Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.030.01%0.01102.03102.03Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.90-1.27%-0.010.910.89Bán
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.110.06%0.06108.11108.05Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.77-4.68%-0.040.800.76Bán
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.830.07%0.08113.85113.75Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.76-3.27%-0.030.790.74Bán
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.860.11%0.12108.89108.74Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.77-3.07%-0.020.800.76Bán
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
121.420.16%0.19121.45121.23Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.89-2.98%-0.030.920.87Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
116.350.17%0.20116.43116.14Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.05-1.82%-0.021.071.03Bán
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
142.060.30%0.42142.10141.64Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.15-2.34%-0.031.171.13Bán
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
130.370.53%0.68130.40129.69Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.63-1.60%-0.031.651.61Bán
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
104.41-0.02%-0.02104.43104.41Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.590.66%0.00-0.58-0.64Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
109.92-0.01%-0.01109.94109.92Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.64-0.63%-0.00-0.64-0.67Mua
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
114.94-0.03%-0.04114.99114.94Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.66-0.99%-0.01-0.65-0.68Mua
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
105.080.01%0.01105.14105.07Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.49-2.25%-0.01-0.48-0.51Mua
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
109.540.01%0.01109.63109.54Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.40-2.91%-0.01-0.39-0.41Mua
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
110.570.05%0.05110.67110.52Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.18-4.95%-0.01-0.17-0.19Bán
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
142.090.11%0.16142.29141.93Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.11-10.80%-0.010.140.09Bán
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
128.290.12%0.15128.58128.14Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.34-3.40%-0.010.360.31Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
128.560.39%0.50129.06128.07Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.67-2.73%-0.020.700.64Bán
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.330.01%0.0198.3398.33Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.710.00%0.001.711.71Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.81-0.01%-0.0199.8299.81Sức bán mạnh
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.610.37%0.011.611.60Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.42-0.01%-0.0198.4498.42Bán
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.560.00%0.0099.5699.56Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.630.00%0.001.631.63Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.550.26%0.001.551.55Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.17-0.02%-0.02100.22100.16Sức bán mạnh
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.460.27%0.001.471.45Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.190.00%0.0099.1999.19Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65Bán
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
107.390.02%0.02107.52107.38Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.43-0.14%-0.001.431.42Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
127.360.03%0.04127.64127.32Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.58-0.06%-0.001.581.57Bán
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.500.01%0.01100.50100.50Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.49-0.42%-0.012.502.46Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.010.04%0.04101.07100.96Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.65-0.89%-0.022.672.59Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.82-0.01%-0.0199.8999.82Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.760.15%0.002.762.71Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.040.03%0.03101.13101.02Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.94-0.24%-0.012.962.91Mua
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.690.07%0.07100.73100.57Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.13-0.35%-0.013.153.12Mua
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
101.590.15%0.15101.59101.36Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.10-0.59%-0.023.143.09Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
108.28-0.06%-0.07108.48108.28Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.400.15%0.013.403.35Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
108.72-0.02%-0.02108.76108.72Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.510.03%0.003.513.45Mua
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
105.82-0.01%-0.01105.82105.79Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.750.02%0.003.753.72Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.66-0.01%-0.01100.67100.66Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.681.43%0.01-0.68-0.73Mua
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.42-0.01%-0.01101.45101.42Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.720.07%0.00-0.72-0.74Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.36-0.02%-0.02102.40102.36Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.77-0.42%-0.00-0.77-0.79Mua
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.710.01%0.01103.74103.69Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.72-1.00%-0.01-0.71-0.73Mua
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
104.830.01%0.01104.89104.82Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.69-0.66%-0.00-0.68-0.69Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
105.190.04%0.04105.27105.14Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.51-0.67%-0.00-0.50-0.52Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
177.75-0.05%-0.09178.89177.75Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.37-0.55%-0.00-0.36-0.43Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
190.35-0.10%-0.18191.51190.35Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.220.58%0.00-0.21-0.26Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
164.72-0.18%-0.29165.51164.63Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.098.21%0.01-0.08-0.12Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
136.40-0.27%-0.36137.19136.40Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.0136.17%0.01-0.01-0.04Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.18-0.02%-0.02108.20108.18Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.770.62%0.00-0.77-0.81Mua
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.470.05%0.06109.49109.41Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.74-1.98%-0.01-0.73-0.77Mua
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
115.24-0.00%-0.00115.32115.24Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.67-0.12%-0.00-0.67-0.71Mua
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
110.190.01%0.01110.28110.19Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.48-0.29%-0.00-0.48-0.49Mua
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
198.630.01%0.03199.18198.59Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.26-0.54%-0.00-0.26-0.29Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.23-0.01%-0.01102.25102.23Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.450.24%0.00-0.45-0.50Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.150.01%0.01102.15102.13Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.42-1.38%-0.01-0.41-0.45Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.290.07%0.07102.33102.23Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.22-6.59%-0.01-0.20-0.25Mua
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
109.150.03%0.03109.22109.12Bán
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.01-152.29%-0.020.02-0.02Bán
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
103.44-0.01%-0.01103.69103.44Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.23-9.38%-0.020.270.20Bán
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
157.100.04%0.06157.52157.04Mua
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.68-2.79%-0.020.710.65Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
137.55-0.02%-0.03138.40137.55Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.170.09%0.001.201.10Bán
EUBUND Euro Bund
173.340.08%0.13173.49173.23Bán
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.40-0.02%-0.02103.42103.40Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.611.80%0.01-0.61-0.66Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.94-0.01%-0.01100.95100.94Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.660.66%0.00-0.66-0.69Mua
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.83-0.00%-0.00101.85101.83Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.671.22%0.01-0.67-0.70Mua
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.670.01%0.01102.71102.66Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.580.34%0.00-0.58-0.60Mua
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.450.05%0.05106.50106.40Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.45-1.47%-0.01-0.44-0.46Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
106.98-0.00%-0.00107.09106.98Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
-0.211.91%0.00-0.21-0.23Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
116.770.03%0.03116.95116.73Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.10-0.30%-0.000.100.08Bán
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
169.920.02%0.04170.26169.88Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.24-2.10%-0.010.260.22Bán
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
186.770.02%0.04187.17186.73Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.33-1.42%-0.000.340.30Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
123.73-0.23%-0.28124.47123.73Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.652.25%0.010.650.60Bán
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
135.730.21%0.28136.14135.41Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.82-0.72%-0.010.840.81Bán
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.16-0.05%-0.05101.21101.16Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.625.02%0.030.630.56Mua
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
106.26-0.07%-0.07106.33106.26Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.534.33%0.020.540.48Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.06-0.06%-0.06100.12100.06Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.484.96%0.020.490.44Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.38-0.10%-0.11102.48102.35Bán
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.474.93%0.020.490.44Mua
GB07 UK GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.08-0.11%-0.12107.20106.97Bán
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.453.74%0.020.470.42Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
109.32-0.12%-0.13109.48109.16Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
0.572.37%0.010.590.55Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
151.47-0.14%-0.21151.79151.18Mua
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.831.25%0.010.850.81Bán
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
159.18-0.10%-0.16159.64158.86Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất