Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.80-0.01%-0.01101.80101.80Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.041.65%0.000.050.03Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
112.11-0.01%-0.01112.14112.11Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.11-1.79%-0.000.120.09Mua
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
108.560.01%0.01108.58108.54Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.11-4.56%-0.010.120.10Sức bán mạnh
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
119.880.06%0.07119.94119.78Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.42-3.38%-0.010.440.40Sức mua mạnh
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
113.930.07%0.08113.98113.66Bán
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.66-1.82%-0.010.700.65Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
99.490.13%0.1399.5599.00Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.05-1.30%-0.011.111.04Mua
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
117.030.28%0.33117.16116.12Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.44-1.60%-0.021.501.42Mua
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
114.970.43%0.50115.12113.65Bán
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.86-1.44%-0.031.931.84Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
91.560.70%0.6491.7490.00Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
21.28885.92%19.1221.282.20Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.38-0.01%-0.01103.39103.38Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.620.36%0.00-0.62-0.68Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.45-0.02%-0.02108.48108.45Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.700.75%0.01-0.70-0.74Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.51-0.03%-0.03102.56102.51Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.701.34%0.01-0.70-0.74Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
106.56-0.05%-0.05106.67106.56Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.661.50%0.01-0.65-0.68Bán
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.68-0.09%-0.09103.85103.68Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.532.36%0.01-0.53-0.55Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
104.44-0.14%-0.14104.68104.42Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.363.82%0.01-0.36-0.39Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
173.70-0.20%-0.34174.27173.70Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.1410.41%0.02-0.14-0.17Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
105.06-0.42%-0.44105.71105.06Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.1419.51%0.020.140.10Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
137.01-0.66%-0.91138.30137.01Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.377.87%0.030.370.33Mua
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.870.01%0.0199.8799.86Sức mua mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.13-7.14%-0.010.140.13Sức bán mạnh
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.170.01%0.01100.17100.15Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.16-5.42%-0.010.170.15Bán
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
104.670.02%0.02104.67104.65Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.990.00%0.0099.9999.98Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.05-16.67%-0.010.060.05Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.21-4.61%-0.010.220.21Sức bán mạnh
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.340.15%0.15100.34100.23Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.43-6.99%-0.030.450.43Bán
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.950.00%0.0099.9599.95Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.100.00%0.000.100.10Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
103.980.41%0.43103.98103.76Sức bán mạnh
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.81-5.50%-0.050.830.81Sức mua mạnh
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
113.931.00%1.13113.98113.41Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.44-2.83%-0.041.461.44Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.81-0.11%-0.1099.9199.77Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.384.42%0.102.442.26Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.460.05%0.05100.54100.40Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.68-1.04%-0.032.712.52Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.29-0.22%-0.22100.51100.29Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.773.09%0.082.772.66Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.34-0.25%-0.25100.60100.33Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.941.99%0.062.942.86Bán
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.66-0.44%-0.44101.11100.66Mua
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.172.34%0.073.173.05Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
101.05-0.27%-0.28101.32101.05Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.141.05%0.033.153.10Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
102.730.11%0.11102.85102.62Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.50-0.27%-0.013.513.46Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
104.260.75%0.78104.41103.48Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.67-1.27%-0.053.723.64Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
101.29-0.31%-0.31101.79101.24Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.740.47%0.023.753.70Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.45-0.00%-0.00100.45100.45Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.620.34%0.00-0.62-0.67Sức mua mạnh
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.39-0.01%-0.01101.40101.39Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.720.72%0.01-0.72-0.74Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.12-0.03%-0.03102.16102.12Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.771.25%0.01-0.76-0.79Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.62-0.04%-0.04103.68103.62Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.751.02%0.01-0.75-0.76Sức bán mạnh
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
108.71-0.06%-0.06108.82108.70Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.701.11%0.01-0.69-0.71Sức bán mạnh
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
105.62-0.10%-0.11105.74105.61Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.541.81%0.01-0.54-0.56Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
105.49-0.22%-0.23105.83105.46Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.373.87%0.01-0.37-0.40Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
202.59-0.26%-0.53203.28202.39Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.344.69%0.02-0.33-0.37Mua
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
166.89-0.36%-0.60167.68166.64Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.266.54%0.02-0.25-0.28Mua
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.04-0.46%-0.48104.66103.72Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.1310.49%0.02-0.12-0.15Mua
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.57-0.01%-0.01101.60101.57Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.600.76%0.00-0.60-0.66Mua
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
106.11-0.02%-0.02106.16106.11Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.640.73%0.00-0.64-0.69Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
111.48-0.04%-0.04111.53111.48Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.591.09%0.01-0.58-0.64Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
108.55-0.09%-0.10108.65108.55Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.452.12%0.01-0.44-0.49Mua
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
190.13-0.26%-0.49190.71190.13Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.207.89%0.02-0.19-0.23Mua
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.170.02%0.02101.18101.15Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.51-1.84%-0.01-0.50-0.54Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.530.04%0.04101.54101.49Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.45-2.59%-0.01-0.44-0.47Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.840.02%0.02101.87101.82Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.36-1.12%-0.00-0.35-0.38Mua
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.73-0.02%-0.02106.80106.73Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.221.15%0.00-0.22-0.24Mua
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
111.580.01%0.01111.67111.55Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.06-2.51%-0.000.080.04Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
110.41-0.18%-0.20110.77110.41Bán
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.641.59%0.010.640.60Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
103.02-0.22%-0.23103.51103.02Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.880.98%0.010.890.85Mua
EUBUND Euro Bund
177.680.01%0.02177.94177.50Sức mua mạnh
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.96-0.02%-0.02102.98102.96Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.591.33%0.01-0.59-0.67Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.68-0.01%-0.01100.70100.68Sức bán mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.621.74%0.01-0.62-0.66Mua
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.50-0.03%-0.03101.54101.50Sức bán mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.681.74%0.01-0.68-0.71Mua
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.76-0.02%-0.02102.82102.75Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.650.55%0.00-0.64-0.67Bán
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
122.74-0.09%-0.11122.92122.74Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.542.31%0.01-0.54-0.56Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
103.20-0.10%-0.11103.43103.18Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.323.15%0.01-0.31-0.34Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
118.69-0.14%-0.17119.02118.67Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.147.64%0.01-0.13-0.16Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
107.28-0.36%-0.39107.88107.28Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.1219.72%0.020.120.09Mua
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
171.88-0.36%-0.62172.81171.88Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.229.54%0.020.220.19Mua
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
110.53-0.61%-0.68111.52110.53Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.395.83%0.020.390.36Mua
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
150.19-0.63%-0.96151.52150.14Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.513.76%0.020.510.48Mua
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.44-0.03%-0.03102.47102.44Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.10-4.21%-0.00-0.09-0.24Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
100.430.03%0.03100.43100.40Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.09-24.34%-0.02-0.06-0.12Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.160.04%0.04102.17102.12Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.11-20.67%-0.02-0.08-0.13Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.930.06%0.06102.95102.86Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.04-50.52%-0.01-0.02-0.06Bán
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.540.02%0.03107.57107.44Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.09-5.67%-0.010.110.07Mua
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
143.46-0.03%-0.05143.54143.26Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.290.35%0.000.310.28Mua
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
152.47-0.06%-0.10152.56152.19Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất