Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.03-0.00%-0.00101.05101.02Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.79-0.06%-0.000.800.76Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.69-0.03%-0.03107.72107.69Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.791.41%0.010.790.77Mua
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
104.49-0.04%-0.04104.51104.47Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.771.61%0.010.780.76Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.59-0.05%-0.05108.59108.54Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.801.23%0.010.810.79Mua
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
120.79-0.05%-0.05120.82120.72Bán
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.940.71%0.010.950.93Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
115.52-0.05%-0.06115.60115.41Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.120.47%0.011.131.10Mua
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
140.62-0.02%-0.03140.64140.38Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.220.11%0.001.241.21Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
128.38-0.08%-0.10128.57128.06Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.700.22%0.001.711.68Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
104.07-0.01%-0.01104.09104.07Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.59-0.58%-0.00-0.54-0.63Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
109.500.00%0.00109.52109.50Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.62-1.18%-0.01-0.60-0.65Mua
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
114.39-0.03%-0.04114.43114.39Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.601.19%0.01-0.59-0.63Mua
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.76-0.04%-0.05104.83104.75Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.441.90%0.01-0.43-0.46Mua
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
108.93-0.12%-0.13109.07108.92Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.325.12%0.02-0.32-0.35Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
109.57-0.30%-0.33109.94109.57Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.0926.89%0.03-0.08-0.13Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
140.86-0.43%-0.61141.47140.86Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.1824.01%0.030.180.13Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
126.92-0.58%-0.74127.66126.92Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.409.79%0.040.410.35Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
126.23-0.85%-1.08127.34126.23Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.744.86%0.030.750.70Mua
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.320.01%0.0198.3298.30Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.72-0.58%-0.011.741.72Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.240.03%0.0399.2599.18Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.63-0.85%-0.011.661.63Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.280.04%0.0498.2998.20Bán
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.560.00%0.0099.5799.56Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.61%0.011.651.64Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.62-0.86%-0.011.651.61Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.760.10%0.1099.7799.56Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.55-1.40%-0.021.591.55Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.170.01%0.0199.1799.17Sức bán mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.690.00%0.001.691.69Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
106.270.12%0.13106.32105.88Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.54-0.90%-0.011.591.54Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
125.400.49%0.62125.48124.14Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.65-1.38%-0.021.701.65Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.720.00%0.0099.7399.72Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.65-0.09%-0.002.652.60Sức mua mạnh
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.77-0.04%-0.0499.8499.77Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.790.59%0.022.792.73Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.000.10%0.10101.00100.90Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.86-1.09%-0.032.892.84Mua
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.780.00%0.00100.86100.78Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.00-0.03%-0.003.002.97Mua
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.32-0.01%-0.01100.39100.32Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.190.05%0.003.203.17Mua
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.91-0.12%-0.12101.04100.90Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.180.47%0.013.193.15Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
103.30-0.02%-0.02103.32103.30Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.470.04%0.003.493.43Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
107.340.00%0.00107.34107.34Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.53-0.00%-0.003.533.50Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.30-0.00%-0.00104.31104.30Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.830.01%0.003.853.80Mua
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.570.02%0.02100.57100.55Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.64-3.28%-0.02-0.60-0.67Mua
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.280.00%0.00101.29101.27Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.67-0.43%-0.00-0.66-0.68Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.11-0.01%-0.01102.12102.10Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.700.33%0.00-0.69-0.74Mua
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.19-0.04%-0.04103.25103.13Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.631.21%0.01-0.61-0.65Mua
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.99-0.09%-0.10104.12103.94Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.572.25%0.01-0.56-0.59Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
103.87-0.19%-0.19104.08103.75Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.394.66%0.02-0.37-0.41Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
174.75-0.33%-0.58175.34174.71Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.2410.04%0.03-0.23-0.28Mua
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
186.21-0.48%-0.89187.10186.11Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.0925.87%0.03-0.08-0.13Mua
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
160.27-0.66%-1.06161.45159.98Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.05250.00%0.030.060.01Mua
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
132.00-0.81%-1.08133.08131.78Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.1237.43%0.030.130.08Mua
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.84-0.00%-0.00107.85107.84Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.75-0.40%-0.00-0.74-0.79Mua
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
108.98-0.04%-0.05109.03108.98Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.671.35%0.01-0.67-0.71Mua
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
114.45-0.07%-0.07114.53114.45Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.581.70%0.01-0.57-0.62Mua
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
108.88-0.19%-0.20109.08108.88Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.364.84%0.02-0.35-0.40Mua
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
194.91-0.47%-0.92195.83194.70Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.1516.20%0.03-0.14-0.20Mua
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.10-0.01%-0.01102.12102.10Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.431.40%0.01-0.42-0.48Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.06-0.02%-0.03102.10102.06Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.412.15%0.01-0.41-0.45Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.20-0.03%-0.03102.24102.20Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.213.06%0.01-0.20-0.23Mua
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
109.08-0.08%-0.08109.20109.08Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.01291.89%0.015.30-0.02Mua
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
103.50-0.12%-0.12103.61103.50Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.255.03%0.010.270.20Mua
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
157.35-0.20%-0.31157.76157.35Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.672.17%0.010.690.63Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
138.23-0.38%-0.53138.75138.23Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.141.56%0.021.181.08Mua
EUBUND Euro Bund
171.27-0.28%-0.48171.88171.24Bán
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.14-0.01%-0.01103.14103.14Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.59-0.48%-0.00-0.58-0.63Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.37-0.02%-0.02101.48101.37Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.581.03%0.01-0.57-0.66Mua
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.06-0.02%-0.02102.09102.04Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.590.77%0.00-0.58-0.61Mua
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.32-0.07%-0.07102.40102.30Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.423.01%0.01-0.41-0.44Mua
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
104.13-0.13%-0.14104.31104.09Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.335.33%0.02-0.31-0.35Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
105.99-0.29%-0.31106.30105.99Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.1220.33%0.03-0.12-0.16Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
115.39-0.46%-0.54115.95115.39Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.1823.28%0.030.190.13Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
167.40-0.52%-0.88168.32167.40Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3311.51%0.030.340.28Mua
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
183.73-0.59%-1.08184.84183.73Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.429.31%0.040.430.37Mua
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
121.06-0.89%-1.09122.14121.06Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.735.10%0.040.750.67Mua
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
132.38-1.21%-1.63134.01132.38Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.904.15%0.040.920.84Mua
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.05-0.02%-0.02101.09101.02Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.662.06%0.010.710.59Mua
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
105.98-0.06%-0.07106.06105.98Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.543.80%0.020.570.49Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.04-0.07%-0.07100.11100.01Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.485.50%0.030.510.44Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.21-0.12%-0.12102.33102.15Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.505.37%0.030.530.47Mua
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.68-0.14%-0.15106.86106.53Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.494.23%0.020.520.46Mua
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
108.71-0.15%-0.17108.88108.48Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.632.83%0.020.660.61Mua
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
149.47-0.16%-0.24149.77148.81Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.931.33%0.010.970.91Mua
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
156.13-0.24%-0.38156.68155.26Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất