Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
106.220.00%0.00106.22106.22Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.010.00%0.00-0.01-0.01Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
110.130.00%0.00110.13110.13Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.01-10.64%-0.000.010.01Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.970.00%0.0099.9799.97Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.26-0.31%-0.000.260.26Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.91-0.00%-0.0098.9198.91Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.710.01%0.000.710.71Bán
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
111.850.01%0.01111.85111.85Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.08-0.15%-0.001.081.08Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
100.460.00%0.00100.46100.46Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.450.00%0.001.451.45Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
124.940.00%0.00124.94124.94Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.920.00%0.001.921.92Bán
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
109.110.02%0.02109.11109.11Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.18-0.05%-0.002.182.18Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
86.42-0.00%-0.0086.4286.42Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.390.00%0.002.392.39Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.65-0.02%-0.02103.67103.65Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.640.61%0.00-0.64-0.70Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
105.980.01%0.01105.99105.97Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.69-1.56%-0.01-0.67-0.70Sức bán mạnh
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.910.01%0.01109.93109.90Mua
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.64-1.18%-0.01-0.63-0.66Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
107.580.02%0.02107.61107.54Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.49-1.03%-0.01-0.48-0.49Bán
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.760.02%0.02107.81107.70Mua
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.29-0.96%-0.00-0.28-0.30Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
99.27-0.01%-0.0199.3799.19Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.070.43%0.000.080.06Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
164.30-0.00%-0.01164.45164.20Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.24-1.33%-0.000.260.24Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
96.560.02%0.0296.7396.43Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.59-0.62%-0.000.600.58Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
121.230.01%0.01121.54121.00Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.87-0.16%-0.000.880.86Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.810.00%0.0099.8199.81Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.200.00%0.000.200.20Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.89-0.00%-0.0099.8999.88Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.310.32%0.000.320.31Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.35-0.00%-0.0099.3599.33Bán
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.970.00%0.0099.9799.97Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.110.00%0.000.110.11Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.480.00%0.000.490.48Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
97.380.01%0.0197.3897.30Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.82-0.12%-0.000.840.82Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.930.00%0.0099.9399.93Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.150.00%0.000.150.15Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
92.310.02%0.0292.3192.12Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.37-0.15%-0.001.391.37Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
101.560.17%0.17101.58100.97Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.93-0.36%-0.011.961.93Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.94-0.01%-0.0199.9599.94Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.420.27%0.012.422.39Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.660.00%0.0099.6699.66Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.75-0.04%-0.002.752.72Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.97-0.05%-0.05100.0299.97Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.850.71%0.022.852.81Mua
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.200.06%0.06100.20100.14Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.98-0.43%-0.013.002.96Mua
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
99.410.12%0.1199.4199.29Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.11-0.60%-0.023.123.08Mua
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
99.04-0.02%-0.0299.0699.04Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.130.08%0.003.133.10Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
103.750.00%0.00103.75103.75Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.410.00%0.003.413.41Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
96.800.00%0.0096.8096.80Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.720.00%0.003.723.72Mua
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
101.450.21%0.21101.45101.24Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.64-0.31%-0.013.653.61Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.66-0.00%-0.00100.66100.66Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.67-0.05%-0.00-0.67-0.69Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.38-0.00%-0.01101.39101.38Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.680.22%0.00-0.68-0.69Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.00-0.01%-0.01102.01102.00Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.71-0.08%-0.00-0.70-0.72Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.08-0.02%-0.02103.12103.07Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.630.05%0.00-0.62-0.64Bán
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.20-0.04%-0.04103.25103.20Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.421.16%0.01-0.42-0.43Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
102.62-0.02%-0.02102.67102.62Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.270.89%0.00-0.27-0.27Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
99.480.03%0.0399.5399.46Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.03-16.22%-0.010.040.03Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
189.800.02%0.04189.88189.69Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.02-16.67%-0.000.030.02Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
153.700.04%0.06153.79153.53Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.13-3.11%-0.000.140.13Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
92.050.08%0.0792.1491.93Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.28-1.81%-0.010.290.28Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.02-0.08%-0.08101.19101.02Sức bán mạnh
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.63-21.67%-0.11-0.52-0.63Sức bán mạnh
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
104.83-0.11%-0.12105.01104.83Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.64-21.76%-0.11-0.53-0.64Sức bán mạnh
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
109.71-0.06%-0.07109.78109.71Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.51-16.41%-0.07-0.44-0.51Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
99.18-0.13%-0.1399.3499.18Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.03-53.59%-0.040.070.03Bán
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
175.71-0.07%-0.12176.13175.71Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.25-9.97%-0.030.270.25Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.00-0.03%-0.04101.04101.00Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.550.36%0.00-0.49-0.57Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.360.02%0.02101.37101.34Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.47-4.31%-0.02-0.41-0.49Sức bán mạnh
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.39-0.01%-0.02101.42101.39Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.31-3.36%-0.01-0.30-0.31Bán
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
109.74-0.05%-0.06109.81109.74Mua
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.03-19.34%-0.00-0.02-0.04Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
97.41-0.06%-0.0697.5097.41Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.36-1.47%-0.010.380.35Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
102.35-0.14%-0.14102.53102.35Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.05-0.56%-0.011.061.04Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
91.48-0.05%-0.0591.7291.48Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.35-0.38%-0.011.361.34Bán
EUBUND Euro Bund
172.930.01%0.01173.04172.78Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.15-0.01%-0.01103.16103.15Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.66-2.25%-0.01-0.65-0.71Sức bán mạnh
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.180.02%0.02101.18101.16Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.65-0.20%-0.00-0.65-0.67Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.660.02%0.02101.67101.64Sức mua mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.61-1.31%-0.01-0.60-0.62Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.110.02%0.02102.13102.09Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.55-0.47%-0.00-0.54-0.56Bán
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.250.00%0.01107.30107.19Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.211.91%0.00-0.20-0.22Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
98.97-0.02%-0.0299.0698.88Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.100.41%0.000.110.10Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
112.430.02%0.03112.52112.30Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.39-0.94%-0.000.400.39Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
98.390.04%0.0498.5198.24Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.59-0.57%-0.000.600.59Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
156.240.02%0.03156.45156.02Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.69-0.42%-0.000.700.68Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
95.57-0.01%-0.0195.8395.36Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.91-0.08%-0.000.920.91Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
77.15-0.35%-0.2777.4877.15Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.090.75%0.011.091.07Mua
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.52-0.00%-0.00100.52100.52Sức bán mạnh
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.0310.76%0.000.04-0.00Sức mua mạnh
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
100.11-0.00%-0.00100.12100.11Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.060.51%0.000.070.03Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.980.00%0.00100.0099.98Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.130.00%0.000.140.11Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.23-0.01%-0.0199.2899.23Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.290.51%0.000.300.27Mua
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
97.470.00%0.0097.5597.47Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.51-0.04%-0.000.520.49Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
136.97-0.03%-0.04137.10136.91Mua
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.710.44%0.000.720.69Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
94.07-0.05%-0.0594.2894.03Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter