Top DeFi Coins

Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch

Truy cập vào trang của bạn để xem tất cả các mã DeFi tokens hiện có

Tài chính phi tập trung (DeFi) là một thuật ngữ chung cho các dịch vụ tài chính được xây dựng trên các mạng phân tán, không dựa vào bất kỳ trung gian tập trung nào. Theo mặc định, chúng tôi đã sắp xếp các đồng tiền theo vốn hóa thị trường của chúng, nhưng bạn cũng có thể sắp xếp chúng theo các cách khác, nếu muốn.

        
14.582B24.825B24.82587.387M1.000B687.820M5.47%
10.680B24.108B24.11443.010M1.000B1.280B-0.32%
7.920B7.920B40925.02193.524K193.524K416.266M2.93%
6.072B14.569B14.64414.907M995.465M581.675M0.01%
Dai
5.707B5.707B1.005.701B5.701B587.567M0.08%
4.826B5.971B373.1712.933M16.000M741.061M9.88%
3.641B3.641B17.71205.528M205.528M479.460M1.06%
3.251B6.933B0.694.716B10.057B133.015M3.41%
3.029B3.073B3056.00991.328K1.006M181.769M3.73%
2.664B4.891B489.085.448M10.000M524.049M5.28%
2.393B9.933B13.80173.493M720.000M80.969M0.75%
1.941B4.140B8.28234.400M500.000M183.703M4.78%
1.240B2.294B10.80114.842M212.424M196.276M11.88%
1.207B1.208B32950.0236.635K36.666K235.984M-0.14%
1.190B2.338B9.35127.244M250.000M320.194M6.79%
1.124B1.156B0.01172.674B177.619B94.938M2.63%
1.017B1.024B0.681.489B1.500B223.558M2.04%
888.265M888.265M3.74237.742M237.742M78.474M2.64%
772.563M3.085B2.57300.512M1.200B2.478M1.74%
0x
746.819M883.453M0.88845.342M1.000B137.347M1.54%
737.215M962.057M0.107.663B10.000B48.595M0.07%
716.850M2.437B16.2444.129M150.000M55.574M-4.24%
703.924M1.186B1.19593.597M1.000B44.136M0.30%
687.589M5.923B1.79383.452M3.303B172.688M10.79%
639.847M798.235M0.252.545B3.175B33.323M2.57%
UMA
587.116M956.149M9.4562.124M101.173M63.463M2.85%
542.162M560.360M40908.1813.253K13.698K12.603M3.05%
501.213M3.809B0.0413.160B100.000B67.702M3.08%
488.324M843.236M6.0081.443M140.636M127.792M-2.26%
440.106M440.107M1.01435.826M435.827M7.310M0.28%
Ren
436.398M437.376M0.44997.763M1.000B43.824M2.13%
435.434M3.621B2.41180.362M1.500B331.721M3.00%
362.032M832.598M0.59613.099M1.410B61.070M-0.88%
342.390M356.856M0.261.319B1.375B41.541M3.08%
319.732M531.802M1.89169.123M281.297M130.906M3.07%
310.382M2.063B206.291.505M10.000M5.091M4.13%
298.930M849.296M28.3110.559M30.000M36.943M2.24%
295.220M841.071M0.84351.004M1.000B144.088M12.79%
286.353M286.353M1.67171.866M171.866M43.888M1.84%
283.037M283.037M25.7311.000M11.000M57.162M-0.83%
273.524M297.194M3.4280.071M87.000M25.321M1.76%
268.514M805.271M8.0533.345M100.000M103.968M19.66%
262.773M802.622M0.80327.393M1.000B50.485M-3.10%
261.598M566.842M2.37110.581M239.612M115.801M3.01%
249.588M709.220M7.0935.192M100.000M79.918M9.47%
240.981M1.149B3.1077.743M370.575M18.098M1.07%
221.424M44.285B4.4350.000M10.000B125.690M-2.87%
217.641M433.006M39.365.529M11.000M32.942M0.99%
216.881M143.467M1.01215.267M142.400M16.837M0.59%
208.241M260.927M0.0212.717B15.934B36.969M5.69%
202.775M811.100M20.2810.000M40.000M3.853M4.13%
184.441M636.332M6.3628.985M100.000M6.232M3.07%
181.089M479.126M0.053.780B10.000B39.903M8.65%
174.050M177.127M97.091.793M1.824M39.775M-4.03%
168.182M2.422B24.226.944M100.000M76.328M6.84%
166.091M169.443M4303.3238.596K39.375K120.146M-4.56%
161.881M1.464B1.46110.552M1.000B108.940M11.93%
161.216M285.774M0.29564.139M1.000B28.837M3.07%
160.523M338.110M16.109.970M21.000M93.094M20.47%
147.448M326.783M49.962.951M6.541M23.151M-1.43%
141.013M169.559M0.052.994B3.601B17.982M3.95%
129.917M141.020M0.67193.465M210.000M5.190M3.57%
126.801M555.377M0.062.260B9.900B115.116M4.60%
110.365M127.226M184.27598.921K690.420K13.306M-3.40%
108.875M325.127M0.16669.740M2.000B49.419M10.59%
95.304M131.834M1.3272.291M100.000M23.280M9.65%
95.089M231.996M11.058.607M21.000M64.615M-0.33%
93.700M966.268M0.67140.608M1.450B1.098B269.47%
92.271M168.419M157.40586.218K1.070M4.018M2.69%
88.347M113.021M0.033.127B4.000B22.506M9.38%
87.796M227.266M22.733.863M10.000M10.625M4.77%
86.943M219.912M1.2569.703M176.306M4.363M-1.02%
81.570M91.441M0.9189.205M100.000M1.799M10.89%
80.195M83.159M43.451.846M1.914M32.609M1.82%
79.161M214.986M0.21368.215M1.000B14.873M2.30%
78.433M78.433M0.52150.000M150.000M28.410M6.75%
77.233M287.694M0.28276.509M1.030B32.591M4.00%
67.998M108.177M0.061.221B1.942B18.101M25.12%
66.046M178.674M0.20328.572M888.889M128.486M47.08%
62.426M62.426M4.3314.401M14.401M905.367K-1.80%
DIA
61.929M298.953M1.4941.430M200.000M19.858M6.28%
61.008M61.014M0.06999.882M999.984M1.389M-0.27%
60.186M164.611M0.8273.125M200.000M18.859M0.28%
56.438M179.169M1.7931.500M100.000M19.325M-0.86%
55.821M267.861M26.792.084M10.000M5.690M-1.38%
53.643M335.788M335.79159.753K1.000M7.311M-0.71%
53.238M149.372M0.5793.665M262.800M9.309M5.04%
53.195M1004497.122B1.0052.957M1000000.000B1.483M0.50%
48.705M300.167M3.0016.209M99.899M7.469M0.04%
44.862M49.675M3.7411.989M13.275M105.585K5.73%
44.301M104.016M10.404.259M10.000M30.379M7.18%
43.342M43.342M0.7954.926M54.926M84.160K5.00%
40.483M94.184M0.09429.822M1.000B50.122M3.04%
39.888M45.626M4.568.742M10.000M2.608M3.04%
38.671M1.139B11.513.361M98.942M14.524M-5.60%
36.535M80.965M0.8145.125M100.000M30.903M3.07%
34.382M55.574M18.841.825M2.950M8.884M7.52%
34.115M57.737M0.06590.868M1.000B15.409M26.37%
28.199M28.199M0.013.625B3.625B401.245K8.79%
26.725M48.278M241.39110.712K200.000K2.512K-1.11%
26.140M78.840M0.7933.156M100.000M18.051M3.07%
25.926M40.540M0.04639.520M1.000B40.242M39.74%
24.630M82.101M0.16150.000M500.000M5.591M9.63%
24.576M224.003M2.1911.218M102.246M513.240M136.88%
22.607M56.659M0.5739.900M100.000M5.282M7.31%
22.226M33.548M419.3553.003K80.000K23.515M3.05%
21.420M269.654M0.18119.150M1.500B189.948K0.30%
18.831M35.572M0.005.294B10.000B1.400M-2.46%
16.101M16.101M0.8120.000M20.000M121.970K-3.35%
15.426M61.015M0.06252.828M1.000B1.514M-0.30%
12.378M12.378M17.43710.112K710.112K338.935K3.07%
10.474M24.528M0.7414.093M33.000M12.361M3.08%
Zap
10.137M22.323M0.04236.144M520.000M74.263K3.05%
9.715M29.968M0.04259.348M800.000M230.719K2.05%
7.961M45.454M4.551.751M10.000M1.723M2.51%
7.893M20.475M0.003.855B10.000B320.994K3.04%
7.543M18.834M0.004.005B10.000B10.049M14.73%
4.635M4.680M90.0051.503K52.000K689.547K0.00%
4.484M5.457M0.0854.095M65.830M44.463K3.07%
4.328M35.150M0.04123.116M1.000B320.570K-49.06%
4.173M39.473M0.04103.979M983.621M136.964K3.04%
2.590M166.624M0.982.643M170.000M4870.94%
1.629M1.629M0.003.978B3.978B164.119K3.04%
1.064M62.451M1.50708.604K41.600M431.735K3.04%
30.591K45.500K0.0074.703M111.111M51.855K3.04%
2.410K6.738K0.0031.476M87.984M16.345M3.08%
02.471K4.8205137.283M3.08%
09.528M1.4406.626M5.533M3.08%
095.303M1.38069.000M5.062M-2.73%
045.691M0.070618.133M42.302K6.38%
Tải thêm