.011.581.53Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.220.01%0.0199.2299.22Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.720.58%0.011.721.71Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
105.17-0.08%-0.09105.60105.07Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.690.54%0.011.701.64Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
118.72-0.08%-0.09119.58118.60Sức mua mạnh
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.920.21%0.001.921.88Sức bán mạnh
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.820.02%0.0299.8399.82Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.57-1.32%-0.032.572.52Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.260.03%0.0399.2699.23Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.87-0.60%-0.022.892.83Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.280.08%0.0899.2899.20Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.96-1.02%-0.032.992.92Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.290.09%0.09100.31100.20Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.12-0.61%-0.023.153.08Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
99.760.01%0.0199.8499.76Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.28-0.02%-0.003.283.23Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
101.700.04%0.04101.75101.70Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.60-0.09%-0.003.633.56Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
105.540.00%0.00105.56105.54Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.65-0.00%-0.003.653.59Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
102.770.07%0.08102.78102.70Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.92-0.11%-0.003.923.86Mua
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.46-0.00%-0.00100.47100.46Sức bán mạnh
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.57-0.72%-0.00-0.56-0.61Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.180.00%0.00101.19101.17Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.65-0.60%-0.00-0.64-0.66Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.890.00%0.00101.91101.88Sức mua mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.65-0.43%-0.00-0.64-0.66Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.53-0.01%-0.01102.55102.45Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.510.57%0.00-0.49-0.52Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
103.41-0.05%-0.05103.48103.22Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.103.29%0.00-0.08-0.11Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
168.83-0.13%-0.22169.00168.57Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.143.73%0.010.160.13Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
176.01-0.16%-0.28176.22175.62Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.331.68%0.010.360.32Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
147.89-0.15%-0.23148.12147.34Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.471.31%0.010.500.46Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
118.95-0.22%-0.26119.18118.48Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.541.10%0.010.570.53Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
109.12-0.01%-0.01109.14109.10Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.63-0.29%-0.00-0.61-0.66Sức bán mạnh
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.090.08%0.08109.14109.09Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.50-3.93%-0.02-0.48-0.53Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
141.54-0.01%-0.01141.57141.54Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.480.29%0.00-0.46-0.50Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
105.32-0.01%-0.01105.32105.26Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.0116.05%0.000.01-0.02Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
182.41-0.13%-0.23182.65182.13Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.332.41%0.010.350.32Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.13-0.48%-0.48100.61100.13Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.32-4.22%-0.01-0.29-0.34Sức bán mạnh
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.92-0.01%-0.01101.92101.43Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.251.22%0.00-0.24-0.28Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.970.03%0.03100.98100.95Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.06-11.89%-0.010.070.05Sức bán mạnh
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
105.22-0.16%-0.17105.44105.22Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.88-0.42%-0.000.890.87Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
141.29-0.40%-0.56141.84141.29Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.500.84%0.011.511.47Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
113.72-0.43%-0.49114.10113.72Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.070.89%0.022.082.03Bán
EUBUND Euro Bund
166.96-0.08%-0.13167.07166.63Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.40-0.00%-0.00100.42100.40Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.520.78%0.00-0.50-0.57Sức mua mạnh
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.000.00%0.00101.00100.99Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.560.07%0.00-0.55-0.59Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.500.01%0.01101.52101.47Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.49-0.35%-0.00-0.47-0.51Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.46-0.01%-0.01101.48101.41Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.300.63%0.00-0.28-0.31Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
101.99-0.12%-0.12102.07101.86Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.304.93%0.010.320.29Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
107.67-0.24%-0.25107.80107.65Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.712.50%0.020.720.69Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
155.41-0.33%-0.51155.78155.32Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.882.10%0.020.900.85Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
168.77-0.32%-0.55169.16168.60Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.991.64%0.021.010.97Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
103.61-0.72%-0.76104.11103.61Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.362.46%0.031.371.31Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
106.45-1.22%-1.31107.51106.45Sức mua mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.562.78%0.041.571.49Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.17-0.02%-0.02103.19103.17Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.752.14%0.020.760.69Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
101.46-0.02%-0.03101.49101.46Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.742.50%0.020.750.69Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.31-0.03%-0.04101.34101.31Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.712.86%0.020.730.67Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.92-0.08%-0.08100.0199.92Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.772.66%0.020.780.74Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
105.15-0.10%-0.10105.25105.03Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.051.06%0.011.071.03Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
142.97-0.12%-0.17143.23142.81Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.380.71%0.011.391.35Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
103.75-0.16%-0.17103.92103.58Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.510.67%0.011.531.50Bán
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
133.31-0.25%-0.34133.66133.05Mua
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.610.86%0.011.621.59Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR
97.70-0.21%-0.2197.9297.48Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.600.58%0.011.621.59Bán
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR
169.45-0.29%-0.50169.95168.96Mua
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.500.67%0.011.511.48Bán
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR
105.180.33%0.35105.20104.82Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.39-3.79%-0.092.491.85Bán
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR
105.970.24%0.26105.97105.67Sức mua mạnh
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.14-2.50%-0.062.212.10Bán
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR
103.810.21%0.22103.84103.58Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.41-0.76%-0.033.443.38Bán
GR15 GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR
100.630.33%0.33100.63100.29Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất