Thị trường Hợp đồng chênh lệch

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.14-0.01%-0.01103.14103.14Mua
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.900.39%0.011.901.88Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.77-0.02%-0.0199.7799.77Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.880.45%0.011.881.86Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.23-0.07%-0.08113.23113.23Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.811.23%0.021.811.79Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.87-0.10%-0.11103.87103.87Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.971.07%0.021.971.95Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
103.83-0.20%-0.21103.83103.83Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.311.00%0.022.312.29Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
124.47-0.25%-0.31124.47124.47Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.450.94%0.022.452.43Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
102.93-0.38%-0.39102.93102.93Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.850.70%0.022.852.83Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.450.00%0.00102.45102.45Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.55-0.14%-0.00-0.55-0.60Sức mua mạnh
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.27-0.05%-0.06107.33107.27Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.531.94%0.01-0.53-0.59Mua
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
112.70-0.06%-0.07112.78112.70Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.441.95%0.01-0.44-0.48Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.32-0.04%-0.04101.43101.32Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.088.23%0.01-0.08-0.11Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
100.970.00%0.00100.97100.97Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.69-0.03%-0.000.690.69Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
125.11-0.13%-0.16125.56125.11Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.210.78%0.011.211.17Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
107.630.01%0.01107.63107.63Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.45-0.03%-0.001.451.43Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
97.46-0.41%-0.4098.2397.46Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.711.06%0.021.721.66Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.190.01%0.0198.1998.19Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.88-0.53%-0.011.891.87Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.720.57%0.57100.75100.69Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.89-1.20%-0.021.911.88Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
97.100.07%0.0697.1497.06Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.600.01%0.0199.6099.59Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.620.00%0.001.621.62Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.89-1.26%-0.021.911.87Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.330.03%0.03100.42100.26Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.90-1.30%-0.031.911.88Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.170.01%0.0199.1799.16Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.75-0.57%-0.011.761.75Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
100.050.02%0.02100.2899.92Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.96-1.51%-0.031.971.94Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
111.36-0.12%-0.13112.01111.04Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.16-1.37%-0.032.182.15Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.980.02%0.0299.9999.98Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.42-1.12%-0.032.432.37Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.650.01%0.01101.65101.65Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.71-0.13%-0.002.712.67Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.07-0.01%-0.01101.08101.07Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.750.07%0.002.782.71Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.60-0.18%-0.18101.70101.60Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.921.42%0.042.922.86Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.59-0.33%-0.33100.92100.59Sức bán mạnh
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.181.24%0.043.183.10Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
112.38-0.01%-0.01112.38112.38Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.700.00%0.003.703.66Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
103.82-0.00%-0.01103.83103.82Sức mua mạnh
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.750.01%0.003.753.69Sức bán mạnh
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
106.250.27%0.29106.25105.88Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.73-0.42%-0.023.753.67Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.52-0.01%-0.01100.54100.52Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.580.85%0.01-0.55-0.63Sức mua mạnh
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.13-0.03%-0.03101.17101.13Sức bán mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.592.36%0.01-0.59-0.62Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.55-0.02%-0.02101.60101.55Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.561.21%0.01-0.56-0.59Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.69-0.10%-0.10101.86101.69Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.355.28%0.02-0.35-0.39Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
100.07-0.20%-0.20100.46100.07Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.249.01%0.020.240.20Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
163.47-0.00%-0.00164.12163.47Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.480.02%0.000.480.44Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
168.74-0.26%-0.44169.57168.74Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.652.49%0.020.650.61Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
139.41-0.26%-0.37140.19139.38Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.791.63%0.010.790.75Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
110.39-0.32%-0.35111.18110.39Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.851.50%0.010.860.82Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.54-0.02%-0.02101.58101.54Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.591.32%0.01-0.59-0.63Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.99-0.06%-0.07110.05109.99Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.512.52%0.01-0.51-0.55Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.62-0.09%-0.09108.76108.62Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.285.28%0.02-0.27-0.32Sức bán mạnh
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
102.86-0.00%-0.00102.86102.86Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.170.00%0.000.170.16Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
174.61-0.23%-0.40175.53174.61Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.652.14%0.010.650.61Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.440.00%0.00100.44100.44Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.160.00%0.00-0.16-0.19Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.220.01%0.01100.59100.21Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.03-9.45%-0.00-0.01-0.19Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.230.12%0.12100.28100.11Sức mua mạnh
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.30-8.15%-0.030.350.26Sức bán mạnh
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
100.280.10%0.10101.03100.18Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.37-0.80%-0.011.381.27Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
132.050.00%0.00132.29130.82Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.050.00%0.002.152.02Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
102.500.49%0.50102.69102.00Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.58-0.91%-0.022.622.54Bán
EUBUND Euro Bund
164.36-0.20%-0.33164.89164.23Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.580.00%0.00100.58100.58Sức bán mạnh
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.53-0.21%-0.00-0.53-0.57Sức mua mạnh
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.000.00%0.00101.00101.00Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.47-0.08%-0.00-0.47-0.49Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.170.00%0.00101.17101.17Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.35-0.06%-0.00-0.35-0.36Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.160.00%0.00100.16100.16Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.030.00%0.00-0.03-0.04Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
101.010.00%0.00101.25101.01Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.640.00%0.000.650.61Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
102.280.00%0.00102.28102.28Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.090.00%0.001.091.08Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
148.29-0.08%-0.12148.78148.29Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.230.37%0.001.241.20Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
160.65-0.08%-0.12161.22160.65Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.330.29%0.001.341.30Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
109.33-0.07%-0.07109.85109.33Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.600.18%0.001.611.57Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
97.760.00%0.0098.5197.76Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.82-0.01%-0.001.851.76Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.48-0.01%-0.01100.49100.48Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.801.00%0.010.830.75Mua
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
101.770.00%0.01101.77101.77Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.82-0.40%-0.000.820.80Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.330.00%0.00101.33101.33Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.83-0.12%-0.000.830.81Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.01-0.05%-0.0599.1499.01Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.971.10%0.010.980.94Mua
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
125.38-0.00%-0.00125.38125.38Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.230.03%0.001.231.22Mua
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
132.69-0.33%-0.45133.33132.69Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.542.05%0.031.541.49Mua
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
99.690.00%0.0099.6999.69Bán
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.770.00%0.001.771.76Mua
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
151.820.00%0.01151.82151.82Bán
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.82-0.02%-0.001.821.81Mua
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR
92.320.00%0.0092.3292.32Bán
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.850.00%0.001.851.84Mua
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR
158.32-1.37%-2.20160.92158.32Bán
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.742.83%0.051.741.67Mua
GR02 GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.900.01%0.01100.93100.90Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.88-14.91%-0.161.030.20Sức bán mạnh
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.200.02%0.02100.20100.20Sức mua mạnh
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.72-0.12%-0.003.723.19Sức bán mạnh
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.640.18%0.18101.64101.45Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.06-1.58%-0.053.123.02Bán
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR
96.58-0.01%-0.0196.5896.58Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất