Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
102.56-0.00%-0.00102.57102.55Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.0211.11%0.000.030.01Mua
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
108.570.04%0.04108.57108.53Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.02-60.98%-0.030.040.02Sức bán mạnh
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.83-0.03%-0.0399.8799.81Sức bán mạnh
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.303.04%0.010.310.29Sức mua mạnh
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.85-0.22%-0.2199.1398.78Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.746.36%0.040.750.68Mua
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
111.61-0.15%-0.17111.98111.44Bán
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.062.22%0.021.081.01Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
96.27-0.35%-0.3496.7196.05Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.402.72%0.041.421.35Mua
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
125.96-0.45%-0.57126.63125.68Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.832.07%0.041.841.78Mua
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
110.50-0.69%-0.77111.38110.18Bán
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.102.20%0.042.112.04Mua
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
88.66-1.10%-0.9989.7788.30Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.282.20%0.052.292.22Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.52-0.00%-0.00100.52100.52Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.640.00%0.00-0.64-0.65Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
105.14-0.01%-0.01106.26105.10Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.690.46%0.00-0.67-1.30Mua
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
109.01-0.03%-0.04109.05108.94Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.661.47%0.01-0.63-0.67Sức mua mạnh
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
107.08-0.10%-0.10107.21106.91Sức bán mạnh
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.483.94%0.02-0.44-0.50Sức mua mạnh
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.44-0.18%-0.20107.65107.40Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.298.75%0.03-0.29-0.32Sức mua mạnh
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
99.11-0.27%-0.2799.4198.92Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.0943.55%0.030.110.06Mua
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
134.62-0.33%-0.45135.22134.46Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.2414.14%0.030.250.20Mua
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
167.31-0.46%-0.78168.42167.12Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.595.47%0.030.590.54Mua
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
121.21-0.86%-1.05122.35120.89Sức bán mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.864.48%0.040.880.82Sức mua mạnh
BR01 BR GOVERNMENT BONDS 1 YR
939.920.02%0.16940.05939.76Mua
BR01Y BR GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.390.24%0.028.398.37Mua
BR03 BR GOVERNMENT BONDS 3 YR
825.94-0.04%-0.36826.55825.94Bán
BR03Y BR GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
9.350.43%0.049.359.31Mua
BR05 BR GOVERNMENT BONDS 5 YR
1024.57-0.35%-3.561028.511024.57Bán
BR05Y BR GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
9.941.53%0.159.949.79Mua
BR10 BR GOVERNMENT BONDS 10 YR
974.70-1.05%-10.34985.44974.70Bán
BR10Y BR GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.901.87%0.2010.9010.70Mua
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.72-0.02%-0.0299.7599.72Sức bán mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.289.62%0.030.290.26Sức mua mạnh
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.54-0.03%-0.0399.5899.54Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.502.86%0.010.500.48Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.03-0.05%-0.0599.0999.01Bán
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.970.00%0.0099.9799.97Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.120.00%0.000.120.12Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.643.23%0.020.650.61Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.82-0.11%-0.11100.0199.80Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.042.17%0.021.041.00Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.920.01%0.0199.9399.91Sức mua mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.16-11.11%-0.020.180.15Bán
CA10 Trái phiếu chính phủ Canada, 10 năm
92.48-0.30%-0.2892.9792.38Bán
CA10Y Trái phiếu chính phủ Canada 10 năm
1.382.54%0.031.391.32Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
102.24-1.22%-1.26103.85102.05Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.902.92%0.051.911.83Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.73-0.01%-0.0199.7599.73Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.330.39%0.012.332.31Mua
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.13-0.00%-0.00100.14100.07Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.490.04%0.002.522.48Bán
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
100.730.00%0.00100.74100.68Sức mua mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.53-0.08%-0.002.562.53Sức bán mạnh
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.38-0.01%-0.01101.40101.24Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.690.07%0.002.732.69Bán
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.91-0.01%-0.01100.94100.77Sức mua mạnh
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.860.07%0.002.882.85Sức bán mạnh
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
101.22-0.07%-0.07101.27100.94Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
2.870.28%0.012.912.87Bán
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
105.910.02%0.02106.07105.91Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.21-0.06%-0.003.213.20Bán
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
100.950.13%0.13100.95100.85Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.46-0.23%-0.013.473.46Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
105.38-0.15%-0.15105.53104.98Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.430.23%0.013.453.42Bán
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.62-0.00%-0.01100.63100.62Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.670.59%0.00-0.67-0.68Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.38-0.00%-0.00101.38101.31Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.690.00%0.00-0.66-0.70Mua
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
105.91-0.02%-0.02105.92105.82Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.720.64%0.00-0.69-0.72Mua
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
102.89-0.08%-0.08103.00102.88Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.572.58%0.01-0.56-0.59Mua
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.02-0.17%-0.18103.18102.94Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.425.45%0.02-0.41-0.44Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
102.24-0.27%-0.28102.49102.18Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
-0.2210.76%0.03-0.22-0.25Mua
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
99.36-0.51%-0.5199.9199.29Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.04388.89%0.040.050.01Mua
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
188.72-0.51%-0.96189.65188.14Sức bán mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.01174.62%0.030.04-0.02Sức mua mạnh
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
157.22-0.78%-1.24158.51157.02Sức bán mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.1533.42%0.040.160.11Sức mua mạnh
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
91.43-1.14%-1.0692.5191.27Sức bán mạnh
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.2915.02%0.040.300.25Sức mua mạnh
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
104.44-0.00%-0.01104.45103.60Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.560.00%0.00-0.18-0.57Bán
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
123.74-0.03%-0.03123.75123.22Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.530.56%0.00-0.39-0.53Mua
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
109.08-0.02%-0.02109.12108.63Sức bán mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.420.70%0.00-0.32-0.43Sức mua mạnh
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
99.11-0.29%-0.2999.4598.70Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.0950.85%0.030.130.05Mua
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
174.40-0.49%-0.85175.24173.99Sức bán mạnh
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2813.60%0.030.300.25Sức mua mạnh
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.93-0.03%-0.03100.96100.79Sức bán mạnh
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.583.18%0.02-0.49-0.60Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
102.07-0.07%-0.07102.14101.97Sức bán mạnh
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.474.83%0.02-0.44-0.50Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.35-0.13%-0.14101.46101.34Sức bán mạnh
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.318.88%0.03-0.31-0.33Mua
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.32-0.19%-0.19100.46100.17Sức bán mạnh
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.0537.50%0.03-0.03-0.07Sức mua mạnh
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
100.69-0.31%-0.32101.05100.68Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.438.04%0.030.430.39Sức mua mạnh
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
103.41-0.40%-0.42103.86103.37Sức bán mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.002.45%0.021.000.98Mua
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
92.71-0.70%-0.6693.3292.63Sức bán mạnh
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.302.28%0.031.311.28Mua
EUBUND Euro Bund
170.22-0.23%-0.40170.62170.14Bán
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.61-0.01%-0.01100.62100.61Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.641.24%0.01-0.64-0.65Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
104.05-0.01%-0.01104.06104.02Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.67-0.06%-0.00-0.66-0.68Mua
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
107.74-0.02%-0.02107.76107.71Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.630.77%0.00-0.62-0.64Mua
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.48-0.07%-0.07104.57104.46Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.452.95%0.01-0.45-0.47Mua
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
106.74-0.16%-0.17106.89106.71Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.258.68%0.02-0.25-0.27Mua
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
98.82-0.34%-0.3499.2298.77Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.1239.76%0.030.120.08Mua
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
112.15-0.43%-0.48112.72112.00Sức bán mạnh
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.408.72%0.030.410.36Mua
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
173.17-0.46%-0.80174.18172.93Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.555.90%0.030.560.51Mua
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
156.11-0.66%-1.04157.22155.91Sức bán mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.685.65%0.040.680.64Sức mua mạnh
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
95.03-1.10%-1.0696.2394.94Sức bán mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.934.48%0.040.940.89Sức mua mạnh
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
78.01-1.53%-1.2278.9677.80Sức bán mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.063.50%0.041.071.04Sức mua mạnh
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.830.02%0.0299.8699.77Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.25-4.98%-0.010.300.23Mua
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
99.410.02%0.0299.4399.27Bán
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.38-2.06%-0.010.440.37Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.300.03%0.0399.3699.13Bán
Tải thêm