Thị trường Hợp đồng chênh lệch

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.560.03%0.03104.56104.53Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.01-0.95%-0.022.031.99Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.210.02%0.02110.22110.19Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.17-0.41%-0.012.182.15Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 114.220.07%0.09114.22114.13Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.40-0.76%-0.022.422.38Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 95.280.18%0.1795.2895.11Bán
AU10Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.80-0.71%-0.022.822.78Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 94.360.14%0.1394.5794.23Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.31-0.22%-0.013.313.27Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.76-0.00%-0.00104.77104.76Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.54-1.03%-0.01-0.52-0.57Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.010.04%0.04110.03109.97Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.50-4.59%-0.02-0.47-0.53Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.890.23%0.23100.99100.66Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.03-55.54%-0.040.080.01Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.310.42%0.42100.3799.83Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.77-5.38%-0.040.830.75Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 98.630.56%0.5598.8298.07Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.66-1.45%-0.021.701.64Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.600.07%0.0799.6199.54Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.96-1.75%-0.041.991.96Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 96.500.11%0.1096.5096.41Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.06-1.81%-0.042.102.06Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.020.21%0.2098.0297.86Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.19-2.06%-0.052.232.19Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR 96.920.59%0.5696.9296.54Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.35-2.69%-0.072.392.35Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 107.920.84%0.90107.93107.35Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.38-1.65%-0.042.412.38Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.890.10%0.1099.9099.79Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.12-1.73%-0.053.173.07Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.47-0.00%-0.01100.47100.46Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.240.06%0.003.253.20Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR 102.610.86%0.87102.61101.73Mức giá cao
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.20-5.97%-0.203.403.15Mức giá thấp
CN10 Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 101.370.00%0.00101.37101.37Mua
CN10Y CHINA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.680.00%0.003.683.64Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.590.32%0.33101.59101.59Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.13-0.46%-0.024.134.07Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.200.04%0.04101.22101.16Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.66-3.50%-0.02-0.64-0.69Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.600.12%0.12101.63101.47Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.55-8.52%-0.04-0.51-0.57Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.070.30%0.30101.14100.76Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.22-39.29%-0.06-0.15-0.23Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 100.900.59%0.60101.08100.23Mua
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.41-13.38%-0.060.480.39Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 103.061.19%1.21103.35101.71Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.13-3.99%-0.051.191.11Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.63-0.23%-0.24102.87102.59Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.1744.85%0.13-0.09-0.34Mức giá cao
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.01-0.33%-0.33100.3699.91Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.05163.33%0.120.12-0.10Mức giá cao
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.18-0.64%-0.64100.86100.03Mức giá thấp
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.4155.50%0.150.510.23Mức giá cao
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 99.37-0.67%-0.67100.4798.85Bán
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.475.26%0.071.541.32Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.64-0.97%-1.00102.97100.84Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.621.83%0.052.692.53Mua
EUBUND Euro Bund 161.170.64%1.03161.34160.05Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.940.00%0.00100.97100.94Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.53-0.45%-0.00-0.53-0.57Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.170.06%0.06101.22101.10Mức giá cao
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.39-5.86%-0.02-0.36-0.41Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.330.20%0.20100.41100.12Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.07-162.89%-0.04-0.02-0.09Bán
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 100.370.43%0.43100.4399.86Mua
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.71-5.98%-0.050.770.70Mức giá thấp
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 107.940.42%0.46108.11107.45Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.66-1.11%-0.021.701.65Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.770.09%0.10102.82102.68Mức giá cao
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.70-6.51%-0.050.750.66Bán
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 102.000.14%0.14102.06101.86Mua
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.74-7.10%-0.060.800.70Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.580.36%0.3598.6698.23Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.03-6.40%-0.071.101.01Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 126.100.57%0.72126.35125.39Mua
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.32-5.19%-0.071.401.30Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 93.851.52%1.4194.2092.44Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.77-3.53%-0.061.841.75Bán
HK02 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.920.05%0.0599.9299.87Mức giá cao
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.83-1.39%-0.031.861.73Mua
HK03 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.930.06%0.06100.93100.87Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.00-1.02%-0.022.021.90Mua
HK05 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR 93.150.08%0.0793.1593.08Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.15-0.74%-0.022.172.05Mua
HK10 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR 93.500.16%0.1593.5093.35Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.24-0.76%-0.022.252.09Mua
ID03 Trái phiếu chính phủ Indonesia 3 Năm 109.02-0.10%-0.11109.12109.02Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 6.940.62%0.046.946.89Mua
ID05 INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 93.70-0.53%-0.5094.5093.50Mức giá thấp
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.161.80%0.137.216.71Mua
ID10 Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 Năm 91.000.89%0.8091.6089.75Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 7.42-1.62%-0.127.617.27Mua
ID30 INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 108.29-0.33%-0.36108.39108.29Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 7.980.39%0.037.987.85Mức giá cao
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 109.480.04%0.05109.48109.43Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.48-6.57%-0.03-0.46-0.56Bán
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 113.100.02%0.02113.12113.08Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.44-3.34%-0.01-0.43-0.50Bán
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.000.10%0.10100.0399.91Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.00-104.63%-0.020.02-0.04Mức giá thấp
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.430.06%0.0699.4999.37Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.96-0.68%-0.010.980.93Bán
IN02 INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.300.07%0.07101.40101.23Bán
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 7.54-0.51%-0.047.607.44Mua
IN05 INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 97.000.26%0.2597.1096.65Bán
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.90-0.79%-0.068.007.86Mua
IN10 Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm 93.700.27%0.2593.7093.45Bán
IN10Y INDIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 8.02-0.54%-0.048.087.89Mua
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.71-0.45%-0.45100.1699.38Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.4980.70%0.220.700.22Mức giá cao
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 97.92-0.68%-0.6798.5997.64Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.7744.49%0.240.940.50Mức giá cao
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.20-0.68%-0.6898.8797.62Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.3412.33%0.151.541.16Mua
IT10 Trái phiếu chính phủ Italia 10 năm 96.19-0.52%-0.5196.7895.67Bán
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.442.53%0.062.552.37Mua
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.94-0.04%-0.04102.57101.22Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.350.07%0.003.443.29Mua
JP02 JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.47-0.00%-0.01100.47100.47Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.141.58%0.00-0.13-0.15Mua
JP03 JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.63-0.00%-0.00100.64100.63Mua
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.120.40%0.00-0.12-0.14Bán
JP05 JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.030.01%0.01101.07101.01Mức giá cao
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.11-2.55%-0.00-0.11-0.13Mức giá thấp
JP10 Trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm 100.570.03%0.04100.59100.54Mua
JP10Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.04-7.95%-0.000.050.03Bán
JP30 JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.320.10%0.11101.41101.22Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.75-0.52%-0.000.750.74Bán
KR02 KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.280.01%0.0199.3099.27Bán
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.12-0.10%-0.002.122.07Bán
KR03 KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR 98.920.01%0.0198.9498.91Mua
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.19-0.21%-0.002.202.14Bán
KR05 KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.530.00%0.0099.5699.53Mua
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.48-0.01%-0.002.482.43Bán
KR10 Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm 97.200.10%0.1097.2297.10Mua
KR10Y KOREA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.71-0.44%-0.012.722.67Bán
KR30 KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR 98.490.21%0.2198.4998.28Mua
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.70-0.38%-0.012.712.66Bán
MY03 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 99.53-0.10%-0.1099.6499.53Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.770.81%0.033.773.71Mua
MY05 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.320.00%0.0099.3299.32Bán
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.91-0.00%-0.003.923.89Mua
MY10 Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm 95.73-1.60%-1.5697.2895.73Mức giá thấp
MY10Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 4.260.24%0.014.274.22Mua
MY30 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 96.42-0.30%-0.2996.7196.42Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.970.40%0.024.974.93Mua
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.280.00%0.00105.29105.28Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người kiểm duyệt Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất