Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.05-0.03%-0.03103.08103.05Mua
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.551.36%0.021.551.51Sức bán mạnh
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.82-0.11%-0.12108.93108.82Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.523.37%0.051.521.46Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.82-0.12%-0.14113.98113.82Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.442.67%0.041.441.38Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
106.06-0.18%-0.19106.27106.06Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.502.48%0.041.501.44Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
112.95-0.38%-0.43113.47112.95Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.832.43%0.041.831.76Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
130.80-0.51%-0.67131.56130.80Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.982.39%0.051.981.91Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
110.69-0.95%-1.06111.86110.69Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.472.04%0.052.472.39Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
106.46-0.04%-0.04106.50106.46Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.523.88%0.02-0.13-0.94Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
111.93-0.04%-0.04111.98111.93Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.472.09%0.01-0.47-0.51Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
116.41-0.06%-0.07116.49116.41Mua
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.393.90%0.02-0.39-0.43Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.36-0.05%-0.06103.43103.33Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.108.64%0.01-0.09-0.12Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
104.43-0.10%-0.10104.56104.39Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.462.26%0.010.470.44Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
131.03-0.17%-0.22131.27130.97Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.821.59%0.010.840.80Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
113.83-0.20%-0.23114.06113.74Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.101.12%0.011.121.06Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
105.99-0.33%-0.35106.35105.86Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.460.95%0.011.491.42Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.47-0.00%-0.0098.4898.47Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.640.61%0.011.641.63Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.35-0.05%-0.05101.37101.33Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.511.75%0.031.521.50Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
97.14-0.07%-0.0797.1797.10Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.580.01%0.0199.5899.58Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.66Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.501.69%0.031.521.49Bán
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.74-0.10%-0.11103.80103.64Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.461.53%0.021.481.45Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.260.00%0.0099.2699.26Sức mua mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.66Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
103.63-0.21%-0.21103.73103.44Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.571.61%0.031.601.56Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
120.20-0.29%-0.35120.44119.52Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.860.70%0.011.891.85Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.92-0.01%-0.0199.9299.91Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.400.42%0.012.412.36Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.73-1.32%-1.3399.7399.72Sức bán mạnh
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.58-5.89%-0.162.592.54Sức bán mạnh
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.76-1.34%-1.3599.7999.54Sức bán mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.772.49%0.072.852.72Mua
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.330.15%0.16101.47101.09Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.97-1.23%-0.043.032.90Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.910.03%0.03101.00100.91Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.14-0.11%-0.003.143.09Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
113.0510.63%10.87113.05112.80Sức mua mạnh
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.642.12%0.083.663.60Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
106.640.41%0.43106.81106.62Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.71-0.78%-0.033.723.64Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
106.03-0.37%-0.39107.70106.03Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.740.57%0.023.753.59Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.55-0.01%-0.01100.56100.55Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.571.32%0.01-0.57-0.60Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.11-0.01%-0.01101.12101.11Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.561.06%0.01-0.56-0.58Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.68-0.02%-0.02101.70101.68Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.550.99%0.01-0.54-0.56Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.98-0.05%-0.05102.05101.97Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.392.30%0.01-0.39-0.40Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
102.63-0.11%-0.12102.77102.56Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.0241.61%0.01-0.01-0.03Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
168.39-0.06%-0.10168.58168.16Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.202.27%0.000.220.18Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
175.41-0.06%-0.10175.60174.97Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.380.85%0.000.400.37Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
147.08-0.07%-0.10147.44146.49Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.510.65%0.000.540.50Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
117.99-0.10%-0.12118.21117.40Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.580.67%0.000.610.57Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
109.54-0.02%-0.02109.56109.54Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.580.63%0.00-0.57-0.61Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.090.01%0.01109.11109.08Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.44-0.76%-0.00-0.43-0.47Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
142.10-0.03%-0.04142.17142.10Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.390.81%0.00-0.38-0.42Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
104.730.02%0.02104.77104.70Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.05-4.26%-0.000.060.04Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
182.180.27%0.49182.45181.68Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.36-4.65%-0.020.380.34Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.600.01%0.01100.62100.59Mua
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.27-1.97%-0.01-0.25-0.31Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.61-0.01%-0.01100.62100.61Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.181.08%0.00-0.17-0.21Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.16-0.03%-0.03101.20101.15Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.0810.32%0.010.100.06Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
103.380.08%0.09103.40103.17Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.09-0.82%-0.011.131.08Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
138.110.20%0.27138.14137.78Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.70-0.87%-0.011.741.68Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
110.050.56%0.62110.05109.43Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.23-1.20%-0.032.282.21Bán
EUBUND Euro Bund
165.70-0.08%-0.13165.83165.45Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.50-0.00%-0.00100.51100.50Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.54-0.11%-0.00-0.52-0.58Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.96-0.02%-0.02100.98100.96Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.501.95%0.01-0.50-0.53Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.31-0.01%-0.01101.33101.30Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.411.06%0.00-0.40-0.43Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.02-0.05%-0.05101.08101.00Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.204.26%0.01-0.19-0.22Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
101.44-0.04%-0.04101.50101.30Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.361.11%0.000.370.35Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
107.39-0.06%-0.07107.46107.29Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.730.60%0.000.750.72Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
155.28-0.09%-0.14155.95155.08Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.910.61%0.010.930.86Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
168.78-0.09%-0.15169.16168.49Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.010.54%0.011.030.99Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
117.21-0.12%-0.14117.63116.96Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.290.41%0.011.311.27Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
106.72-0.19%-0.21106.93106.65Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.550.38%0.011.591.50Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.83-0.03%-0.03103.87103.83Mua
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.683.42%0.020.690.62Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
101.76-0.03%-0.03101.80101.76Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.663.44%0.020.680.61Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.52-0.04%-0.04101.56101.52Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.663.20%0.020.680.61Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.04-0.11%-0.11100.15100.01Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.743.58%0.030.760.71Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
105.62-0.18%-0.19105.81105.52Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.012.00%0.021.020.98Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
144.25-0.48%-0.69145.01144.25Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.323.06%0.041.331.27Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
104.73-0.70%-0.73105.47104.73Mua
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.463.13%0.041.461.41Bán
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
135.11-0.94%-1.28136.61135.11Bán
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.543.45%0.051.541.48Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR
99.33-1.20%-1.21100.5599.33Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.533.55%0.051.531.47Bán
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR
173.29-1.76%-3.10176.39173.29Mua
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.434.36%0.061.431.36Bán
GR02 GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.15-0.04%-0.04100.21100.15Sức bán mạnh
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.8751.82%0.641.96-1.53Mua
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR
104.00-0.13%-0.13104.13104.00Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.721.30%0.032.852.17Bán
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.80-0.14%-0.14103.95103.80Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.631.15%0.032.642.57Mua
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR
100.68-0.17%-0.17100.90100.68Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất