Biểu đồ vốn hóa thị trường DeFi

Trên các biểu đồ bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng vốn hóa thị trường của DeFi coin, biểu đồ tỷ lệ DeFi trên Ethereum và so sánh sự thống trị vốn hóa thị trường của các tài sản tiền điện tử DeFi hàng đầu.

Tổng vốn hóa thị trường DeFi, $

Tỷ giá DeFi/Etherium

DeFi Dominance