Thị trường Hợp đồng chênh lệch

Giá CFD lãi suất và trái phiếu

CFD về trái phiếu chính phủ tạo cơ hội mua bán chứng khoán có thu nhập cố định với đòn bẩy. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa lợi tức và giá của trái phiếu. Ví dụ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 2 năm (US02) đã được giao dịch trong khoảng giá từ 98,79 USD đến 100,50 USD trong suốt 2 năm qua. Lợi tức của các trái phiếu này được thể hiện bằng mã ticker riêng ( US02Y ) và được tính bằng phần trăm. Sản phẩm đã được giao dịch trong khoảng giá từ 0,44 đến 1,44 trong cùng khoảng thời gian.

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR 100.78-0.01%-0.01100.80100.78Bán
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.000.57%0.012.011.97Mua
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.22-0.06%-0.0699.2899.22Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.121.31%0.032.132.07Mua
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 109.20-0.06%-0.07109.27109.20Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.141.23%0.032.142.09Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 113.75-0.13%-0.15113.90113.75Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.311.42%0.032.312.26Mua
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 95.70-0.39%-0.3896.0895.70Sức bán mạnh
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 2.761.68%0.052.772.69Sức mua mạnh
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR 118.60-0.53%-0.64119.24118.60Sức bán mạnh
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.921.68%0.052.932.85Sức mua mạnh
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 95.58-0.87%-0.8496.4295.58Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.241.45%0.053.253.17Mua
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR 103.56-0.01%-0.01103.56103.56Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.53-0.95%-0.01-0.52-0.57Mua
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 108.40-0.01%-0.01108.42108.40Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.43-2.59%-0.01-0.41-0.45Sức mua mạnh
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 113.72-0.00%-0.01113.74113.72Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.30-3.00%-0.01-0.28-0.31Sức mua mạnh
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.37-0.00%-0.00100.40100.19Sức bán mạnh
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.132.44%0.000.170.12Sức mua mạnh
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.56-0.03%-0.0399.5999.45Sức bán mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.850.72%0.010.860.84Sức mua mạnh
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR 124.05-0.22%-0.27124.34124.05Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.301.33%0.021.321.26Sức mua mạnh
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR 107.040.03%0.03107.06106.81Sức bán mạnh
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.48-0.30%-0.001.521.47Sức mua mạnh
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 96.47-0.17%-0.1696.7196.47Sức bán mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.760.56%0.011.781.73Sức mua mạnh
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR 98.050.02%0.0298.0598.05Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.020.00%0.002.022.02Mua
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.19-0.03%-0.0399.2399.19Sức bán mạnh
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.200.69%0.012.202.18Mua
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 96.52-0.03%-0.0396.5696.52Sức bán mạnh
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO 99.600.01%0.0199.6099.60Sức bán mạnh
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD 1.570.64%0.011.571.56Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.230.54%0.012.232.21Mua
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.41-0.08%-0.0798.4998.38Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.350.73%0.022.352.33Mua
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO 99.150.01%0.0199.1599.15Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD 1.750.00%0.001.751.75Mua
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR 96.16-0.16%-0.1596.3196.09Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.450.74%0.022.462.43Mua
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 106.22-0.33%-0.36106.56106.08Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.460.70%0.022.462.44Mua
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR 99.820.03%0.0399.8399.82Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.98-1.18%-0.042.982.94Mua
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.670.18%0.18100.67100.56Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.25-2.47%-0.083.303.21Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR 99.830.10%0.1099.8399.78Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.30-1.18%-0.043.323.26Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.140.00%0.0099.1499.14Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.490.00%0.003.493.45Mua
CN10 Trái phiếu Chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 98.890.50%0.4998.8998.68Sức bán mạnh
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 3.67-1.61%-0.063.703.63Mua
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR 104.550.00%0.00104.55104.55Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.910.00%0.003.913.87Mua
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR 97.840.00%0.0097.8497.84Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.070.00%0.004.074.01Mua
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR 95.45-0.03%-0.0396.0295.45Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.240.04%0.004.244.14Mua
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR 100.570.00%0.00100.57100.56Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.59-1.83%-0.01-0.57-0.62Mua
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.00-0.01%-0.01101.02101.00Sức bán mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.52-0.35%-0.00-0.50-0.53Sức mua mạnh
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.18-0.00%-0.00101.19101.17Sức bán mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.39-0.44%-0.00-0.37-0.40Sức mua mạnh
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.28-0.03%-0.03100.32100.20Sức bán mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.061.80%0.00-0.04-0.07Mua
DE10 Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm 97.36-0.15%-0.1497.5197.21Sức bán mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 0.522.63%0.010.540.51Sức mua mạnh
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR 158.42-0.36%-0.57158.99158.42Sức bán mạnh
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 0.782.09%0.020.800.75Sức mua mạnh
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR 162.17-0.35%-0.57162.75162.17Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.931.43%0.010.950.91Sức mua mạnh
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR 131.78-0.35%-0.47132.25131.78Sức bán mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 1.070.86%0.011.091.05Sức mua mạnh
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 102.27-0.43%-0.44102.72102.27Sức bán mạnh
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.150.76%0.011.171.13Mua
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.560.00%0.00101.57101.56Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.48-0.57%-0.00-0.47-0.56Sức mua mạnh
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.61-0.02%-0.02110.63110.61Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.360.86%0.00-0.34-0.39Sức mua mạnh
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR 107.81-0.09%-0.10107.92107.81Sức bán mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.0246.43%0.020.00-0.06Mua
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.19-0.27%-0.27100.46100.19Sức bán mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.486.72%0.030.480.44Sức mua mạnh
DK30 DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR 169.20-0.23%-0.40169.59169.18Sức bán mạnh
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.891.70%0.010.910.87Mua
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.45-0.06%-0.06102.52102.45Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.24-16.86%-0.04-0.16-0.31Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 102.05-0.07%-0.07102.14102.05Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.03581.82%0.030.04-0.07Mua
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.17-0.02%-0.0299.1899.17Sức bán mạnh
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.531.61%0.010.540.49Sức mua mạnh
ES10 Trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 98.900.06%0.0698.9198.85Bán
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 1.52-0.46%-0.011.531.50Mua
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR 131.30-0.04%-0.05131.48131.30Sức bán mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.120.04%0.002.152.08Sức mua mạnh
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.42-0.00%-0.00101.50101.42Bán
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.63-0.04%-0.002.652.58Sức mua mạnh
EUBUND Euro Bund 158.12-0.11%-0.17158.21157.85Sức bán mạnh
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR 100.68-0.02%-0.02100.71100.68Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.482.60%0.01-0.47-0.54Sức mua mạnh
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.80-0.02%-0.02100.83100.80Sức bán mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.332.74%0.01-0.32-0.37Sức mua mạnh
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.600.02%0.02100.61100.57Sức bán mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.16-0.76%-0.00-0.15-0.17Sức mua mạnh
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.95-0.01%-0.0198.9798.89Sức bán mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.19-0.52%-0.000.210.18Sức mua mạnh
FR10 Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm 99.14-0.08%-0.0899.2299.05Sức bán mạnh
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 0.841.17%0.010.850.83Sức mua mạnh
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR 100.28-0.21%-0.21100.50100.28Sức bán mạnh
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.231.27%0.021.241.20Sức mua mạnh
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR 146.51-0.12%-0.17146.70146.51Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.33-0.01%-0.001.361.32Sức mua mạnh
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR 158.39-0.12%-0.19158.60158.39Sức bán mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 1.440.03%0.001.461.43Sức mua mạnh
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 106.73-0.19%-0.20106.93106.73Sức bán mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.70-0.02%-0.001.721.69Sức mua mạnh
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR 94.29-0.95%-0.9095.2294.29Sức bán mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.931.36%0.031.951.87Mua
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR 100.79-0.01%-0.01100.80100.79Bán
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 0.791.59%0.010.800.75Sức mua mạnh
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.10-0.02%-0.02102.12102.10Sức bán mạnh
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.841.16%0.010.850.81Sức mua mạnh
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.37-0.03%-0.04101.41101.37Sức bán mạnh
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.901.60%0.010.910.87Sức mua mạnh
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 97.89-0.07%-0.0797.9697.89Sức bán mạnh
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.201.32%0.021.211.18Sức mua mạnh
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 123.65-0.14%-0.17123.82123.60Bán
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 1.491.17%0.021.501.47Sức mua mạnh
GB15 UK GOVERNMENT BONDS 15 YR 129.97-0.18%-0.24130.21129.90Bán
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.780.94%0.021.781.75Mua
GB20 UK GOVERNMENT BONDS 20 YR 96.87-0.27%-0.2697.1396.80Sức bán mạnh
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.950.88%0.021.961.93Mua
GB25 UK GOVERNMENT BONDS 25 YR 148.46-0.28%-0.41148.87148.35Sức bán mạnh
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 1.970.85%0.021.981.95Sức mua mạnh
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 89.61-0.30%-0.2789.8889.52Sức bán mạnh
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.970.67%0.011.981.96Mua
GB50 UK GOVERNMENT BONDS 50 YR 154.01-0.40%-0.62154.62153.81Sức bán mạnh
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.840.76%0.011.851.82Sức mua mạnh
GR02 GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.91-0.04%-0.04101.96101.91Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.253.97%0.051.280.68Mua
GR03 GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.000.07%0.07100.0099.93Mua
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.71-0.47%-0.023.733.22Bán
GR05 GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.580.18%0.18101.58101.39Sức mua mạnh
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.10-1.43%-0.043.153.05Sức bán mạnh
GR10 GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR 97.480.23%0.2297.4897.26Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất