Thị trường Hợp đồng chênh lệch

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.72-0.02%-0.02100.73100.72Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.961.19%0.021.971.93Sức mua mạnh
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.33-0.05%-0.0599.3899.33Sức bán mạnh
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.091.21%0.032.102.04Sức mua mạnh
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
108.75-0.07%-0.08108.83108.75Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.121.43%0.032.132.07Sức mua mạnh
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
113.35-0.11%-0.12113.48113.35Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.311.20%0.032.312.26Sức mua mạnh
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
100.13-0.19%-0.19100.39100.13Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.730.80%0.022.732.69Mua
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
118.79-0.25%-0.30119.19118.79Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.900.79%0.022.902.85Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
95.57-0.39%-0.3796.1095.57Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.240.64%0.023.243.19Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
103.120.00%0.00103.12103.12Sức bán mạnh
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.62-5.67%-0.03-0.62-0.65Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.020.00%0.00108.02108.02Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.53-3.46%-0.02-0.53-0.55Bán
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
113.340.00%0.00113.34113.34Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.38-3.30%-0.01-0.38-0.40Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.750.00%0.00100.75100.75Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.05-0.42%-0.000.050.04Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
99.68-0.00%-0.0099.6899.68Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.830.06%0.000.830.83Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
123.580.00%0.00123.58123.58Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.32-0.05%-0.001.321.31Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
106.120.00%0.00106.12106.12Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.54-0.01%-0.001.541.52Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
95.690.00%0.0095.6995.69Sức bán mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.790.01%0.001.791.78Mua
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
98.020.01%0.0198.0298.01Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.162.37%0.052.162.16Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.470.05%0.0599.5099.42Sức mua mạnh
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.33-0.56%-0.012.352.33Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
95.800.08%0.0795.8495.73Mua
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.580.01%0.0199.5899.58Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.730.58%0.011.741.73Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.36-0.46%-0.012.382.36Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.230.19%0.1998.2398.08Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.41-0.91%-0.022.452.41Sức mua mạnh
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.170.01%0.0199.1799.17Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.912.14%0.041.911.91Sức mua mạnh
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR
96.330.20%0.1996.5696.05Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.48-0.48%-0.012.522.47Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
105.450.76%0.80105.45104.76Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.52-0.47%-0.012.562.51Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.980.01%0.0199.9899.98Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.79-0.31%-0.012.792.75Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.220.04%0.04101.22101.22Sức mua mạnh
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.97-0.65%-0.022.972.93Sức bán mạnh
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.46-0.12%-0.12100.46100.46Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.051.67%0.053.053.01Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.540.01%0.01100.54100.46Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.17-0.08%-0.003.193.13Bán
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
100.730.35%0.35100.73100.73Sức mua mạnh
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.45-1.22%-0.043.453.41Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
105.420.02%0.02105.42105.42Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.83-0.05%-0.003.833.79Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
98.470.00%0.0098.4798.47Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.020.00%0.004.023.98Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
99.650.83%0.8299.6598.83Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.99-1.19%-0.054.043.93Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.540.00%0.00100.54100.54Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.65-1.01%-0.01-0.65-0.69Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.120.00%0.00101.12101.12Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.61-0.46%-0.00-0.61-0.61Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.460.00%0.00101.46101.46Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.50-0.30%-0.00-0.50-0.51Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.960.00%0.00100.96100.96Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.19-0.15%-0.00-0.19-0.20Bán
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
98.58-0.00%-0.0098.5898.58Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.400.13%0.000.400.40Bán
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
160.140.00%0.00160.14160.14Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.68-0.24%-0.000.680.67Bán
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
164.270.00%0.00164.27164.27Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.84-0.11%-0.000.840.84Bán
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
134.15-0.00%-0.00134.15134.15Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.99-0.03%-0.000.990.98Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.970.00%0.00104.97104.97Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.05-0.01%-0.001.051.05Bán
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.720.02%0.03101.72101.72Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.60-2.62%-0.02-0.60-0.62Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
110.440.00%0.00110.44110.44Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.46-1.99%-0.01-0.46-0.48Bán
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.300.00%0.00108.30108.30Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.15-1.71%-0.00-0.15-0.16Bán
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
101.220.00%0.00101.22101.22Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.36-0.03%-0.000.360.35Bán
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR
170.450.00%0.00170.45170.45Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.83-0.11%-0.000.830.81Bán
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
102.320.00%0.00102.32102.32Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.22-3.11%-0.01-0.22-0.24Bán
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.010.00%0.00102.01102.01Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.00-37.10%-0.000.00-0.02Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.900.00%0.0098.9098.90Bán
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.590.07%0.000.590.57Mua
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
98.000.00%0.0098.0098.00Sức bán mạnh
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.62-0.01%-0.001.621.61Sức mua mạnh
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
128.850.00%0.00128.85128.85Sức bán mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.25-0.03%-0.002.252.23Sức mua mạnh
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
98.930.00%0.0098.9398.93Sức bán mạnh
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.75-0.00%-0.002.752.74Sức mua mạnh
EUBUND Euro Bund
160.25-0.07%-0.11160.47159.96Mua
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.750.02%0.02100.75100.73Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.59-3.64%-0.02-0.57-0.61Bán
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.930.00%0.00100.93100.93Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.41-0.35%-0.00-0.41-0.43Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.870.02%0.02100.87100.87Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.25-2.87%-0.01-0.25-0.26Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.440.01%0.0199.4499.44Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.11-2.31%-0.000.110.10Bán
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
99.68-0.00%-0.0099.6899.68Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.780.03%0.000.780.78Bán
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
100.680.00%0.00100.68100.68Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.200.00%0.001.201.19Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
146.510.00%0.00146.51146.51Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.33-0.06%-0.001.331.32Sức mua mạnh
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
158.520.01%0.01158.52158.51Sức bán mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.43-0.08%-0.001.431.42Sức mua mạnh
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
107.110.00%0.00107.11107.11Sức bán mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.690.00%0.001.691.68Sức mua mạnh
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
95.51-0.01%-0.0195.5295.51Sức bán mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.890.02%0.001.891.88Sức mua mạnh
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.670.00%0.00100.67100.67Sức bán mạnh
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.77-0.50%-0.000.770.74Mua
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
102.030.00%0.00102.03102.03Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.78-0.24%-0.000.780.76Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.510.00%0.00101.51101.51Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.80-0.11%-0.000.800.78Bán
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.580.00%0.0098.5898.58Mua
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.060.02%0.001.061.05Bán
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
124.490.00%0.00124.49124.49Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
1.37-0.05%-0.001.371.36Bán
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR
130.630.00%0.00130.63130.63Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.71-0.02%-0.001.711.70Mua
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR
97.110.00%0.0097.1197.11Sức bán mạnh
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.930.00%0.001.931.93Mua
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR
148.280.00%0.00148.28148.28Sức bán mạnh
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.97-0.01%-0.001.971.97Sức mua mạnh
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR
89.540.00%0.0089.5489.54Bán
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.980.00%0.001.981.97Mua
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR
151.620.09%0.13151.62151.53Bán
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.89-0.16%-0.001.891.89Mua
GR02 GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.480.01%0.01101.48101.48Sức bán mạnh
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.08-7.47%-0.091.150.60Bán
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.860.01%0.0198.8698.85Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.03-0.00%-0.004.033.52Mua
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR
100.090.00%0.00100.09100.09Sức bán mạnh
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.470.00%0.003.473.43Mua
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR
94.420.00%0.0094.4294.42Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất