Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.52-0.03%-0.03102.56102.52Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.030.87%0.011.031.01Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.56-0.04%-0.04108.61108.56Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.971.56%0.010.970.94Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
114.03-0.04%-0.05114.11114.03Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.961.28%0.010.960.92Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
107.99-0.04%-0.05108.11107.99Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.020.90%0.011.020.99Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
117.16-0.03%-0.04117.39117.16Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.360.21%0.001.361.33Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
137.19-0.07%-0.09137.57137.19Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.500.34%0.011.501.46Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
121.12-0.04%-0.05121.67121.12Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.000.11%0.002.001.97Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
105.22-0.00%-0.00105.23105.22Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.63-1.42%-0.01-0.62-0.66Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
110.870.02%0.02110.89110.85Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.67-2.09%-0.01-0.67-0.70Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
115.920.03%0.03115.93115.88Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.68-2.00%-0.01-0.66-0.70Sức bán mạnh
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
105.180.07%0.07105.21105.12Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.47-2.85%-0.01-0.46-0.49Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
108.990.12%0.13109.08108.86Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.01-192.65%-0.013.10-0.02Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
138.580.13%0.18138.71138.40Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.34-3.00%-0.010.360.32Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
123.490.19%0.23123.68123.23Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.58-1.95%-0.010.620.56Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
119.030.14%0.16119.43118.71Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.98-0.56%-0.011.020.95Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.45-0.01%-0.0198.4698.45Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.680.60%0.011.681.67Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.08-0.01%-0.01100.13100.06Sức bán mạnh
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.460.48%0.011.471.44Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.62-0.02%-0.0298.7098.61Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.590.01%0.0199.5999.59Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.460.55%0.011.461.43Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.41-0.05%-0.05100.50100.32Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.420.71%0.011.441.40Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.260.01%0.0199.2699.26Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.69-0.59%-0.011.701.69Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
106.81-0.04%-0.04106.96106.64Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.500.33%0.011.521.49Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
123.330.09%0.11123.58122.80Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.73-0.23%-0.001.751.72Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.39-0.03%-0.0399.4499.39Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.830.70%0.022.832.76Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.550.01%0.0199.5799.55Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.87-0.10%-0.002.872.82Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.760.05%0.05100.96100.64Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.01-0.43%-0.013.062.93Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.83-0.19%-0.20101.31100.71Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.190.73%0.023.213.09Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
107.40-0.07%-0.07107.53107.39Sức mua mạnh
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.480.15%0.013.483.42Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
107.33-0.04%-0.04107.39107.33Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.570.07%0.003.573.51Sức bán mạnh
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.01-0.54%-0.57104.55103.98Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.850.82%0.033.853.76Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.62-0.00%-0.00100.62100.62Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.690.23%0.00-0.68-0.74Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.470.03%0.03101.48101.44Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.77-2.12%-0.02-0.75-0.78Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.530.05%0.05102.56102.49Sức mua mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.78-1.93%-0.01-0.76-0.79Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.510.07%0.07103.55103.44Sức mua mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.66-2.15%-0.01-0.64-0.67Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
103.290.11%0.12103.36103.17Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.32-3.71%-0.01-0.31-0.33Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
173.840.08%0.14174.15173.67Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.14-5.58%-0.01-0.12-0.16Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
183.390.06%0.10183.83183.05Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.05-7.63%-0.000.070.04Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
155.960.02%0.03156.17155.47Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.20-0.55%-0.000.220.19Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
127.240.01%0.01127.42126.78Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.27-0.15%-0.000.290.26Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.820.02%0.02108.84108.80Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.76-1.72%-0.01-0.75-0.80Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.670.10%0.11109.69109.56Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.70-3.64%-0.02-0.68-0.73Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
141.380.05%0.07141.44141.31Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.65-2.20%-0.01-0.64-0.67Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
108.210.11%0.11108.26108.09Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.28-3.89%-0.01-0.27-0.29Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
190.33-0.03%-0.07190.75190.25Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.045.23%0.000.050.01Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.49-0.00%-0.00102.51102.49Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.48-0.15%-0.00-0.47-0.52Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.36-0.01%-0.01102.41102.36Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.440.27%0.00-0.44-0.49Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.350.07%0.07102.42102.28Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.22-6.58%-0.01-0.20-0.24Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
102.110.18%0.18102.15101.93Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.39-4.36%-0.020.430.35Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
154.100.07%0.11154.32153.98Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.86-0.67%-0.010.880.83Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
131.580.11%0.14131.58131.44Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.38-0.36%-0.011.431.33Bán
EUBUND Euro Bund
173.43-0.10%-0.17173.57173.27Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.370.00%0.00100.37100.36Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.62-1.46%-0.01-0.59-0.67Sức bán mạnh
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.110.03%0.03101.12101.08Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.69-2.93%-0.02-0.67-0.72Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.010.03%0.03102.03101.98Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.70-1.58%-0.01-0.69-0.72Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.710.05%0.05102.74102.65Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.57-2.06%-0.01-0.56-0.59Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
105.610.07%0.07105.71105.54Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.07-11.42%-0.01-0.06-0.08Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
113.780.08%0.09113.86113.69Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.30-2.00%-0.010.320.28Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
165.170.07%0.11165.41165.00Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.46-1.04%-0.000.480.43Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
180.580.07%0.12180.84180.32Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.56-0.82%-0.000.580.54Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
115.900.02%0.02115.90115.69Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.91-0.08%-0.000.940.87Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
124.390.10%0.12124.41124.06Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.08-0.28%-0.001.121.04Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.62-0.02%-0.02102.64102.62Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.56-3.40%-0.020.580.50Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
101.430.01%0.01101.43101.42Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.57-3.61%-0.020.580.53Sức bán mạnh
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.470.01%0.01101.48101.46Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.51-2.53%-0.010.530.48Sức bán mạnh
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.020.08%0.08101.03100.93Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.49-4.22%-0.020.520.48Sức bán mạnh
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
107.940.20%0.22107.97107.72Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.74-3.17%-0.020.760.73Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
147.750.30%0.45147.83147.30Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.07-2.44%-0.031.101.06Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
108.300.35%0.38108.37107.92Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.24-1.79%-0.021.261.23Bán
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
139.450.41%0.57139.56138.88Mua
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.35-1.66%-0.021.381.35Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR
103.170.50%0.52103.30102.65Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.36-1.59%-0.021.391.35Bán
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR
180.400.69%1.24180.63179.16Mua
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.28-1.78%-0.021.311.28Bán
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR
107.180.01%0.01107.29107.18Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.81-0.13%-0.001.891.24Bán
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR
110.38-0.08%-0.09110.56110.38Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.161.57%0.021.161.08Bán
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR
114.84-0.10%-0.12115.37114.84Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.150.56%0.012.162.07Bán
GR15 GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR
114.54-0.03%-0.04115.01114.54Mua
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.610.10%0.002.612.53Bán
GR20 GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR
116.350.10%0.11116.80116.26Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất